ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Kort en krachtig over de Heilige Geest

Ron van der Spoel

Kort en krachtig over de Heilige Geest Type: Paperback
Uitgever:
Gewicht: 120 gram
Aantal Pagina's: 80
ISBN: 90-4353-670-9
ISBN-13: 978-90-4353-670-7
Categorie: Protestantisme
Richtprijs: € 11,99

Korte Inhoud


Over de twaalf kernpunten over de Heilige Geest voor wie geen dikke boeken wil lezen en 'Kort en krachtig over de Heilige Geest' bespreekt deze twaalf kernpunten over de Geest.

In ‘Kort en krachtig over de Heilige Geest’ geeft Ron van der Spoel in twaalf kernpunten weer wie de Heilige Geest is en wat Hij doet. Dit boek is ontstaan vanuit een persoonlijke zoektocht. De auteur heeft met vallen en opstaan ontdekt hoe ook zijn leven echt door Gods Geest geleid kan worden. Wie gelooft in Jezus ontvangt de Heilige Geest in zijn of haar leven. Het is de Geest die ons de liefde van Jezus leert kennen, het is de Geest die ons leert om Jezus te volgen. Maar, hoe werkt de Geest dan in mij? Hoe merk ik de Geest? Hoe gehoorzaam ik zijn leiding? Daarop geeft Ron van der Spoel in dit boek antwoord. De auteur schrijft bondig en helder, waardoor het boek ook voor minder ervaren lezers erg toegankelijk is.

- Dominee Ron van der Spoel is predikant in Zuid-Limburg (Berg en Terblijt) en werkt daar namens het Leger des Heils als pionier. Daarnaast is hij verbonden aan Open Doors Vlaanderen. Eerder verscheen van hem: 'Kort en krachtig over gebed'.

Uittreksel


Woord vooraf

Dit boekje is ontstaan uit mijn persoonlijke zoektocht naar een bewust leven met de Heilige Geest. Ik wist mijn leven lang al dat de Geest er is en dat Hij in iedere gelovige, dus ook in mij, werkt. Maar ik merkte voor mijn gevoel zo weinig van de Geest. Laat staan als het ging over de vervulling met de Geest of het ervaren van de kracht van de Geest. Met mijn hoofd begreep ik het wel en ik las het in de Bijbel, maar het bleef toch iets ongrijpbaars.

Een paar jaar geleden heeft een aantal ontmoetingen me geholpen om datgene wat ik in theorie goed kon uitleggen, ook daadwerkelijk te ervaren en in praktijk te brengen. Het is een doorgaand leerproces voor mij om te leven door de Geest. Maar hoe meer ik leer zien waar en hoe de Heilige Geest in mij en om mij heen aan het werk is, hoe meer ik geniet van het ontvangen van wat de Geest wil geven of wil doen.

Ik bid dat dit boekje je helpt om meer van de Geest te ontdekken in je leven en het verlangen zal aanwakkeren naar meer van de Heilige Geest in jouw leven, in je kerk en in de wereld.

Ron van der Spoel

Inhoud

1 Wat een geweldige God: Vader, Zoon en… Geest.
2 Een leven vol van de Geest.
3 De vrucht van de Geest.
4 Het begint altijd bij God.
5 Gebed is onze reactie op Gods uitnodiging.
6 Herken de aanwijzingen van de Geest.
7 Gehoorzaam de leiding van de Geest.
8 Je kunt de Geest ook tegenhouden.
9 Leer onderscheid te maken tussen Gods Geest en jouw geest.
10 Ontvang de gaven van de Heilige Geest.
11 Ontdek de timing van de Geest.
12 De Heilige Geest is onze trooster.

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest." - Matteüs 28:19

Recensie

door Tsenne Kikke

Feit is, dat indien je dit boekje voor jezelf aanschaft, je hoogstwaarschijnlijk reeds in het bestaan van de Heilige Geest (enig) geloof hecht. Indien dat geloof ontbreekt, mag je 'Kort en krachtig over de Heilige Geest' natuurlijk ook aankopen met de innige wens of het brandend verlangen dat het geloof daardoor in jou opborrelt. Of Ron van der Spoel daarna slaagt, moet je dus voor jezelf uitmaken. Een reden temeer om 'Kort en krachtig over de Heilige Geest' in huis te halen, nietwaar?

Ook vind je een beetje extra info op onze frontpagina via deze link.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht