ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Attitudinal Healing en Een cursus in wonderen

Els Thissen

Attitudinal Healing en Een cursus in wonderen Type: Paperback
Uitgever:
Gewicht: 360 gram
Aantal Pagina's: 256
ISBN: 90-2021-894-8
ISBN-13: 978-90-2021-894-7
Categorie: Heilzaam Denken
Richtprijs: € 22,5

Korte Inhoud


In 'Attitudinal Healing en Een cursus in wonderen' laat Els Thissen zien hoe je de lessen van de Cursus en Attitudinal Healing kunt gebruiken om jouw triggers te temmen en ego-patronen te doorbreken.

'Attitudinal Healing' en 'Een cursus in wonderen' hebben naar het schijnt dezelfde krachtige boodschap, zijnde: genees van alle pijn door te vergeven, kies voor geluk in plaats van gelijk - en, herken jouuw heelheid en essentie.

- Attitudinal Healing (AH) wil letterlijk zeggen: “het helen van jouw innerlijke houding of instelling”. Het geeft je de mogelijkheid te ervaren dat je anders om kunt gaan met jouw denken (stressvolle situaties). Dat je de gedachten niet hoeft te geloven. Dat je ontdekt dat je niet jouw denken bent. En, het kan zijn dat je daarin je werkelijke vrijheid ontdekt.

- Een Cursus in Wonderen is een spirituele leerweg en gaat over jouw leven, waarin jij bepaalt wanneer je wat gaat doen.

Dit boek tracht je te laten zien hoe je de lessen van de Cursus en Attitudinal Healing eventueel zou kunnen gebruiken om jouw triggers te temmen en ego-patronen te doorbreken. Het resultaat is bevrijdend: stoppen met oordelen, leven in het nu, innerlijke vrede, jeouw kern kennen en onschuld ervaren. Kortom: méér leven met minder moeite.

Uittreksel


Gezondheid is innerlijke vrede, genezen is angst laten varen

Attitudinal Healing en Een cursus in wonderen herinneren ons eraan dat het lichaam niet onze realiteit is. Daarom wordt gezondheid niet aan het lichaam gekoppeld en wel aan onze innerlijke staat van zijn. Wie in innerlijke vrede is, is volkomen gezond. Dat gaat altijd samen met een diep besef van vrijheid, vreugde en onvoorwaardelijke liefde. Dat is wat we in de kern zijn. Het besef toelaten dat je uitsluitend liefde 'bent', geeft je rust. Want in de realisatie daarvan kun je vrede en helderheid vinden om met elke situatie om te gaan. Wie in vrede is, neemt wijzere beslissingen.

In innerlijke vrede zijn is gezond zijn

Gezondheid en ziekte worden in de duale wereld meestal in één adem genoemd in relatie met het lichaam. Bijvoorbeeld: gezond zijn is fantastisch, ziekte is afschuwelijk, als je maar gezond bent. Met oud en nieuw wensen we elkaar een goed en gezond nieuwjaar, bij verjaardagen een gezond en goed levensjaar. Maar je hoeft er maar één moment bij stil te staan om je te realiseren dat je iemand met een lichamelijke ziekte, een geamputeerd been of een dwarslaesie ook een goed en gelukkig leven wenst. Misschien durf je dat niet altijd hardop te zeggen. Maar als ik in een ziekenhuisbed lig zou ik het mezelf gunnen. Ik wens geluk voor mezelf, hoe het leven er voor mij ook uitziet. En waarom zou dat voor jou of een ander anders zijn?

Attitudinal Healing zegt: gezond is degene die in een staat van innerlijke vrede verkeert. Wie in innerlijke vrede is, is helemaal gezond. Synoniemen voor innerlijke vrede zijn vrijheid, vreugde en onvoorwaardelijke liefde. Deze grootheden verschijnen in samenhang met elkaar. AH koppelt gezondheid daarom ook aan dat wat met vrede samengaat. Dus ook aan liefde, zoals in principe 1 verwoord: de kern van ons wezen is liefde. 'Zijn' in liefde betekent automatisch `zijn' in vrede, vreugde, geluk en vrijheid, in een staat van gezondheid zijn. Wat je kan verhinderen deze liefde te ervaren zijn angstgedachten. Die schuiven als het ware voor het besef van jouw heelheid en onkwetsbaarheid. Voorbeelden van angstgedachten zijn de angst dat je ouders, de kinderen of jijzelf doodgaan, of de angst dat de economie instort en jij ook, mocht je het al overleven.

Angst verdrijft het besef van heelheid

Als je angst voelt, ben je vergeten dat je heel en compleet bent en volkomen welkom in deze kosmos. In feite gaat het om een gebrek aan vertrouwen in wat je ten diepste bent. Dat je veilig bent en gedragen wordt, zelfs als dat er in het dagelijks leven anders uit lijkt te zien. Gebrek aan vertrouwen drukt zich uit in afkeurende oordelen. Je ziet jezelf niet langer als heel en je hebt je onpersoonlijke zelf uit het oog verloren. Daarmee ga je in tegen je essentie, de waarheid over jezelf. Het gevolg is angst, waardoor het ervaren van liefde onmogelijk wordt. En daar gaat een gevoel van afgescheidenheid mee samen. Misschien denk je: ik hoor er niet bij, ze sluiten mij uit, dat kunnen mijn ouders niet zijn, ik ben anders. Ook deze vergissingen maken je niet schuldig, want zondeloosheid is je natuurlijke staat. Maar het maakt je wel bang omdat je denkt dat het misschien waar kan zijn.

En dan hebben we nog de wereldwijde coronapandemie, overstromingen, bosbranden en het smelten van de ijskappen. Niets lijkt voorspelbaar. Elke dag brengt nieuwe zieken, doden en economische gevolgen, net zo lang tot het voorbij is. Zo is het leven altijd al geweest, onvoorspelbaar. Vandaag, in Nederland, misschien minder extreem dan waar nu oorlogen gaande zijn. Misschien denk je nog steeds dat de wereld maakbaar is, en lijkt het soms toch alsof je dingen naar je hand kunt zetten. Dat is niet waar en het is ook nooit zo geweest. Deze pandemie, de overstromingen, oorlog en branden drukken ons met de neus op dat feit.

Wat je wel in de hand hebt, is hoe je met de dingen omgaat. Hoe reageer je op wat er gaande is? Rust ervaren kan, als je je overgeeft aan het NU. In dat NU is er niets aan de hand. Misschien zit je op een stoel en lees je, of lig je in het ziekenhuis aan de beademing. Wat als je je overgeeft aan wat er NU is, precies op dit moment, los van al je gedachten. Kun je het leven op dit moment dan aan?

Alles is onpersoonlijk

Corona is geen bewijs van schuld aan wat dan ook. De landen en de mensen die het treft zijn niet schuldig en worden ook niet gestraft. Er is geen schuld, schuld bestaat niet. Het is ook geen bewijs van een foute manier van denken. Of je je wel of niet hebt laten inenten, je bent niet schuldig. Corona en natuurrampen zijn onpersoonlijk en een verschijnsel binnen de dualiteit. Op een foto ziet het corona-virus er zelfs mooi uit met al z'n kleine pootjes. Alles wat binnen de dualiteit aan ons voorbijtrekt is onpersoonlijk. Simpel omdat niets in het wereldse leven persoonlijk is, net als in eenheid. Als je corona als vijand ziet, dan heb jij er strijd mee, zoals je dat ook met je ex kunt hebben. En corona zelf? Die maakt zich nergens druk om. Sterker nog, het maakt corona niets uit. Wie een vijand ziet denkt in oorlogstermen, als iets wat verslagen moet worden. Virussen kunnen niet verslagen worden. Ze komen en gaan en soms komen er nieuwe. Net als regenbuien en uitbarstingen van vulkanen. Natuurlijk kunnen we vaccins ontwikkelen en gebruiken. Maar niet omdat het virus een vijand is, zoals mensen dat ook niet zijn.

Niemand is onze vijand, zelfs als iemand zegt dat wel te zijn. Dat is het moment waarop er een beroep op jouw wijsheid gedaan wordt om je te herinneren wat je in essentie bent. Er is niets wat hetgeen jij in essentie bent ongedaan kan maken, omdat het de enige waarheid over jou is, die uit eenheid voortkomt. Ze kan niet door de dualiteit aangetast worden, omdat ze buiten de dualiteit staat. Verbind je ermee en ontspan.

Waar angst vrij baan krijgt, heeft het innerlijk weten dat je liefde bent het nakijken. Als er al iets verslagen kan worden, dan is het de angst in jezelf. Niet door ertegen te vechten, wél door je naar de bron in jezelf te wenden. Hoe? Bijvoorbeeld door jezelf te vragen hoe het nu met jou is, ten diepste, los van alle angstaanjagende gedachten. Om daarop een volkomen eerlijk antwoord te geven en dat, al is het maar een nanoseconde, werkelijk tot je door te laten dringen. En als je weer bang wordt, diezelfde vraag weer te beantwoorden, net zo lang tot je de veilige haven in jezelf vindt.

Genezen

Genezen is, in termen van Attitudinal Healing, dan ook het laten varen van angst. Daar waar angst verdwenen is, is er ruimte om liefde te ervaren, om dat wat je in wezen bent tot uitdrukking te brengen. Je kunt als je angstige gedachten laat voor wat ze zijn jezelf en anderen als gezond beleven en in innerlijke vrede zijn. Zodra je oordelen achterwege laat, ontstaat er een volkomen nieuwe houding ten opzichte van de situatie. Het kan zijn dat je dit een tijd als een almaar veranderend proces ervaart. Soms maak jij je zorgen en opeens ervaar je vrede, om vervolgens weer angst te ervaren. Geef je angst Pokon en water, bijvoorbeeld door een omgeving te zoeken waar anderen iets ook als probleem zien, en de angst zal toenemen. Wat je aandacht geeft wordt groter. En dat geldt voor alles. Als je die angstige gedachten registreert als een toeschouwer en verder niets doet, zul je merken dat ze vanzelf voorbijtrekken, als wolken in de lucht. Het ergste wat er kan gebeuren, is dat je een gedachte hebt die je gelooft. En als je die verdraagt zul je merken dat gedachten komen en gaan, zoals alles komt en gaat. Door te weigeren in angstgedachten mee te gaan, blijft de focus, zelfs als je je daarvan niet bewust bent, bij innerlijke vrede liggen. Het niet groter maken van angst door er niet in te investeren zou weleens een verrassend rustgevend effect kunnen hebben. Ben je daar al aan toe?

De grootste hulp die je kunt bieden, onder alle omstandigheden, is in innerlijke vrede zijn en jezelf en anderen als heel zien, hoe hun toestand ook is. Weten dat jij en anderen het aankunnen, wat er ook gebeurt. In een rustige aanwezigheid ligt veiligheid die gevoeld kan worden. Daar kan het hart uitgestort worden, kunnen angsten worden benoemd, zonder dat de essentie van wie of wat we zijn verloren gaat. Het erkennen van de essentie in ieder van ons zal ons troosten, geruststellen en vertrouwen geven in onze eigen innerlijke kracht. En dat doet het ook voor jou.

Recensie

door Tsenne Kikke

Je vind er eveneens iets over op onze frontpagina.

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht