ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Petersons vogelgids van alle Europese vogels

Originele titel: Field Guide to the Birds of Britain and Europe

R.T.Peterson, G.Mountfort, P.A.D. Hollom

Petersons vogelgids van alle Europese vogels Type: Hardcover
Uitgever: Tirion Uitgevers
Gewicht: 580 gram
Aantal Pagina's: 262
ISBN: 90-5210-911-7
ISBN-13: 978-90-5210-911-4
Categorie: Vogels
Richtprijs: € 34,95

Korte Inhoud


Al vele jaren is de Petersons Vogelgids, uitgegeven door Tirion Natuur, een betrouwbare en inspirerende bron van kennis voor zowel de beginnende als voor de meer gevorderde vogelaar.

In deze klassieker worden 526 verschillende soorten en 170 dwaalgasten besproken. Naast alle Europese soorten wordt ook elke tot de Nederlandse lijst behorende vogelsoort beschreven. Daarnaast worden in het hoofdstuk `Dwaalgasten` 170 voor Europa zeldzame vogels behandeld. Dat maakt ‘Petersons Vogelgids van alle Europese vogels’ tot een uniek naslagwerk.

- Inclusief prachtige kleurenillustraties en verspreidingskaarten.

Uittreksel


Blz. 9 -  Voorwoord van de redactie

Sinds 1954, toen de eerste druk van Petersons Vogelgids verscheen, zijn er in Nederland meer dan 200.000 exemplaren verkocht, terwijl het aantal wereldwijd het miljoen ruimschoots overschrijdt. In al die jaren is de gids een betrouwbare en inspirerende bron van kennis geweest, zowel voor beginnende als gevorderde vogelaars, mede dankzij de voortreffelijke bewerking door Mr. J. Kist. In de veldornithologische kringen werd dan ook eerbiedig of zelfs liefkozend gesproken van 'de Kist', wanneer deze vogelgids bedoeld werd. Hele generaties hebben vogels leren kijken en waarderen aan de hand van de voorgaande twintig drukken.

Nu is deze gids voor deze eenentwintigste druk voor de vijfde maal grondig herzien en uitgebreid en ook in deze bewerking is nog duidelijk de hand van Mr. J. Kist zichtbaar. De huidige redactie heeft bij het herzien van de bestaande teksten en de bewerking van de toegevoegde elementen getracht zoveel mogelijk in de geest van 'de Kist' te blijven. De gebruikte terminologie voor de beschrijving van het verenkleed is om pragmatische redenen gehandhaafd.

Vergeleken met de vorige drukken is de eenentwintigste druk aanmerkelijk uitgebreid, doordat er zowel in de hoofdtekst als in het hoofdstuk 'Dwaalgasten' een groter aantal soorten is behandeld. Er zijn nu 526 soorten, die inmiddels meer dan 20x in Europa zijn vastgesteld, in de hoofdtekst en in de kleurplaten opgenomen, terwijl 170 voor Europa zeldzame soorten in het hoofdstuk 'Dwaalgasten' in het kort worden beschreven. Hiermee wordt een Europees totaal van 698 soorten bereikt. Vergelijkt men dit met het aantal soorten dat in de eerste druk van deze gids werd beschreven (452 resp. 101), dan is er dus sinds 1954 een numerieke 'vooruitgang' van 145 soorten geboekt. Sinds de vorige editie is een groot aantal soorten 'verhuisd' van het hoofdstuk 'Dwaalgasten', naar de hoofdtekst. Mede hierdoor is ook het aantal platen uitgebreid van 77 naar 96. Maar ook hebben reeds eerder afgebeelde soorten meer ruimte op de platen gekregen, zo hebben bijvoorbeeld de duikers en de futen nu ieder een 'eigen' plaat, terwijl ze in de vorige editie nog een plaat moesten delen.

De auteurs van de oorspronkelijke editie hebben in samenwerking D.I.M. Wallace, redacteur van 'The Birds of the Western Palearctic', de gids aan een grondige revisie onderworpen. Ook de Nederlandse bewerking is derhalve op tal van punten aanzienlijk gewijzigd. Dit wil niet zeggen dat de vorige edities te kort schoten. Maar wel houdt dat in dat naarmate vogels langer en beter bestudeerd worden, de kennis en inzichten omtrent veld-, kleed- en gedragskenmerken toenemen. Dit wordt onder andere gestimuleerd, doordat steeds meer mensen vrije tijd hebben om met steeds betere hulpmiddelen (verrekijker, telescopen) vogels te kijken, terwijl ook het aantal publicaties over determinatieproblematiek in vogeltijdschriften toeneemt.

Het spreekt vanzelf dat de bij elke soortbeschrijving behorende rubriek 'Voorkomen' geheel is bijgewerkt; en wel tot en met 1995. Hierin wordt - zij het in beknopte vorm - de aard en wijze van voorkomen (de zgn. 'status') van elke tot de Nederlandse lijst behorende soort beschreven. Deze rubriek is uniek voor de Nederlandse editie van Petersons Vogelgids en is noch in de oorspronkelijke, noch in anderstalige edities te vinden. Bij de revisie van deze rubriek is gebruik gemaakt van de in 1987 verschenen 'Atlas van de Nederlandse vogels' (SOVON 1987) en de 'Zeldzame vogels van Nederland: avifauna van Nederland 1 (1999)' door Arnoud B. van den Berg.
 

Recensie

door Tsenne Kikke
Deze prachtige uitgave van de 'Petersons Vogelgids van alle Europese vogels' werd opnieuw volledig bewerkt; met als gevolg, dat de omvang aanzienlijk is toegenomen en er zeer veel kleurplaten aan werden toegevoegd. Deze gids is sinds 1954 hoogstwaarschijnlijk de meest verkochte ter wereld.

Indien je van vogels houdt, ze beter wilt leren kennen, of er een studie van wil maken, is deze klassieker in wezen onmisbaar.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht