ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Enneagramleer

'Dat de zonde de dood baart, is meer dan een beeld. Onze gulzigheid doodt dieren en bossen, onze agressiviteit en vrees hebben geleid tot enorme wapenarsenalen. Nijd en gierigheid van de geïndustrialiseerde landen worden door de armen met hun leven betaald. Onze traagheid leidt ertoe dat wij dit allemaal laten gebeuren alsof we er niets mee te maken hebben,' voegt Rohr er aan toe.

- De Enneagramleer beschrijft Persoonlijkheidstypes; de Astrologie geeft ons een dieper inzicht over onze essentie (niet over onze persoonlijkheden) - en, over ons temperament. Naast de negen typen mensen hebben we dus ook nog aangeboren karaktereigenschappen. Van elk type zijn er twaalf astrologische tekens: 9 x 12 = 108.

In het boek 'De Meesters van het Verre Oosten - deel 2' spreekt men op blz. 11 van de 9 bestuurders van India. Verder lezen we op blz. 8: 'Er bestaat een grote broederschap over heel de wereld die duizenden jaren lang gewerkt heeft voor vrede. Er zijn nu ongeveer 216 groepen over heel de wereld. Zij werken ook aan de verlichting van de hele wereld. Zij werd oorspronkelijk teweeggebracht door 12 groepen, die zich uitgebreid hebben en zich nog altijd uitbreiden.' (108 x 2 = 216)

Oorsprong van het Enneagram

De oorsprong van dit mysterieus symbool is onduidelijk - maar, één ding is zeker: het symbool werd door Gurdjieff in onze gewesten geïntroduceerd. Heel veel informatie vinden we in het boek 'Op Zoek naar het Wonderbaarlijke', waarin P. D. Ouspensky de leer van Gurdjieff integraal weergeeft.

Gurdjieff spreekt hierin over de 'Wet der Octaven' die bepaald wordt door de wet van de structuur van de zeventonige reeks. Daarbij wordt er op gewezen dat elke noot, elke toon, in een andere reeks weer een heel octaaf wordt.

Ter aanvulling zegt Gurdjieff: 'Hieruit volgt dat de wet der octaven alle processen van het heelal onderling verbindt en voor hem die de overgangsreeksen en de structuurwetten van het octaaf kent (rekening houdende met de 'schokken'), verschaft zij de mogelijkheid een juist inzicht te verkrijgen in ieder ding en ieder verschijnsel naar zijn wezenlijke aard en in de wijze waarop het met alle andere verschijnselen en dingen verbonden is.'

-'Ennea' betekent 'negen' en 'gramma', betekent 'naald' - schreven we reeds. Via 'het oog van de naald' komen we in contact met onze ziel. De ogen zijn immers de spiegels van de ziel... Door jezelf via 'de ogen van de naalden' te bekijken, zie je bepaalde aspecten of karaktertrekken van jezelf die je voordien nooit zo hebt gezien. Het Enneagram van de Persoonlijkheidstypes is een hulp in het ontdekken van jouw onbewuste motivaties, die dan ook jouw gedragspatronen bepalen. Vanaf het ogenblik dat deze patronen in jouw bewustzijn belanden, ben je in staat jezelf beter te begrijpen - én, anderen. Je leert jezelf - én de medemens - beter aanvaarden. In wezen zijn we allen gemaakt 'naar Zijn beeld en gelijkenis'. Maar een 'beeld' is nog altijd niet de realiteit. Met andere woorden: we hebben de potentie om tot menselijke goden uit te groeien, doch 'potentieel' betekent niet: 'garantie'. Bovendien slaat dat beeld op 'iets' in ons. Niet op ons stoffelijke lichaam - want, stof kan tot niets anders uitgroeien dan tot de stof waaruit het is samengesteld.

- Wij zijn Scheppers, gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis. Elke dag scheppen we opnieuw en opnieuw - als we het maar sterk genoeg willen. Mocht je niet tevreden zijn met bepaalde aspecten van jezelf, dan kan je er nu - op dit moment - een wijziging aanbrengen. Je wilt een betere vader, moeder, een beter mens, een betere verkoper, een beter ... (vul zelf in) zijn? Welk moment is beter geschikt dan het nu? Naar het verleden kan je kijken - even maar - en loslaten - want, je kunt er geen jota meer aan veranderen. Toch niet aan de feiten die zich voorgedaan hebben - wél aan jouw interpretaties van die feiten. De fles is half vol ofwel half leeg. Je kunt de inhoud van de fles niet wijzigen - maar je bent wel in staat om een andere bril op te zetten: bekijk je het leven doorheen grauwkleurige of rooskleurige glazen?

- Het Enneagram van de Persoonlijkheidstypes geeft inzicht over jezelf. Je leert jezelf beter begrijpen, en aanvaarden. Je bent niet 100% tevreden met jezelf?... Breng er dan de nodige veranderingen aan - vanaf nu - vanaf vandaag. Het verleden is geschiedenis geworden - het hier-en-nu is het moment dat je beslissingen kunt nemen over wat de toekomst betreft. Want..., de toekomst is daar waar je de rest van je leven zult in doorbrengen. Hoe zie je jezelf rond dit tijdstip volgend jaar? Binnen 5 jaar? Binnen 10 jaar? Tot welk type mens wil je uitgroeien?... Enzovoorts. Het Enneagram is hierbij een stevige hulp. Het Enneagram laat je jouw potentie, jouw mogelijkheden zien. Zo kan ieder mens zijn - of haar - eigen weg bewandelen. Je hoeft niet op zoek te gaan naar jouw weg: het ligt er al. Je moet het gewoonweg bewandelen. Dus, als je niet aan de mañana-zikete lijdt, is de dag van vandaag voor jou een héél belangrijke - want, vandaag is het de eerste dag van de rest van jouw leven! Vraag de Enneagram-Test aan, en ...

- ... bepaal jouw Persoonlijkheidstype. Of, beter gezegd: de Drie Krachten die in jouw lichaam als voertuig regeren. We hebben een lijst van een 1750-tal vragen samengesteld. Dit betekent dat je met jezelf een poosje zult bezig zijn. Verspreid de inspanning over een paar dagen, of weken.

- Van zodra we jouw storting van 50 Euro op onze bankrekening 779-5984525-47, op naam van DIMschool vzw, ontvangen hebben, zorgen we ervoor dat je kunt inloggen. Betaling uit Nederland: IBAN n° BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB.

- Nadat je de vragen beantwoord hebt, zul je weten welke types jouw voertuig regeren. Vanaf dat ogenblik sta je op het begin van jouw weg... en kunnen wij je verder adviseren, hetgeen deel uitmaakt van jouw investering. Succes!

Nog vragen? Stuur een e-mailtje naar [email protected]

Commentaar


Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Hoe goed vind je dit artikel?
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


Pagina 3 van 3123
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht