ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Sommige menstypen kunnen door boze geesten worden overvallen

Exorcisme wordt al eeuwenlang toegepast bij mensen die snel beïnvloedbaar en dus bezeten zijn.
door Tsenne Kikke - donderdag 18 augustus 2016 20:59

Mensen, die slechts van een simpele opvoeding hebben genoten en bovendien laaggeschoold zijn, raad ik soms aan om van het occulte af te blijven, gewoonweg omdat hun verbeelding snel op hol kan slaan.

Net zoals een hypnotiseur mensen kan wijsmaken dat ze superman of een kip zijn, en zich ernaar zullen gedragen, kunnen mensen via zelfhypnose - of, noem het autosuggestie - zichzelf dingen wijsmaken en daardoor hun hersenen dol laten draaien.

Magie, bijvoorbeeld, werkt! Vooral indien men er geloof aan hecht - en..., als men zich daarbij verbeeldt - of effectief weet - dat iemand een vloek heeft uitgesproken, dan heeft de verbeeldingswereld dubbel effect op die mens.

Maar, moest magie écht werken, dan zouden er wereldwijd elke dag duizenden mensen dood op straat neervallen. Ook zal dan een uitspraak, zoals: "je kan de hoogste boom in!" eerder worden geapprecieerd dan naar de maan te worden verwenst.

De wereld: een schouwtoneel

In mijn leven heb ik diverse mensen ontmoet die door een demon waren bezeten. Anderen, zoals een Erna Van Herreweghe, leven in de vaste overtuiging dat ze een etalagepop zijn, en dus leeg vanbinnen. Daar bedoel ik mee: dat ze 'weten' dat er in hun lichaam geen organen aanwezig zijn. En, geloof me of niet: niets ter wereld kan hen van iets anders overtuigen. Weer anderen beweren dat ze in contact staan met buitenaardse wezens, of in het verkeerde lichaam zijn geboren, en zo meer.

Het énige dat je kunt doen, is gewoonweg het spel meespelen - of, wat bezetenheid betreft: er een priester bijhalen, die in dat schouwtoneel een welbepaalde rol kan spelen. Soms lukt hij daarin, maar meermaals dringen de demonen achteraf opnieuw het lichaam van de bezetene binnen.

Zo heb ik eens een zaak meegemaakt waarbij de demon met succes uit een lichaam kon verdreven worden. Doch, later hoorde ik dat het terug in het lichaam van het slachtoffer zat. Het was toen dat ik leerde dat je er altijd voor moest zorgen dat er geen huisdieren in de buurt aanwezig zijn - want, de demon verhuisde in de hond, om dan daarna het oorspronkelijke lichaam opnieuw te bezetten. Zorg dus bij een exorcisme dat alle huisdieren, inclusief kanarievogels en vissen, eventjes uit de omgeving, waarin de uitdrijving zal plaatsvinden, worden verwijderd - al was het maar om de bezetene gerust te stellen.

Met mensen, die aan delirium tremens lijden, en dus verschillende soorten ongedierte over hun bed en in de kamer zien kruipen, moet je dan weeral anders tewerk gaan.

Kortom: mensen, die verstandelijk meer ontwikkeld zijn en niet al te bijgelovig, kunnen onmogelijk door een demon worden bezeten, tenzij ze in hun bestaan geloof hechten. Wel kunnen ze krankzinnig worden. Neem Nietsche bijvoorbeeld, die de leeftijd van 56 nooit bereikte.

Een recent voorval

Zoals je hieronder zult kunnen zien, kan een demon niet enkel en alleen in het lichaam van een huisdier overspringen, maar ook in het lichaam van één van de menselijke aanwezigen.

Zo leed een vrouw uit het Nicaraguaanse Tipitapa al drie maanden lang aan bezetenheid. Journalisten werden uitgenodigd om de uitdrijving te filmen. De 43-jarige Hermina werd niet door één demon geteisterd maar door diverse boosaardige geesten, en zij reageerde zeer agressief tegen eenieder die in haar nabijheid durfde komen.

Twee katholieke priesters behandelden haar door alsmaar de woorden "laat haar met rust" te herhalen.

Vele uren later werd Hermina ietwat rustiger en verminderde de stuiptrekkingen. Maar, terwijl de verslaggevers de buurvrouw interviewden, werd ook zij door die boze geesten bevangen en viel ze op de grond om daar te liggen spartelen, terwijl een priester haar behandelde.

Uiteindelijk werd ze uit het huis verwijderd en naar een nabijgelegen kerk gebracht. Daar aangekomen, zetten de priesters hun gebed voort. Hoe het daar afliep, werd er niet bij vermeld. Hoogstwaarschijnlijk werden de boze geesten naar hun plaats van herkomst teruggestuurd, zijnde: het brein van de persoon.

Besluit

Bestaan demonen en boze geesten, die meesterschap over menselijke lichamen kunnen verkrijgen?... Zeer zeker! Maar enkel en alleen indien de inhoud van een brein het influistert, en de mens er standvastig geloof aan hecht. Doch, indien jij het veel beter weet dan ik, beste lezer, wil ik je niet tegenspreken. Nog sterker: in ruil voor een klein bedrag ben ik zelfs bereid het spel mee te spelen, en naar al jouw verhalen te luisteren.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht