ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Enneagramleer

- Onze deugden en onze passies zijn de twee kanten van één én dezelfde medaille. Om erachter te komen wat jouw talenten of deugden zijn, moet je ook jouw passies onder ogen durven zien. Daar is veel moed voor nodig...

- Nadat je jouw passies hebt aanschouwd, moet je ze kauwen, opeten, inslikken en verteren. Met andere woorden: in eerste instantie moet je jezelf aanvaarden - zoals je bent.

- 'Bemin jouw vijanden'... Ooit zal je inzien dat het niet-ik, het niet-eigene, jouw grootste 'vijand' is. Maak hem tot jouw beste vriend. Als iedereen jouw vriend is, heb je geen vijanden meer. Daarenboven: met vrienden kan je praten; met vijanden: nooit.

- Er zijn negen Enneagramtypen, schreven we reeds. Je kunt een beetje Vijf zijn, een beetje Zeven, en een beetje Acht. Dat klopt: we hebben van alles een beetje in ons. Allen begaan we de negen zogenaamde 'hoofdzonden'. Maar, het komt er op aan om jouw éne passie, of 'grote zonde' te zien. Het woordje 'zonde' klinkt nogal zwaar, vooral als je weet dat de onwetende, onschuldige mens nooit tegen het goddelijke kan zondigen, enkel tegen zichzelf. Als je jouw éne passie hebt ontdekt, dan zal alles in één klap veel duidelijker worden, schrijft Richard Rohr, en hij vervolgt met: Het is een soort van aha-ervaring. Alles wat je ooit gedaan hebt, wordt duidelijk. Je zult zien dat je als klein kind reeds een bepaald gedragspatroon vertoonde. Dit is de rode draad in jouw leven! Nogmaals, hierdoor worden vele dingen verklaard, zoals: waarom je bepaalde vrienden hebt gekozen, bepaalde hobby's, bepaalde sporten, enzovoort. Overal loopt de rode draad doorheen. Dat inzien en toegeven, zal inderdaad niet erg meevallen. Het is alsof we een beetje sterven om daarna opnieuw geboren worden - en, dat opnieuw geboren worden geeft ons een wonderbaarlijk, bevrijdend gevoel. Het is net alsof je 'thuis bent aangekomen'...

- In het enneagram worden negen mensentypen gedefinieerd vanuit negen 'valkuilen', negen 'hartstochten', negen 'hoofdzonden'. Til hier vooral niet al té; zwaar aan: het is gewoonweg een manier om iets uit te drukken. Deze 'zonden' kunnen we opvatten als verdedigingsmechanismen, die een mens tijdens zijn kinderjaren (of, vorige levens als je daarin gelooft) ontwikkelde om de buitenwereld aan te kunnen. We hebben geleerd maskers op te zetten, die beantwoordden aan de vragen en de eisen die de omgeving ons oplegde. Deze maskers, of persona, beschermden dan ook tegelijkertijd onze Ware Ik, dat klein en fragiel kind in ons. Deze vorm van kameleon-zijn, kennen we ook onder de naam 'adaptie'."

De negen hoofdzonden zijn:

1- hovaardigheid/trots

2- nijd/jaloezie

3- gramschap/woede

4- traagheid/luiheid

5- gierigheid/hebzucht

6- gulzigheid/onmatigheid

7- onkuisheid/lust

8- leugen/bedrog

9- vrees/angst

De negen deugden, of de negen tegenpolen, zijn:

1- deemoed/nederigheid

2- zachtheid/vroomheid

3- vriendelijkheid/geduld

4- daadkracht/dapperheid

5- barmhartigheid/onthechting

6- nuchterheid/soberheid

7- kuisheid

8- trouw/oprechtheid

9- liefde/sterkte

'De mens wordt beproeft, want elke beproeving maakt ons geloof standvastiger,' schrijft Jakobus in Hfst. 1, 13-15. 'Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: ik word door Gods toedoen bekoord. God brengt niemand in verzoeking, zo min als Hijzelf door het kwade kan worden bekoord. Wordt iemand bekoord, dan is het altijd door het trekken en lokken van zijn eigen begeerte. Daarna, als begeerte bevrucht is, baart zij de zonde; en de zonde, eenmaal volgroeid, baart de dood.'

Pagina 2 van 3123
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht