ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Sociaal vaardig

Herberd Prinsen en Anne Terpstra

Sociaal vaardig Type: Paperback
Uitgever: Ten Have
Gewicht: 199 gram
Aantal Pagina's: 124
ISBN: 90-259-5565-7
ISBN-13: 978-90-259-5565-6
Categorie: Pedagogie
Richtprijs: € 12,9

Korte Inhoud


Steeds vaker bieden scholen trainingen en lessen in sociale vaardigheden. Ze zijn bestemd voor kinderen die worstelen met hun zelfvertrouwen of die gepest worden dan wel zelf pesten. Ook kinderen die moeite hebben met samenwerken kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Dat geldt natuurlijk ook voor hun ouders. Zij hebben behoefte aan materiaal: het kind om zijn sociaal onhandige gedrag te verbeteren, de ouders om er beter mee om te gaan.

Dit boek voorziet in die behoefte. De auteurs gaan in op de oorzaken maar bieden vooral ook begeleiding in de vorm van oefeningen, opdrachten en onderliggende theorie. Het is niet alleen voor ouder en kind geschreven, ook leerkrachten kunnen er tips uit halen.

Uittreksel


Blz. 9: Dit boek gaat over sociaal gedrag. Het is bedoeld voor ouders die zich zorgen maken over het sociale gedrag van hun kind en voor jongeren die vragen hebben over hun sociaal (on)handige gedrag. Het behandelt vragen die u zelf heeft, of vragen die rijzen in gesprekken met anderen, bijvoorbeeld de mentor. Maar ook vragen van uw kind, bijvoorbeeld over het lukken of mislukken van contacten met anderen. In vaktermen gaat dit boek over vragen over sociale vaardigheden.

Om te beginnen zullen we kijken wat het begrip sociale vaardigheid eigenlijk inhoudt. Daarna gaan we kijken naar de oorsprong van gedrag. Dit gedrag leidt vaak tot vragen en - helaas ook vaak - tot problemen, zoals bijvoorbeeld: sociale angst, sociale onhandigheid. Vanuit o.a. de context gaan we op zoek naar mogelijke aanleidingen of oorzaken van het gedrag en kijken we welke mogelijkheden deze context ons biedt.

Daarmee naderen we de kern van dit boek; hoe herken je sociaal onhandig gedrag, hoe maak je het bespreekbaar en wat kun je er - samen, als ouders en kind - aan en mee doen.

Recensie

door Tsenne Kikke
In dit boek vind je vele oefeningen en opdrachten, die je samen met je kind kunt beoefenen; ook ademhalings- en ontspanningsoefeningen - en, tussen de lijnen vind je methoden uit de wereld van NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren): eenzelfde inhoud maar dan in een andere verpakking. In elk geval ben je als ouder met je kind op een pedagogische manier bezig... en daar kunnen we niet anders dan goeds over vertellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht