ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Waarheidszoekers

Cees Zweistra

Waarheidszoekers Type: Paperback
Uitgever:
Gewicht: 490 gram
Aantal Pagina's: 320
ISBN: 90-4353-666-0
ISBN-13: 978-90-4353-666-0
Categorie: Actueel & Human Interest
Richtprijs: € 24,99

Korte Inhoud


Actueel boek over het ontstaan en het karakter van complotdenken en hoe we met complotdenkers moeten omgaan.

Het nieuwe complotdenken heeft zich ontwikkeld vanuit een Amerikaans verschijnsel tot een mondiale beweging die via politici en influencers ook bij ons vaste voet aan de grond heeft gekregen. Waar komt het vandaan, welke rol heeft technologie en hoe kunnen we ons ertoe verhouden?

Filosofen zien het complotdenken vaak als een vorm van slechte wetenschap die ontstaat in een onkritisch brein. Daarom is het pleidooi van invloedrijke denkers als Suzan Neiman en Steven Pinker gericht op het herwaarderen van rationaliteit en kritische denkvermogens.

De auteur van 'Waarheidszoekers' kiest een andere invalshoek. Volgens hem is het hedendaagse complotdenken niet het gevolg van een gebrek aan rationaliteit, maar eerder symbool van een technologische cultuur die dreigt te ontsporen. In een wereld zonder verbindende verhalen en een afkalvende common sense zet de complotdenker een logische stap: hij gebruikt de grote consumententechnologieën van vandaag om zijn eigen wereld en waarheid te scheppen.

Anders dan het complotdenken te debunken neemt de auteur ons mee op een tocht langs filosofische bronnen die ons helpen een verschijnsel te duiden dat knaagt aan de wortels van ons huidige maatschappelijke bestel. De analyse van de auteur is helder, scherp en ook verontrustend. Want anders dan een vreemde exoot blijkt de complotdenker een exponent te zijn van een beweging die we als maatschappij onder invloed van technologie onherroepelijk hebben ingezet.

‘Dit boek laat op een indrukwekkende en tegelijk smakelijke manier zien hoe de filosofie kan helpen onze eigen tijd te verhelderen. Het begint met spannende undercover journalistiek in de wereld van complot-fantasieën. Maar het wordt niet minder spannend als het zich ontwikkelt tot een duizelingwekkend veelzijdige filosofische zoektocht om het hedendaagse complotdenken niet zozeer te veroordelen, maar te begrijpen.’ – Paul van Tongeren.

Uittreksel


Wat bezielt complotdenkers?

De bestorming van het Capitool en de anticoronaprotesten hebben het complotdenken definitief in de openbaarheid gebracht. Onder invloed van bekende Nederlanders zoals Lange Frans en Thierry Baudet heeft een nieuwe vorm van complotdenken ook in Nederland stevige voet aan de grond gekregen. Inmiddels kennen we allemaal wel iemand die zich een waarheidszoeker noemt en die meent dat een wereldwijde elite bezig is duistere plannen uit te voeren.

In dit boek maken we kennis met het nieuwe complotdenken. In klare taal maakt Cees Zweistra duidelijk waar het nieuwe complotdenken vandaan komt en welke rol technologie heeft in het ontstaan en verspreiden van complottheorieën. Via aansprekende beelden neemt hij een stevige positie in. Want is het nieuwe complotdenken een vorm van kritiek, een onschuldig tijdverdrijf of een alarmerend signaal van een technologische cultuur die dreigt te ontsporen?

Recensie

door Tsenne Kikke

De kern van het complotdenken gaat dieper dan zomaar een hype. Het complotdenken woekert op reële gevoelens van onvrede die op hun beurt mede het gevolg zijn van technologische ontwikkelingen. Ook heeft het een vorm en inhoud gekregen die niet los kunnen worden gezien van het technologische milieu waarin we staan. De voedingsbodem onder het hedendaagse complotdenken is reëel, is technologisch en zal blijven bestaan, en daarom verwacht filosoof Cees Zweistra dat het geen hype zal blijken. Maar, wat is het dan wel?

Meer info vind je op onze frontpagina.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht