ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier BewustZIJN: Termietenkolonie versus mierenkolonie versus mensenkolonie

Er bestaan 4 niveaus van bewustzijn, waarvan de mens er slechts twee kent...
door Tsenne Kikke - dinsdag 10 december 2013 9:34

Eergisteren verkreeg ik een berichtje van iemand, die al jarenlang niet wilde aannnemen dat een Einstein - ondanks zijn hoge intelligentie - niet over een hoger niveau van bewustzijn beschikte. Toch is het dé waarheid, want: bewustzijn heeft geen uitstaans met intelligente. Zalig zijn misschien eerder de zogenaamde 'armen van geest'.

Ik schreef reeds meermaals, en blijf het graag herhalen (in de 'hoop' ooit één iemand te kunnen bereiken), dat er 4 niveaus van bewustzijn bestaan, en dat de gewone mens er slechts twee van kent, zijnde: de slaap en het wakend bewustzijn. De twee andere zijn voor de massamens totaal onbekend, en dus ook onbemind. We kunnen er dus niets over schrijven, omdat geen mens er iets in zichzelf van zal herkennen. Toch vinden we hier en daar - in boeken, bijvoorbeeld - dingen over de zogenaamde 'flitsen van bewustzijn'.

Wél is het de bedoeling om gelijkaardige uitspraken niet klakkeloos aan te nemen...! Anders gezegd: er zullen jarenlange (zelf)studie aan moeten voorafgaan - of, noem het: Ware Zelfkennis - vooraleer je er een klein idee, of een smaakje ervan, te pakken krijgt.

Nu begrijp ik wel dat sommige mensen denken dat een Einstein, een Michelangelo, een Da Vinci, een Beethoven, een Von Braun, of wie dan ook, niet bestuurd worden door de dingen die gewone stervelingen besturen. Maar, omdat de persoon die me aanschreef gefascineerd was door één van onderstaande filmpjes - namelijk: de ondersten, waarin in het Frans en in het Duits de termieten- en mierenkolonies worden beschreven - kon ze ietwat beter begrijpen dat insecten eveneens worden aangestuurd door de dingen die alle stervelingen 'besturen'. Zelfs oorlogen beginnen niet zomaar ... - en, een Jezus, of een Mozart, of jijzelf, zijn niet zomaar geboren.

Eenvoudigweg uitgelegd: alles beantwoordt een 'hoger doel' (maar, begin nu niet te zweven hé! Zoals zoveel alternaïevelingen doen :-). Zelfs een grassprietje, of een blad aan een boom, maken deel uit van dat zogenaamde 'hoger plan', waarvan evolutie - als begrip - een onderdeel is.

Als een kleine extra heb ik er twee andere filmpjes aan toegevoegd. Eén, eveneens handelend over termieten en de ander gaat over mieren. Ook hier zijn de werksters (onvruchtbare vrouwtjes) evenals de soldaten stekeblind, gewoonweg omdat ze geen ogen hebben. Hun hersenen zijn microscopisch klein en toch voeren ze blindelings al datgene uit wat in een kolonie dient verricht te worden.

Indien je tijd hebt en de inertie kunt overwinnen, raad ik je aan om de vier filmpjes één voor één te bekijken en te beseffen dat er nog zeer veel dingen zijn, die mensen, waarbij de twee andere bewustzijnsniveaus ontbreken - of, niet al te goed functioneren, onmogelijk kunnen begrijpen.

Zelfs de termietenkoningin is een slaaf van haar eigen titel. Ook zij is dus een ge-wil-lige slavin, die geen boeien nodig heeft. Een slavin, die zich niet kan bewegen en enkel en alleen in staat is om eieren te leggen en controle te houden over haar meer dan 1 miljoen onderdanen.

Controle is het juiste woord, want zij is tegelijkertijd een boekhoudster, die ervoor zorgt dat er geen overbevolking optreedt en weet dat, indien er op de een of andere manier duizend soldaten zijn gedood, ze er duizend moet bijmaken. Niet veel meer dan duizend. Want, soldaten werken niet, maar moeten wel worden gevoed. Van zodra er teveel soldaten zijn, kan voedselschaarste optreden, en de koningin moet er dus voor zorgen dat dit niet gebeurt, enzovoorts.

Een termietenheuvel is de woonplaats van een kolonie termieten, en bestaat uit aarde (vaak modder) en droog gras als bindmiddel. Binnenin bevindt zich een doolhof van gangen en kamers. Meestal bouwen termieten rond een omgevallen boom of een boomstronk en worden deze heuvels niet hoger dan 2 à 3 meter. Andere heuvels worden rond een rots gebouwd en kunnen hoger zijn. In Australië, bijvoorbeeld, zijn er termietenheuvels van 10 meter hoog aangetroffen. Doe het maar eens na!

Een termietenheuvel kan zowel onder als boven de grond gebouwd zijn, soms zelfs allebei. De voornaamste delen zijn:

- De ingang.
- De broedkamers met eieren.
- De kamers van de soldaten en werksters.
- De kamer van de koningin.
- Ingenieus gebouwd verluchtingsgangen voor luchttoevoer en circulatiestroming.

Experimenteel is aangetoond dat een noord-zuid-georiënteerde bouwrichting een efficiëntere warmteregeling in de hand werkt. De kolom van hete lucht die in de grondhopen toeneemt, drijft luchtcirculatiestromen binnen in het ondergrondse netwerk. De structuur van deze hopen kan vrij complex zijn.

De temperatuurcontrole is essentieel voor die soorten die schimmeltuinen cultiveren, maar ook voor het verzorgen van de jonge insecten. De temperatuur in een termietenheuvel schommelt tussen de 31° en de 35°C; dit, afhankelijk van het continent waar ze worden gebouwd.

Net zoals ik reeds schreef dat spinnen nooit een spinnenschool hebben bezocht om op een instinctieve manier een web te spinnen, en vogels weten hoe een nest moeten bouwen, 'weten' zowel termieten als mieren hoe ze een kolonie moeten opstarten en onderhouden. Projecteer dit nu op de mens ..., en besef nu waarom 99,99% vooral door het instinctcentrum (en het zogenaamde 'bewegingscentrum' en het sekscentrum) wordt geregeerd.

Soms worden termieten verkeerdelijk 'witte mieren' genoemd; verkeerdelijk, want mieren stammen van de wespenfamilie af en termieten behoren tot de familie van de kakkerlakken. Toch zijn de overeenkomsten even groot als de verschillen...

Flitsen van Bewustzijn

Genoeg geschreven... Geniet nu van de filmpjes en hopelijk rijzen de juiste vragen in jouw hoofd op ... Je zult er véél meer van leren dan dezelfde tijd te besteden aan de een of andere avonturenfilm, gegarandeerd.

Een ander filmpje over 'ameisen' - mieren, ditmaal In het Duits ...

Rode vuurmieren van de soort solenopsis invicta werden in de jaren twintig van vorige eeuw ingevoerd in het zuiden van de VS vanuit Zuid-Amerika. De schadelijke koloniën vormen er een ware plaag. Eén van de beproefde technieken om ze uit te roeien is deze, die je in het filmpje ziet. In dit geval met bijzondere gevolgen: een 'metalen kunstwerk' van 8,1 kg en 45 cm hoog.

Commentaar


Gepost op: 10/12/2013 15:51:16

 

Het schijnt dat Insektengemeenschappen bewegen op kosmische trillingen en telepathie. 

Metafysica ofwel bovenzinnelijke eigenschappen is blijkbaar dus niets goddelijks, het is iets oeraards. 

Het heeft dus ook niets met religie te maken, maar met een heropwekken van de natuurlijke begaafdheden. 

Een wetenschappelijk schrijver, Jean Feytaud in zijn "Le Peuple des Termites", beweert dat de termitengemeenschappen de mens tot voorbeeld moeten zijn en dat de mensheid zijn gemeenschapsgave heeft verloren en hartstochtelijk op zoek is naar een herstel daarvan en daarmede van een harmonische mensengemeenschap. 

De mens heeft één onoverwinnelijke vijand: de insekt. Deze insekt is, in natuurlijke begaafdheid, zijn concurrent. 

Onder hen zijn de meest edele, zoals de bij, en de meest onedele, die we ongedierte noemen ... 

Zij zijn beter metafysisch begaafd dan de mens, terwijl op alle maatschappelijke niveaus zij de meerdere zijn. 

De koningin van de termieten schijnt telepathisch haar gehele gemeenschap te regeren. Zij is onbetwist heerseres voor het leven. 

De vredige termieten hebben één vijand: de mieren. De termieten waren heer van de aarde toen de mieren 50.000.000 jaren geleden kwamen. 

De mieren, agressief, hoewel democratisch geordend, hebben geen koningin. 

De termiet sterft zonder koningin. 

De termieten konden mieren in dienst nemen om zichzelf te verdedigen tegen mieren. 

Een oorlogstactiek die in de oudheid veel werd geïmiteerd. 

Deze oorlogsmieren namen de geur van de termieten aan en alles wat die geur niet heeft vallen zij aan. 

Een handeling die we ook bij de mensen kunnen herkennen?

Een termiet is een soort gehypnotiseerde robot, hij kent geen emoties, noch honger, dorst, pijn; deze emoties zijn slechts te constateren in de cel van de koningin. 

Hieruit zou men kunnen concluderen dat de instinctieve mens, een soort gehypnotiseerde slaaf, terug te voeren is tot een insektenstaat, waarbij één bevoorrechte, met uitgelezen eigenschappen regeert. 

De momentele opgang in hypnotisme en telepathie, hypno-therapie kan leiden tot een omvorming tot termieten-gemeenschap binnen de mensen, waarbij elk onderdeel nauwgezet zijn plicht doet, formidabele prestaties levert, uitsluitend door de besturing via PSI-eigenschappen. 

Degenen die zelf totaal niet in staat zijn deze PSI-eigenschappen te hanteren, maar wel ontvankelijk zijn, zullen als eerste het slachtoffer worden. 

Ook hier is dus het worden tot individu de enige verdediging tegen de overheersing van de "reuzen op het PSI-gebied". 

Onze verre voorvaderen schijnen dikwijls de insektenorden als voorbeeld genomen te hebben voor hun bouwwerken en gemeenschappen. 

De eerste boogconstructie op aarde werd b.v. door de termieten gebouwd. 

De diverse tempels met hun geheime gangen en bergplaatsen, en ook de labyrinten schijnen gebouwd te zijn naar voorbeelden van insekten-bouwwerken. 

De religieuze gewoonten uit de oudheid, inclusief het rituaal, zijn te herkennen bij sommige soorten insekten, met als centraal punt hun koningin. 

Waarmede gezegd wordt dat het aanbidden van allerlei soorten voorgangers, goden, helden e.d. een natuurlijk ingeschapen drift is van de aarde-mens ... Kijk maar deze namiddag naar de herdenking van Mandela ...

Elke aarde-gemeenschap zal het langste en harmonisch kunnen bestaan wanneer zij geordend wordt naar de magnetische lijnen en trillingen van de aarde. (aardmagnetisme) 

Aldus: volgens die van de insekten die deze gegevens telepathisch opvolgen, soms op instructie van de meest gevoelige ... 


Tsenne Kikke Gepost op: 10/12/2013 16:34:45
Tsenne Kikke

Mieren zijn een groep van kolonievormende sociale insecten, die behoren tot de orde van vliesvleugeligen (Hymenoptera). Vele mierensoorten bouwen het nest in de bodem of in holle bomen, andere spinnen bladeren aan elkaar om een nest te maken, weer andere leven in spleten tussen rotsen.

De kolonie bestaat uit één (of enkele) koningin(nen), werksters (ook allemaal vrouwtjes) en soms jonge mannetjes en maagdelijke koninginnen. De grootste groep zijn de werksters, die samen de werktaken verdelen. Er zijn onder andere verkenners, voedselverzamelaars, nest-onderhouders, kinderverzorgsters en soldaten. Wanneer het nest groot genoeg is, wordt een lichting van de opgroeiende larven opgekweekt tot mannetjes en koninginnetjes. Bij de meeste soorten verlaten die het nest vliegend wanneer de tijd daarvoor rijp is. In de lucht paren de mannetjes met de koninginnetjes, waarna de mannetjes kort daarna sterven en de koninginnen een nieuwe nestplaats zoeken. Dit kan al vliegend gedaan worden, zodat zelfs in bloembakken 10 meter boven de grond nesten kunnen ontstaan.

Mieren behoren tot de wespachtigen, ze stammen af van gravende wespensoorten waarvan de werksters de vleugels hebben verloren. 

Mierencommunicatie verloopt hoofdzakelijk door middel van geurstoffen, ook wel feromonen genoemd. Geurcommunicatie is bij mieren mogelijk nog meer ontwikkeld dan bij andere sociale vliesvleugelen, zoals bijen of wespen. Net als andere insecten kunnen mieren met hun voelsprieten 'ruiken'. Deze zijn erg beweeglijk, met een duidelijk ellebooggewricht na het eerste segment (de scapus). Doordat een mier twee voelsprieten heeft, voorzien ze de mier van informatie over zowel intensiteit als richting.

Mieren gebruiken bijvoorbeeld het bouquet van koolwaterstoffen, die als een soort waslaag op hun huid zit, om te kunnen herkennen tot welke kolonie ze behoren. Als een individu het nest binnenkomt met de verkeerde samenstelling van deze koolwaterstoffen, zal deze (hardhandig) verwijderd worden. Om alle nestgenoten hetzelfde te laten ruiken, worden de geurstoffen vermengd met voedsel uitgewisseld tussen mieren. Dit heet ook wel trophallaxis. Mieren vallen aan en verdedigen zichzelf en hun nest door te steken met een gifangel, of te bijten en vervolgens mierenzuur in het bijtwondje te spuiten. In Maleisië komen mieren voor die als ze worden aangevallen exploderen door hun maagmembraan te laten springen, waarbij de aanvaller soms ook ten gronde gaat.

Ga naar Wikipedia om er meer over te lezen...


Gepost op: 11/12/2013 14:40:36

Er valt heel veel voor te zeggen dat het verkrijgen van een vaste aardbodem, het ontstaan van planten, insecten en dieren, een uiterst complex proces is geweest waarin deze vier werelden nergens van elkaar waren gescheiden en dienden als voorbereiding voor het ontstaan van de mens. Wie kijkt naar de complexe organisatie die schuilgaat achter het runnen van moderne

samenlevingen, die kan alleen maar vaststellen dat deze die van insecten verre overtreft. En laat ons niet vergeten dat je het menselijk lichaam kunt zien als een zichzelf voortbewegende termietenheuvel opgebouwd uit een levende biomassa die in stand wordt gehouden door ontelbare cellen die je dan weer kunt zien als individuele termieten waarvan het gedrag wordt gestuurd door ons brein als de koningin.

Het is een menselijke eigenschap om dingen te duiden en classificeren. Hierdoor ontstaan vanzelf de begrippen ‘beter’ en ‘slechter’ of ‘hoger’ en ‘lager’, maar als je dit gaat zien als waardeoordeel in plaats van als een praktisch taalhulpmiddel, dan ontstaan er ten onrechte superioriteitsgevoelens en gedachten, maar voor de natuur als geheel hebben dergelijke oordelen geen werkelijkheid.    

Mieren hebben het ‘zover gebracht’ dat ze niet meer centraal bestuurd worden door een koningin.  

Angelus wil hoogst waarschijnlijk met dit nieuwsbericht aantonen, dat een mens die streeft naar meer bewustzijn, eveneens zijn brein (of in Gurdjieff’s woorden: ‘het formatorisch apparaat’) moet overstijgen. Het moet de dienaar worden in plaats van de meester. Dit is een strikt individuele weg en dat laat zien dat een ‘Mens’ niet moet vergelijken met insectenkolonies. Wat insectenkolonies aan instinctieve werkzaamheid en evolutie in zich dragen, dat draagt de mens in zekere zin ook in zich en dit zal zich naargelang de uiterlijke omstandigheden in deze of gene richting ontwikkelen of inactief worden, maar dan op menselijk niveau. De mens kan gezien worden als een ‘Tritokosmos’ die de  ‘Microkosmos’ omvat, een Microkosmos (Kolonie!) die in de mens reeds op een hogere fysieke zijnsschaal is gebracht. Er moet orde ontstaan in zijn lagere centra die door opvoeding en cultuur niet meer werken op de juiste wijze en hiervoor moet de ‘Mens’ nu tegen zijn natuur ingaan! Ook hier wijkt de ‘Mens’ dus (voorlopig?) af van de dierenwereld (en dus ook van de insectenwereld) die volledig in overeenstemming met de natuur functioneren en die hun zijn eigen gedrag niet bewust kunnen observeren omdat ze er (voorlopig?) onverbrekelijk mee zijn vereenzelvigd. Dat soort natuurlijke eenheid bestaat ook in de mens, maar op een hogere schaal.

De staat van voortdurende verandering die de schepping is en waaraan al het geschapene is onderworpen, zou je nog het best kunnen omschrijven met het volgende gedicht van Aldous Huxley:

 

Alle dingen boven al het andere

volkomen onverschillig,

werken in disharmonie volkomen samen,

strevend naar een Goed uitstijgend boven het goede,

naar een Zijn meer tijdloos in de vergankelijkheid,

meer eeuwig in haar verschrompeling

dan God daar in de hemel.”

 

Zoals met de meeste nieuwsberichten (en dus ook hier!) wil Angelus aantonen dat er een staat is voorbij deze verandering, een staat die één is. En deze heeft in wezen niets te zien met evolutie (en dus met het eventueel veronderstelde nastreven van een soort mierenstaat door de mens), want deze berust zelf op voortdurende verandering en aanpassing daaraan. Maar ook dit zijn maar woorden voor iets ‘dat gebeurt’, zou Gurdjieff zeggen. Is een bloem het doel van het zaad of is het zaad het doel van de bloem? Is een koningin het doel van de insectenkolonie of is de insectenkolonie het doel van de koningin? Of is een dergelijke vraagstelling een menselijke gevolgtrekking die voor de werkelijkheid op zich niets te betekenen heeft omdat er in werkelijkheid geen afzonderlijke dingen bestaan?!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht