ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Liefde: een 'iets' dat men al eeuwenlang tracht te beschrijven maar zelden of nooit ervaart

Liefde, dat onbekende 'iets', wordt meeestal verward met eigenliefde.
door Tsenne Kikke - donderdag 13 december 2012 0:08

Wat is liefde? De betekenissen die eraan gegeven worden zijn sterk cultureel en maatschappelijk geïnspireerd. Maar wat is 'Liefde'-met-een-hoofdletter? Wat zou het kunnen zijn? Geen mens die daarop een antwoord weet, en om die reden is iedereen ernaar op zoek, zonder het ooit buiten zichzelf te kunnen vinden.

Liefde... Er bestaat geen enkel ander thema dat zoveel wordt bezongen. Maar ook in films tracht men het uit te beelden, en in poëzie en literatuur tracht men het te beschrijven, maar van de miljarden woorden die reeds in verschillende talen aan dit thema werden besteed, zijn er geen enkele - geen één zelfs - die dicht bij de werkelijke beschrijving ervan komt.

'Liefde'... is een iets, dat moeilijk te beschrijven valt; een iets, waar elke mens naar snakt; een iets, waar eenieder van droomt; een iets, dat een gewone mens nooit of te nimmer kan ervaren, tenzij in de wereld van de eigen verbeelding. En toch ...

... toch is 'Liefde' een gevoel dat eenieder - op de één of andere manier - in zich meedraagt. Men proeft de smaak, men ruikt soms de geur, maar men krijgt de vrucht nooit te pakken.Liefde mag geenszins worden verward met verliefdheid, dat zich laat beschrijven als een tijdelijke chemische reactie in de hersenen. Natuurlijk zijn het niet de chemische reacties zélf die de interactie tussen twee verliefde mensen teweegbrengen, omdat die chemische reacties - op hun beurt - totaal afhankelijk zijn van de binnengekomen prikkels van buitenaf, waarop die twee mensen automatisch, en dus instinctief, hebben gereageerd.

De énige liefde die een mens kent is eigenliefde en geässocieerd met 'liefhebben', met de nadruk op het werkwoord 'hebben'.

Je gelooft het niet? Neem de proef! Maar, speel het spel wel eerlijk, ... indien mogelijk, natuurlijk. Veronderstel dat je écht van jouw partner houdt. Zelfs indien het niet voor 100% is: veronderstel en schrijf op een blad papier neer waarom je van hem, of haar, houdt. Doe het nu, vooraleer je onderstaande tekst leest.

Wat is Liefde?... Liefde is een toestand van 'zijn'. Een 'zijn' vanuit een innerlijke éénheid, en niet vanuit een persoon die nu de ene is en enkele minuten later de andere. "De mens is nooit één," zei Gurdjieff.

De mens, die geen liefde kent, heeft lief.

Lief-'hebben' is, zoals het woord het zelf uitdrukt, een vorm van 'hebben'. Het past in een maatschappij, waarin mensen zich met hun lichaam identificeren; een lichaam, geregeerd door honderdtallen 'ikjes', die elkaar niet willen kennen. Vandaag heeft die mens lief, morgen misschien niet meer, afhankelijk van het aangeboren karakter, het 'ikje' dat op dat ogenblik regeert, en responderend op de innerlijke, wispelturige thermostaat. Een thermostaat, die automatisch aan- of afslaat, afhankelijk van de nieuwe, binnenkomende prikkels.

Het persoonlijke gevoel dat als 'liefde' wordt vertaald, is soms - als prikkel - het gevolg van een instinctief, opwellend seksueel verlangen, het resultaat van lusten, dromen, begeerten, een hunkeren naar aandacht, genegenheid, geborgenheid, het snakken naar een innerlijk gemis, of leegte, et cetera. Om die reden wordt eigenliefde, of noem het 'liefde vanuit het ego', verkeerdelijk met ware Liefde verward. Het is een liefde van een mens die wil bezitten. Zelfs de partner, of het kind, of wie of wat dan ook, is zijn, of haar, eigendom.

De vorm van liefde waarmee een mens rondloopt, heeft 'haat' als tegenpool. Anders gezegd: die vorm van liefde kan op elk moment in haar tegendeel omslaan.

Zo kan men zich de vraag stellen: "Indien een mens de medemens vanuit het hart écht liefheeft, zou die mens de ander dan nog kunnen schade aanrichten? Beliegen? Bedriegen? Verkrachten? Geweld aandoen? Bestelen? Doden?..."

Hoeveel mensen leven in vrede met zichzelf en hebben hun naasten onvoorwaardelijk lief? Met 'naasten' wordt bedoeld: partners, familieleden, kennissen, werkmakkers, buren, enzovoorts. En is het ontbreken van die ware Liefde niet het bewijs dat oorlogen en plaatselijk geweld almaar blijven bestaan?

Liefde is een toestand van 'zijn'. Het is 'iets' - even 'materieel' als een tafel of een stoel - dat een mens in zichzelf meedraagt en naar iedereen, los van het ego - net als de zon - permanent uitstraalt. En, wat men niet bezit kan men niet met anderen delen. Wees verdraagzaam en begripvol: verwacht het dus ook niet van die ander.

De énige vraag die we aan onsZelf kunnen stellen is: "Hoe kunnen we de Liefde worden, teneinde het te 'Zijn'?"


De gewone mens heeft geen 'Meester' in zichzelf.
Hij is niet 'één'.
Nu eens wordt hij door zijn hoofd geregeerd,
Dan weer door zijn emoties,
Of, door zijn instincten,
Maar meer dan ooit staat hij onder het bevel van het sekscentrum.
Echte 'wil' kan er slechts zijn wanneer er één 'Ik' regeert;
wanneer er een 'Meester' in het huis, dat 'lichaam' wordt genoemd, aanwezig is.

- G.I. Gurdjieff -

O ja: heb je die test uitgevoerd? En, wat zijn de resultaten ervan? Herlees de woorden en merk op hoe ze allemaal ik-gericht zijn. Zo kunnen mensen schrijven: "Hij/zij geeft me dit of dat..." - "Ik vind hem/haar mooi" - "Hij/zij kan naar mij luisteren" - "Hij/zij begrijpt mij" - "Hij/zij geeft me financiële zekerheid" - "Hij/zij is goed in bed", en zo meer. Allemaal voorspruitende uit eigenliefde.

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier ervaringen opgedaan met het thema Liefde? Of, weet je er iets meer over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar?

Stel je interesse in reclame en naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Commentaar


Gepost op: 13/12/2012 10:59:51

Gurdjieff:

Bewuste liefde wekt hetzelfde op in de ander.

Emotionele liefde wekt het tegendeel op.

Fysieke liefde is afhankelijk van type en polariteit.


Gepost op: 13/12/2012 13:18:46

Matteüs 10: 37-39: “Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.”

Hoe egoïstisch kunnen deze woorden klinken in sommige oren (die niet kunnen horen)?

Maar de kern van deze zinnen zit in de woorden ‘leven’ en ‘Mij’. Over welk ‘leven’ spreekt Jezus? En op wat slaat die ‘Mij’?

Johannes 14: 6 en 9 en 11: “Jezus antwoordde hem: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’” “En Jezus zei weer: ‘Ik ben al zolang bij u en gij kent Mij nog niet, Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon mij de Vader?” “Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.”

1 Johannes 4: 8 en 14: “De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde.” “God is liefde: Wie in de liefde woont, woont in God en is met hem.”

Liefde is dus de ‘Grond’ van ‘Alle bestaan’ en kan dus onmogelijk als ons persoonlijk verlangen of  eigendom worden gezien! Het ware ‘Ik’ in ons is hierdoor het ‘Niets’ (Niet-iets!).  

Diepzinnige en prachtige woorden over deze ‘Liefde’ zijn ook geschreven door Paulus in 1 Korintiërs 13.    


Jos Grobbé Gepost op: 16/12/2012 13:29:10
Jos Grobbé

Beste Angelus

Allereerst wil ik je zeggen dat ik dit artikel het beste vind wat ik van alle van je ben tegen gekomen.
Wat ik hieruit haal is dat de mens die zo naar LIEFDE verlangt dus niet in staat is diezelfde liefde of het gevoel daarnaar te zien bij de ander, niet de connectie kan maken om beide verlangens op elkaar aan te sluiten in de wetenschap dat 2 componenten (mensen) in staat zijn hun eigen ik tot een 2 eenheid ik te smeden.
Mijn inziens is het belangrijk hier voor, dat de mens zijn ego stil kan leggen en zich kan conformeren met 
het andere ego zodat er geen ego-overheersing meer is tussen beide partijen. 


Tsenne Kikke Gepost op: 16/12/2012 13:45:51
Tsenne Kikke

Bedankt, beste Jos. Nochtans vind ikzelf al mijn andere berichten even goed, even diepgaand, maar 'k moet toegeven; niet voor elk brein geschikt.  Anderzijds kan ik niet naar iedereens mond schrijven, noch naar de inhoud van hun hersenen. Tenslotte loopt iedereen met opgedane kennis rond, met geleende kennis, die men niet graag zomaar wegwerpt, of inruilt. Maar niets belet jou, beste Jos, om dingen van jezelf op deze website te plaatsen door een eigen blog op te maken - want ,ik geef ook toe dat ik de wijsheid niet in pacht heb.

In elk geval: bedankt voor jouw positieve reactie!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht