ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Encyclopedia Spiritualia: Iets over Wicca, een neopaganistische beweging

Wicca-volgelingen inspireren zich op voorchristelijke bronnen, Europese folkloren en op mythologieën.
door Tsenne Kikke - donderdag 12 november 2015 14:36

Wicca is een neo-heidense natuurreligie, in 1954 gepopulariseerd door Gerald Gardner (1884-1964), die het toen 'hekserij' of 'heksencultus' noemde en haar aanhangers 'de wicca's'. Hij verenigde het paganisme met de figuur van de heks. Gardner stelde namelijk dat hekserij een oude, voorchristelijke heidense mysteriecultus was. Daarbij inspireerde hij zich op oudere bronnen. Tevens was hij zeer goed bevriend met de magiër Aleister Crowley van wie hij zeer veel leerde.

Wicca kreeg eigenlijk pas ruime bekendheid met Gardners 'Witchcraft Today' uit 1954, waarin hij openlijk over hekserij sprak. Gardner zegt daarin dat hij in 1939 werd ingewijd in een coven (heksenkring), door een vrouw met de naam 'Old Dorothy'. Zijn ervaringen met covens zouden hem later van pas komen om zijn visie op nieuwe hekserij te publiceren en te promoten. Tot 1951 bestond in Engeland nog een wet op hekserij, zodat Gardner pas na het intrekken van dit verbod aan zijn boek kon beginnen.

 

Omstreeks 1950 introduceerde hij reeds zijn 'Book of Shadows', een soort van 'kookboek' boordevol gevuld met spreuken en bezweringen dat door een nieuwe heks gekopieerd en aangevuld moest worden. Gardner besteedde ook veel aandacht aan het uitwerken van verschillende rituelen voor de nieuwe hekserij, en hierin werd hij geholpen door zijn vriend Ross Nichols, die toen hoofd was van the 'Ancient Druid Order'. De rituelen, zo werd toen vastgesteld, moesten plaatsvinden binnen een gewijde, gezuiverde cirkel, waarbij de heks in het centrum als een kanaal de magische krachten van de heksen in de kring ontving.

Over wicca schrijven is niet eenvoudig, gewoonweg omdat er zoveel verschillende stromingen zijn, waaronder, bijvoorbeeld, de Gardneriaanse en Alexandrijnse wicca, om er maar twee van op te noemen.

Frank Stewart Farrar (1916 - 2000), bijvoorbeeld, was een prominent figuur in de wereld van de wicca. In 1970 werd hij in de Alexandriaanse Wicca geïnitieerd door Maxine Sanders.In 1971 publiceerde hij het boek 'What Witches Do'. Binnen de enkele maanden promoveerde hij tot hogepriester en stichtte, samen met zijn echtgenote, Janet Farrar (1960), een coven in Zuid-London. In 1976 verhuisde het koppel naar Ierland waar ze nieuwe covens oprichtten en talrijke wicca-leden opleidden. Beide waren zeer goed bevriend met Isaac Bonewits (1949-2010), auteur van verschillende boeken, waaronder 'Ware Magie'.

Wicca is in wezen een min of meer georganiseerde vorm van hekserij, maar dit betekent niet dat deze begrippen synoniem zijn. Moderne wicca is behalve een natuurreligie vooral ook een ecologisch en feministisch geïnspireerde filosofie.

Volgelingen van wicca inspireren zich op voorchristelijke bronnen, Europese folklore en mythologie. Zij beschouwen zichzelf als priesters en priesteressen van een voorchristelijke sjamanistische natuurreligie die een godin vereert die gerelateerd is aan de Moedergodin in haar drie aspecten van Maagd, Moeder en Heks. Soms wordt ook de Maan vereerd.

In heel wat tradities van wicca wordt ook een Gehoornde God vereerd, die afgeleid is van de god van de dieren, de jacht, de dood en de wouden uit de oudheid.

Veel wicca's zien zichzelf ook als de moderne erfgenamen van oude tradities uit onder meer Egypte, Kreta en Eleusis. Wicca wordt dan ook de 'Oude Religie' genoemd en presenteert zichzelf dus als een voortzetting van de Oude Tradities, maar is zélf bijna volledig 20e eeuws.

Wat wicca gemeen heeft met andere neo-paganistische bewegingen is het zich afzetten tegen het rationalisme en de dominantie van de wetenschap, en een keuze voor een meer spirituele, natuurlijke levensstijl. Hiermee neemt wicca stelling tegen het materialisme, de technologische excessen en de vervreemding die wetenschap lijkt in de hand te werken.

Kenmerkend is dan ook dat het als tegencultuur vooral in hooggeïndustrialiseerde landen als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten veel succes kent. De nadruk op nauwe banden met de natuur blijkt ook uit het belang van de seizoenen (de 8 jaarfeesten) en de maangetijden.

Dergelijke rituelen worden in wicca vooral opgevoerd tijdens die jaarfeesten. Zij kennen een gedeeltelijk vaste opzet, waarbinnen vaak een eigen invulling wordt gebracht. Een ritueel begint vaak met het trekken van de Cirkel. Met behulp van de Cirkel wordt een tempel opgebouwd, waarbinnen de wicca's zich beschermd voelen voor negatieve krachten van buitenaf en hun ritueel kunnen uitvoeren. De Cirkel wordt ook gezien als een plek waarin de opgewekte krachten zich kunnen bundelen en versterken, omdat zij in de ruimte gevangen blijven tot zij gericht worden vrijgelaten. Binnen de Cirkel vindt het ritueel plaats. Na afloop van het ritueel wordt de Cirkel (en dus de tempel) weer geopend en afgebroken. Een tweede onderdeel van een ritueel is de "cake-en-wijn"-ceremonie. Hierbij worden door de heksen in de coven voedsel en drank gedeeld. Dit onderdeel van het ritueel is om je weer te gronden, weer met beide benen op de aarde te staan.

Druïcca is een synthese tussen het druïdisme en wicca. Het woord 'Druïcca' is een samentrekking van het woord Druïdisme en het woord Wicca.

Een minder goede benaming hiervoor is ook wel 'Keltische Wicca'. Keltische Wicca is een synthese van Wicca en Keltische elementen. De naam Keltische Wicca suggereert echter dat deze vorm van Wicca Keltisch is. Philip Carr-Gomm komt in zijn boek 'De magie van Heksen en Druïden' met het woord 'druïderij'; een samentrekking van het woord Druïdisme en Hekserij. In februari 2005 introduceerde MoonCrow de benaming 'Druïcca'.

Druïcca is zowel de naam van de hoofdstroming als van de mannelijke en vrouwelijke leden. Druïcca covens of groves accepteren buiten hun coven, of grove, geen autoriteit over hun coven of over wat Druïcca zou inhouden. Druïcca staat dicht bij het dagelijkse leven en de natuur. Druïcca hecht geen belang aan een hechte organisatie uit verzet tegen starheid en onbeweeglijkheid, die inherent zou zijn aan organisaties. Druïcca geeft niets om uiterlijk vertoon, hiërarchie en indrukwekkende titels.

Iedereen die dat wil kan zichzelf een Druïcca noemen, je hoeft geen lid te worden van een bepaalde groep of coven. Druïcca beschouwt zich als een van de vele wegen tussen de andere wegen in Wicca, Druïdisme en andere religies, die allen tot hetzelfde resultaat leiden. In zekere zin betekent dit volgens Wicca-aanhangers dat het niet uitmaakt welke religie men kiest.

Bron: Wikipedia

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met Wicca ? Of, weet je er iets extra en waardevols over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar?

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Deze website verkrijgt iedere maand tussen de 20.000 en de 40.000 unieke bezoekers. Hoe  langer en veelvuldiger je bij ons adverteert, hoe sterker jouw naambekendheid.

En, voor reclame betalen, zou in wezen geen probleem mogen zijn, integendeel! Want...,
... verantwoorde reclame zou zelfs een bestaand probleem kunnen oplossen.

- Zoek&Vind... voor meer klandezie, evenals meer naambekendheid -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht