ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Over geloof, bijgeloof en griepvaccinaties

Zijn griepvaccinaties nu wel of niet een gevaar voor onze gezondheid?
door Tsenne Kikke - maandag 20 januari 2014 1:58

Cijfers zijn geduldig. Met percentages en statistieken kan men mensen dingen voorliegen opdat men ze gemakkelijk klakkeloos aanvaard. Zo lezen we soms: '30% van de Nederlanders en 25% van de Belgen...', alsof men van elke inwoner van beide landen een enquête heeft afgenomen.

Op wikipedia staat, bijvoorbeeld, dat het Christendom 2,1 miljard aanhangers telt, de islam 1.3 miljard, en wereldwijd zijn er 1,1 miljard niet-religieuzen. Niemand zegt ons erbij dat we die cijfers met een korrel zout moeten opnemen.

Wat het Christendom betreft, zou ik er eerder een Siberische zoutmijn bij betrekken, want - mijns inziens - zijn er weinigen op deze planeet, die leven volgens de leerstellingen van Christus. Het zou er beter op lijken indien we dat woord vervangen met 'katholicisme' - een godsdienst, waarin pracht en praal regeren, waarin aan mensen hel, vagevuur en hemel wordt beloofd, en er evenveel schijnheiligen in rondlopen als in al de de andere 4.000 godsdiensten.

Kijk maar eens hoe het er in andere landen aan toegaat: Allah-aanbidders roeien andere Allah-aanbidders uit, bijvoorbeeld. Maar, we mogen er geen vinger naar wijzen, want ooit waren we even primitief ingesteld en kenden we in onze gewesten eveneens de kruistochten, de heksenverbrandingen, de godsdienstoorlogen, en zo meer. Geef die moslims dus de nodige tijd om bij te benen

Maar, geloof me of niet: indien we - door een zonne-uitbarsting, bijvoorbeeld - drie maanden lang zonder water en elektriciteit zitten, zult je ondervinden hoe barbaars het in onze gewesten zal toegaan. Laten we dus zeggen dat het dierlijke primitieve niet in het openbaar wordt tentoongesteld en dus stevig wordt onderdrukt.

Momenteel duurt het geweld in Centraal Afrika alsmaar voort. Moslims en 'christenen' bevechten elkaar waarbij steden en dorpen worden vernield, horen we op het nieuws. Maar als je die vernielde dorpen bekijkt, kun je deze 'huizen' meestal best vergelijken met barakken, die met riet of met golfplaten in elkaar werden geknutseld.

Indien je aan een zwarte, uit het Zwarte Afrika, de vraag wilt stellen of hij ja dan neen in ufo's gelooft, zult je hem in de eerste plaats moeten uitleggen wat een alien is, en hoe zo'n 'unidentified flying object' er kan uitzien. Kom dus niet af dat 30% van de mensheid in vliegende schotels gelooft.

Buiten het geloof in de een of andere op de mens gelijkende godheid, zijn er wel degelijk mensen die in ufo's geloven. Dan zijn er in elke eeuw anderen, die geloof hechten aan het einde van de wereld, of in chemtrails, die de mensheid trachten te vergiftigen, enzovoorts. En, we hebben het nu niet over ongeschoolde zwarten, maar over 'ontwikkelde' Europeanen.

En, wat moeten over de verhalen met betrekking tot vaccinaties, met in het bijzonder de griepvaccinatie, geloven? In elk geval: wat jouw mening, of de mijne, ook is, is totaal onbelangrijk, gewoonweg omdat wij dé waarheid niet kennen. Ondanks alles lijken onderstaande cijfers uit Nederland relatief juist te zijn. Iets van een 60% van alle 60-plussers lieten zich in het verleden vaccineren, hetgeen betekent dat er niet al te veel waarde wordt gehecht aan de verhalen die men her en der rondstrooit.

Toch zijn we, de onwetenden, afhankelijk van al hetgeen er op het internet aan ons wordt voorgeschoteld. Zo kreeg ik gisteren in mijn e-mail een bericht van Mike Adams, de zogenaamde Amerikaanse Healthranger, met inbegrip van zijn allerlaatste videoclip. Is Mike een doemdenker?...

Griepvaccinaties... een gevaar voor onze gezondheid?

Op de website http://www.wat-is-waarheid.info/vaccin.htm lazen we in het Nederlands een tekst, overgenomen van www.eqgen.nl/vaccins.html:

Wat zit er eigenlijk in een vaccin?

Vraag maar eens aan uw arts wat er nu eigenlijk in een vaccinatie zit, of het nu de griepprik is of een ander vaccin. Grote kans dat uw arts daar geen antwoord op heeft en dat is op zijn minst al zorgwekkend. Als je mensen vraagt wat er in een vaccin zit, dan is er een deel dat geen idee heeft en een deel dat denkt dat er een levend virus in zit. Het oorspronkelijk idee achter een vaccinatie is het immuunsysteem te stimuleren tot het aanmaken van een antistof, door een kleine hoeveelheid van het virus te injecteren. Nu klinkt dit idee op zich heel aannemelijk, maar er worden een aantal belangrijke zaken over het hoofd gezien, hierover later meer. Maar wat zit er nu echt in een vaccin, laten we er een aantal op een rijtje zetten.

In een griepprik zitten de volgende gifstoffen:

Ethyleen glycol = antivries; Phenol = een desinfecteringsmiddel;
Formaldehyde = kankerverwekkende stof;
Aluminium = deeltjes die je hersencellen aantasten;
Thimerosal (kwik) = desinfecteringsmiddel tast immuunsysteem aan en veroorzaakt hersenbeschadiging;
Neomycin & Streptomycin = antibiotisch en geeft allergische reacties.

DPT - Difterie en Tetanus Toxoide en Pertussis Vaccine SmithKline Beecham Pharmeceuticals800-366-8900 x5231. Wat zit er in? Aluminium fosfate, formaldehyde, ammonium sulfaat, rode bloedcellen van schapen, glycerol, sodium chloride, thimerosal; Medium: porcine (PIG) pancreatic hydrolsate van kaasstof.

Hepatitis B
SmithKline Beecham Pharmaceuticals 800-633-8900 x5231
Inhoud: aluminum hydroxide, thimerosal.
Medium: gist (mogelijk 5% overblijfsel).

BMR (bof, mazelen, rode hond)
Levende virussen vaccin Merck & Co., Inc. 800-934-5556
Inhoud: sorbitol, neomycin, gehydroliseerde gelatine.
Mediums: M&M kippen-embryo.
Rode Hond (Rubella) - Human diploid cells (van menselijk foetus weefsel). Diploïde betekent: het aanwezig zijn in de lichaamscellen van het normale aantal menselijke chromosomen, in dit geval van foetussen.

Vaccines gekweekt in geaborteerde foetus celculturen:
Waterpokken, VARIVAX: Merck, Hepatitis A, VAQTA: Merck
Polio (oral), Poliovac, Canada: ConnaughtPolio, IMOVAX: Connaught
Rabiës, Imovax: Pasteur Merieux
Rode Hond, MERUVAX: Merck.

Als we naar de ingrediënten kijken zien we een aantal ronduit bizarre zaken staan.

Thimerosal (kwik): Allereerst Thimerosal, een product dat hoofdzakelijk uit kwik bestaat, kwik is zo'n beetje de meest giftige stof voor de mens. Mensen die met kwik werken (dimethyl kwik) hebben speciale handschoenen aan die voorkomen dat er kwik op hun huid komt, een druppel op je huid is al genoeg om binnen een paar maanden te sterven. Een andere zeer nare eigenschap van kwik is dat hoeveelheden die je niet doden zich ophopen in je hersenen en daar letterlijk je hersenweefsel wegvreten. Dit proces stopt ook niet, eenmaal in je hersenen blijft het kwik jaar in jaar uit zijn vernietigende werk doen. Wat doet dit in hemelsnaam in een vaccin? Als reden wordt opgegeven dat het er inzit om bacteriegroei tegen te gaan in het vaccin. Inmiddels blijkt uit jarenlange studies dat kwik bovenaan de lijst staat als veroorzaker van ziekten zoals Alzheimer (dementie). Een vooraanstaand onderzoeker stelt zelfs dat het opeenvolgend nemen van drie griepprikken de kans op Alzheimer met een factor TIEN doet toenemen. Dit kan ook verklaren waarom er de laatste 10 jaar een explosie is in het aantal gevallen van Alzheimer en de aanwezigheid van Thimerosal in vaccins. Thimerosal staat ook als hoofdverdachte op de lijst als het gaat om de explosieve toename van Autisme. Alleen al in de Amerikaanse Staat Californië tonen officiële cijfers aan dat 10 jaar geleden 1 op de 2000 kinderen aan Autisme leed, terwijl dat getal inmiddels ligt op 1 op de 165. Kinderen die door een vaccinatie Autistisch zijn geworden verslechteren met de jaren alleen maar, dit komt omdat het kwik zijn vernietigende werking in de hersenen blijft doen. Er zijn alternatieven voor Thimerosal, maar vaccinaties zonder Thimerosal zijn nog steeds zeer beperkt beschikbaar.

Formaldehyde: Nog zo'n bizarre stof die zijn weg vindt in de cocktail van een vaccin. Formaldehyde is bekend als middel om dode mensen of dieren te conserveren. De bekende kikker in het glas met vloeistof in het laboratorium op school of universiteit ligt dus in een bad van Formaldehyde. Wat doet dit in een vaccin en wat heeft dit in hemelsnaam te maken met het voorkomen van een griep? Onderzoeken naar de werking van Formaldehyde hebben aangetoond dat het een kankerverwekkende stof is.

Ethyleen glycol: Een chemische stof die we gebruiken als koelvloeistof in de radiator van uw auto of motorfiets. Bekend is dat 30 milliliter al dodelijk is, het is dus een zeer giftige stof. Tja, wat moet ik hier nog aan toevoegen?

Aluminium: Afhankelijk van de hoeveelheid die we binnenkrijgen, kan aluminium kanker aan long, borst en blaas veroorzaken en is er een relatie met Alzheimer.

Human diploid cells, gemaakt van menselijke foetus (lees: "menskind") weefsel. Veel mensen hebben een mening over wel of geen wetgeving rondom abortus, maar vrijwel niemand is zich bewust wat er gebeurt met al die dode foetussen. Nou, ik kan u melden dat er levendig in gehandeld wordt, de meeste dode foetussen belanden dus in vaccinaties, de rest als collageen in gezichtcrèmes (kijkt u maar eens op de verpakking en weet dat u cellen van een dode foetus op uw gezicht smeert). Het is niet alleen een walgelijk gegeven, maar er is ook nog eens sprake van kannibalisme, ronduit gruwelijk. Wederom: wat doet een gedood menskind in een vaccin?

Golfoorlog experimentele vaccinaties: Ik zou nog even terugkomen op de vaccinaties die de Amerikaanse militairen hebben gekregen voordat de golfoorlog uitbrak in 1991. Het betrof experimentele vaccinaties tegen chemische en bacteriologische wapens. De gevolgen bleken ingrijpend, velen werden direct ziek, anderen pas maanden later. Van de 650.000 ingezette militairen die deze vaccinatie ondergingen, raakten er 250.000 totaal arbeidsongeschikt. Nog eens 200.000 militairen raakten deels arbeidsongeschikt, wat het totaal brengt op zo'n 450.000 militairen, oftewel tweederde van alle gevaccineerde mannen en vrouwen. Een duidelijk en vreselijk voorbeeld hoe gevaarlijk vaccinaties kunnen zijn.

Ons immuunsysteem behoort ons te beschermen. Ons immuunsysteem is er niet voor niets, het is er om ons te beschermen tegen allerlei ziekten, bekend en onbekend. Komen we in contact met een bacterie of virus, dan moet deze zich eerst een weg banen langs diverse verdedigingsmechanismen. Onze huid is zo'n eerste barrière, inhaleren we ziekten, dan dienen onze longen als barrière. Ziekten die we via ons drinken of eten binnenkrijgen zullen ook hier via maag of darmstelsel een weg moeten banen naar onze bloedbaan. Een vaccinatie omzeilt al deze natuurlijke beschermingslagen, het levende virus (plus al dat andere gif) komt vrijwel direct in onze bloedbaan terecht.

Overdenking... Dit alles is maar een tipje van de ijsberg, in de kolom artikelen zal ik zoveel mogelijk goed onderbouwde informatie verzamelen. Het zal uw denken over vaccinaties voor altijd veranderen en ook u zult zich gaan afvragen of de gezondheidsrisico's van een vaccin niet groter zijn dan de dreiging van een epidemie. Overigens, zowel van de grote griepepidemie van 1918 (Spaanse Griep) alsook van een epidemie die in Duitsland velen het leven koste, is bekend dat de meeste doden vielen onder diegenen die een vaccinatie hadden ondergaan. Hierover zal ik informatie verzamelen, aangezien er voldoende data bestaan om aan te tonen dat vaccinaties juist eerder een epidemie veroorzaken dan tegengaan.

Veel deskundigen op het gebied van vaccinaties vergelijken het nemen van een vaccinatie met het spelen van Russische Roulette.

Als laatste wil ik u nog meegeven dat een goed functionerend afweersysteem voorkomt dat u slachtoffer wordt van een bacterie of een virus. Het is dus beter om uw immuunsysteem te optimaliseren door een gezonde levensstijl, dan met een slecht immuunsysteem te vertrouwen op een vaccinatie. In mijn sectie gezondheid zal ik veel aandacht schenken aan welke keuzen u kunt maken die uw algehele gezondheid ten goede zullen komen.

Vind je dat meer mensen dit moeten weten? Print deze informatie en geef het door!

- Zo, ik heb gedaan wat men mij vroeg. Op de vraag of ikzelf veel waarde aan de inhoud geef, kan ik niet antwoorden, gewoonweg omdat ik de gehele tekst niet heb gelezen. Ik heb hem gekopieerd en op deze website geplaatst, opdat mensen die er wél écht interesse in stellen die tekst met de inhoud van hun breinen kunnen vergelijken.

Wel ben ik benieuwd naar de eventuele antwoorden van personen die er alles van afweten. Tussen haakjes: enkele maanden geleden stond er in het tijdschrift EOS een heel artikel over. Lezen!!!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht