ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Enneagramleer

'Ennea' betekent 'negen' en 'gramma', betekent 'punt' of 'naald' (vergelijk met: grammofoon). De Soefis noemden dit symbool 'het aangezicht Gods' omdat ze in de negen energiepunten negen elementen van een en dezelfde goddelijke liefde herkenden. Het woord 'enneagram' werd later bedacht. In onderstaande illustratie herkennen we duidelijk het Alziende Oog van God te midden van de Goddelijke Driehoek, omgeven door 3 andere driehoeken, die gezamenlijk een negenpuntige ster vormen.

Het enneagram bestaat uit een cirkel waarop negen punten zijn aangeduid. De punten 3, 6 en 9 zijn vormen een gelijkzijdige driehoek, terwijl het hexagoon bij het cijfer 1 begint, naar 4 overgaat, dan naar 2, verder naar 8, 5 en 7, om terug in 1 uit te monden. 142857 is de reeks van periodieke decimalen die steeds opduikt wanneer een willekeurig grondtal (behalve zeven zelf) door 7 wordt gedeeld. Voorbeeld: 1 : 7 = 0,142857 - 2 : 7 = 0,285714, enzoverder.

Gurdjieff zag het enneagram eerder als een perpetuum mobile. Een deel van de dans- en bewegingsvormen die hij ontwikkelde, was op de dynamiek van het enneagram gebaseerd.

Enkele basisprincipes...:

- Volgens de Soefis wordt de mens vaak door zijn eigen talenten vernietigd. Zijn sterkte is dus zijn allergrootste zwakheid. Met andere woorden: zijn deugd is ook zijn passie. Er zijn er negen.

- "Er is niets waar de mens zo aan gehecht is dan aan zijn eigen Zelfbeeld", schrijft Richard Rohr, en vervolgt met: "Wij zijn letterlijk bereid door te hel te gaan om het maar niet hoeven op te geven. Het bepaalt voor een groot deel wat we doen of laten, zeggen of verzwijgen, met wie we omgaan en met wie niet. We zijn er allemaal het slachtoffer van. De vraag luidt: heb ik de vrijheid om iets anders te zijn dan deze rol, dit beeld?" Het antwoord is natuurlijk 'ja' - want, dagelijks kunnen we onszelf herscheppen. Als we de mens van gisteren in onszelf niet meer kunnen aanvaarden, kunnen we vanaf vandaag een nieuwe, andere mens zijn - of, streven om die andere mens te worden. Maar, vooraleer we aan onszelf kunnen sleutelen, moeten we aan de weet komen wie we vandaag zijn. We kunnen slechts groeien vanuit de plaats waarop we nu staan. Daarom een studie van het Enneagram.

- We hebben een lichaam, maar zijn dat lichaam niet. Als we dat lichaam, met al zijn verschillende aspecten of persoonlijkheden, niet zijn, wie of wat zijn we dan wel? Het hoofdprobleem is, dat we onze Ware Ik niet kunnen zien. Ons Ego, het niet-eigene, of valse zelf, staat ons in de weg. Dit moeten we eerst beseffen. Het ego is een verzamelnaam van de verschillende 'ikken' in onszelf. We zijn ermee vergroeid en al die 'valse ikken' maken deel uit van ons stoffelijk lichaam, regeren het zelfs. We leven in de mening dat we al die 'oneigen ikken' zijn. Ons lichaam is stof, en zal tot stof wederkeren.

Geen erg, want we zijn dit lichaam niet, zeiden we reeds. Maar iets in ons, het eigene, kàn - na het afleggen van onze stoffelijke verpakking - wél overblijven.(1) Dit moeten we eerst inzien, (2) dàn deze waarheid voor onszelf in in onszelf ontdekken, (3) vooraleer we er iets mee kunnen aanvangen. Dat wat onze groei belemmert, moeten we dus vroeg of laat elimineren, afzwakken, of overheersen. In de toekomst gezien: van zodra onze Ware Ik aan bod komt, moeten we onze 'Valse Zelf', of 'Zelven', uit de weg ruimen - vooral, omdat we dit oneigene zelf in die fase van onze groei, minder nodig hebben.

Pagina 1 van 3123
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht