ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier astrologie: de kernwoorden verkregen een andere cijferwaarde

Is het jou reeds opgevallen dat de kernwoorden, geheel onderaan de astrologische beschrijving van jouw horoscoop, zijn gewijzigd?
door Tsenne Kikke - dinsdag 24 juni 2014 19:33

Aan alle lezers, die nog immer in de veronderstelling leven dat ze over een vrije wil beschikken, geef ik de raad om ooit eens, via DIMschool vzw, hun volledige horoscoop aan te vragen. Mensen verwarren eigenwil, of noem het wilskracht, een sterk karakter hebben, koppigheid, vastberadenheid, en zo meer, met 'vrije wil'. En, van zodra je beseft dat je om de zoveel minuten door een ander ikje wordt geregeerd, is het verantwoord om jezelf de vraag te stellen welke van jouw honderdtallen diverse ikjes zichzelf 'vrij' kan voelen - vrij van wie of wat? - en, over een wil beschikt.

Kortom: jijzelf bent misschien één van de uitzonderingen - maar, in de veronderstelling dat mensen over een 'wil' zouden beschikken, zouden ze dan nog het leven leiden, of lijden, dat zo nu belijden? Zouden regeringsleiders nog zoveel oorlogen toelaten? Zou er nog zoveel geruziemaak zijn in de eigen kring van familieleden? Enzovoorts, enzovoorts.

Ik ben ervan overtuigd dat indien 25% van de mensheid over een eigen wil zou beschikken, men zorg kon dragen voor de overige 75%. De waarheid is, dat 1% van de 7 miljard meer dan voldoende zou zijn.

Och, ... de Bijbelse Jezus, indien hij ooit heeft bestaan, had eveneens geen vrije wil en voerde uit wat zijn Vader hem bevool. Terug naar ons onderwerp, want ik ben aan het afdwalen.

Veel mensen hebben een verkeerd idee over astrologie, omdat al hetgeen ze erover weten meestal uit kranten en tijdschriften hebben opgedaan. Ik heb het over rubrieken, zoals: "Wat zeggen de sterren over jou vandaag".  Bovendien zijn alle mensen die ik ken, en Astrologie afbreken, geboren critici, die nu eenmaal niet op de wereld werden geplaatst om dingen op te bouwen, laat staan zichZelf, en nooit een grondige studie van die Astrologie hebben gemaakt. Anders gezegd: ze lopen met vooroordelen rond - en, eenmaal ingebakken, kunnen ze niets meer aan hun eigen gedachtengang wijzigen. Maar, critici moeten er ook zijn, indien je 'evenwicht' op prijs stelt.

Lichamelijk gezien ben je het product van jouw ouders, grootouders, en al jouw voorouders, maar wat jouw essentie, en de persoonlijkheden die uit die essentie zijn ontgroeid betreft, ben je het product van de Zon, de Maan, de Aarde en de planeten. Je hoeft me niet te geloven, maar jouw ongeloof zou geen rem mogen zijn om het voor jezelf uit te testen, vind ik. Anders gezegd: jouw brein weet niet alles.

Wat de oneigene, aangekweekte persoonlijkheden aangaat: die zijn dan weer het product van de omgeving waarin je geboren en getogen bent. Het zijn wegwerpmaskers, die je nu nog altijd als het ware om de zoveel minuten vervangt, en ze hebben niets te maken met jouw ware geaardheid.

Mensen, schreef ik al, hechten veel te veel waarde aan de inhoud van hun eigen brein, en beseffen niet dat alles wat zich daarin bevindt ooit door henzelf erin werd toegelaten.

Indien een hypnotiseur jou zegt dat je, van zodra je 'wakker wordt' het cijfer '7' niet meer kent, zul je - indien men je vraagt om van 1 tot 10 te tellen, geheel onbewust het cijfer '7' weglaten. Anders gezegd, jouw brein heeft geen eigen denken en het is beïnvloedbaar, maar zelfs de diverse voorbeelden over de effecten van hypnose, zelf-hypnose, autosuggestie, en placebo, die ik in het verleden gaf, brengen mensen niet tot een denken, noch tot een na-denken, noch tot een diep besef. De redenen daarvan heb ik eveneens meermaals beschreven, maar ze laten de mensen koud.

Ook het feit dat het brein geen onderscheid kan maken tussen echte pijn en fantoompijnen, bijvoorbeeld, beschreef ik reeds. Zelfs indien de hersenen zien/waarnemen dat er een gehele arm of been ontbreekt, beseft het niet dat de fantoompijnen in de afwezige hand, of voet, er in wezen niet kunnen zijn.

Herhaling kan vermoeiend werken. Terug naar ons onderwerp, waarbij ik me noodgedwongen, en voor de zoveelste maal, tot de enkeling richt ...Veel mensen zijn, zoals ze niet wensen te zijn

Enerzijds zal al hetgeen je in jouw horoscoop afleest ietwat confronterend overkomen, maar anderzijds geruststellend, omdat je tot het besef kunt komen dat je zo bent, niet omdat je zo wenst te zijn, maar omdat de planeten jou tijdens jouw verblijf in de moederschoot zo hebben gekleurd.

Vanuit begrip, en een logische aanvaarding, kun je jezelf ietwat bijschaven, indien je daarvan een noodzakelijke behoefte in jezelf ervaart. Anders zou ik durven schrijven: aanvaard jezelf, tracht ermee bewust te leven, en beleef je leven voluit.

Over de volgende dagen, weken, en maanden worden de huidige teksten herhaaldelijk aangepast. Ook in het systeem van de kernwoorden ('tags' in het Engels) is er reeds verandering gekomen. Welke en waarom?

Tot op heden verkreeg elk kernwoord 1 puntwaarde. Maar, een astrologisch aspect kan zowel sterk als gemiddeld, als zwak zijn. Met andere woorden: als het aspect sterk is, verkrijgt dat kernwoord het cijfer '3'; als er sprake is van een middelmatige sterkte verkrijgt het het cijfer '2', en als het zwak is een '1'.

Voorbeeld: We leggen de horoscopen van twee personen naast elkaar en merken dat in beide teksten vijfmaal het woordje 'intelligent' wordt vermeld. Maar, bij de ene persoon is die eigenschap het gevolg van zwakke aspecteringen, en bij de andere persoon van sterke. Dus, staat er achter het woordje 'intelligent' het cijfer '5' bij de ene, en '15' bij de andere.

Hopelijk heb ik mezelf goed uitgedrukt, en begrijp je waarom het eindresultaat totaal verschillend is van hetgeen je tot vorige week, helemaal onderaan de astrologische interpretatie, kon aflezen.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2020 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht