ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Luisteren naar kinderen

Originele titel: Parent effectiveness training

Dr. Thomas Gordon

Luisteren naar kinderen Type: Paperback
Uitgever: Tirion Uitgevers
Gewicht: 462 gram
Aantal Pagina's: 252
ISBN: 90-4390-758-8
ISBN-13: 978-90-4390-758-3
Categorie: Pedagogie
Richtprijs: € 19,95

Korte Inhoud


Luisteren naar kinderen bevat een aantal eeuwenoude wijsheden over de opvoeding, aangevuld en in onze tijd geplaatst met moderne inzichten over het omgaan met medemensen in een veranderende samenleving. De Gordonmethode® gaat uit van de bereidheid van ouders om gemaakte fouten te erkennen en ervan te leren. Zo worden conflicten bespreekbaar en oplosbaar. De bereidheid tot toenadering -tot luisteren - herstelt het natuurlijke wederzijdse respect tussen ouders en kinderen. De Gordonmethode® wordt in vakkringen terecht revolutionair genoemd, omdat deze erin slaagt de oude controverse te doorbreken tussen het gezag van de ouders en de vrijheid en zelfstandigheid die het kind eist. Luisteren naar kinderen is bestemd voor alle opvoeders die inzien dat ook zij feilbaar zijn en daar actief iets aan willen doen.

Gordon verzamelde de verbale reacties van ouders op kinderen die met een probleem komen en hij deelde ze in 12 categorieën in:

1. Bevelen, dirigeren, commanderen
2. Waarschuwen, berispen, dreigen
3. Vermanen, moraliseren, preken
4. Adviseren, oplossingen of suggesties aandragen
5. De les lezen, beleren, logische argumenten aanvoeren
6. Oordelen, kritiseren, het ermee oneens zijn, beschuldigen
7. Prijzen, het ermee eens zijn
8. Schelden, belachelijk maken, beschaamd maken
9. Interpreteren, analyseren, diagnose stellen
10. Geruststellen, sussen, troosten
11. Uitvragen, ondervragen, vragen stellen
12. Zich terugtrekken, afleiden, toegeven, over iets anders praten.
13. Wat is er mis met deze herkenbare reacties, die we als ouder meer dan eens gebruikt hebben en niet alleen een per keer, maar vaak ook in diverse combinaties? Deze 12 reacties bezitten allemaal verborgen boodschappen:

- niet-accepteren en dus willen veranderen;
- niet vertrouwen dat het kind zelf kan oplossen;
- de schuld geven;
- het kind niet slim vinden vergeleken met de ouder zelf,
- iets slecht of verkeerd vinden;
- gevoelens bagatelliseren;
- niet accepteren van gevoel.

Uittreksel


Blz. 21: Als mensen kinderen krijgen en zo 'ouders' worden, gebeurt er iets vreemds. Ze gaan zich anders gedragen of een rol spelen. Ze denken dat nu ze het heiligdom van het ouderschap zijn binnengestapt, ze zich ook moeten gedragen als ouders. Met ernstige overgave gaan ze zich op een bepaalde manier gedragen omdat ze denken dat ouders zich zo zouden moeten gedragen.

Deze verandering kan uiterst ongelukkig zijn als deze 'ouders' vergeten dat ze gewone mensen blijven met menselijke tekortkomingen en gebreken, individuen met individuele gevoelens. Omdat ze de realiteit van hun mens-zijn vergeten, houden sommige mensen als ze ouders worden vaak op menselijk te zijn. Ze denken dat ze niet meer de vrijheid hebben om zichzelf te zijn, hoe ze zich op een bepaald moment ook mogen voelen. Omdat ze nu ouders zijn, hebben ze een verantwoordelijkheid om iets meer te zijn dan alleen maar gewone mensen. Ze vinden dat ze consequent moeten zijn, dat ze altijd van hun kinderen moeten houden, dat ze tolerant moeten zijn, dat ze hun eigen verlangens opzij moeten zetten en zich moeten opofferen voor de kinderen, dat ze altijd eerlijk moeten zijn en dat ze vóór alles moeten vermijden de fouten te maken die hun eigen ouders tegen henzelf gemaakt hebben.

Recensie

door Tsenne Kikke
Dr. Thomas Gordon slaagt er in om twee werelden bij elkaar te brengen: de wereld van het kind en de wereld van de volwassene. Kinderen krijgen een luisterend oor. Er wordt niet enkel en alleen actief geluisterd naar wat ze zeggen, maar ook wat ze er eigenlijk mee willen bedoelen. Er wordt dus tussen de regels geluisterd. Aan de oudercursussen die door Gordon zijn ontwikkeld, hebben wereldwijd meer dan 1.000.000 mensen meegedaan. Aan de cursussen, speciaal voor docenten wereldwijd, meer dan 200.000 mensen.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht