ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Heks in het groen

Lunadea

Heks in het groen Type: Paperback
Uitgever:
Gewicht: 300 gram
Aantal Pagina's: 192
ISBN: 90-2021-757-7
ISBN-13: 978-90-2021-757-5
Categorie: Spiritualiteit
Richtprijs: € 22,5

Korte Inhoud


Verbind je met de magie van de natuur met 'Heks in het groen' van Lunadea, de bekendste traditionele heks van Nederland. Dit is haar tweede boek na haar bestseller 'De weg van de heks'.

De magie van de natuur is groot en symbolisch. Door je te verbinden met het groen ga je die magie steeds meer ervaren en zul je merken dat  je leven steeds rijker wordt. In de natuur schuilt een enorme kracht en  in het wisselen van de seizoenen zit symboliek verborgen. Door middel van magie en rituelen kun je die kracht leren aanvoelen.

Lunadea legt uit hoe je de beleving en verbinding met de natuur weer terugvindt en vasthoudt. Dat doet zij op haar eigen heldere en sympathieke no-nonsense manier, vol eigen ervaringen en tips om zelf toe te passen.

“Hekserij is een manier van leven waarbij je de connectie met de natuur en het leven aanvoelt” – Lunadea

Uittreksel


Blz. 22 - Verbinding voelen

Heksen die kiezen voor een natuurlijke vorm van hekserij voelen dus instinctief de verbinding met de natuur, kunnen werken met die bezieling en staan bewust stil bij de cycli die de natuur doorloopt.

Liefde voor de natuur verdwijnt niet meer als je het eenmaal hebt gevoeld. Je kunt het onderdrukken maar uiteindelijk schreeuwt je innerlijke stem het uit en kun je niet anders dan die wandeling maken waar je zo naar verlangt of dat weekendje weg dichtbij natuur boeken om eindelijk echt tot rust te kunnen komen.

Als kind bracht ik mijn vrije tijd het liefst buiten door, gelukkig volledig onbewust van hoe de natuur de jaren erna steeds verder van me af zou komen te staan. Nu ik zelf kinderen heb, ben ik me er terdege van bewust dat mijn eigen kinderen nóg minder in de natuur opgroeien dan ik toen ik hun leeftijd had. Huizen hebben lang niet allemaal meer een tuin en áls ze al een tuin hebben dan past er meestal net een schuur en een tuinzitje in. Agenda's zijn vaak zo vol gepland dat een trip naar de natuur een bezoekje van een uur wordt, eens per maand als het tegenzit. In Nederland hebben we geen wandelcultuur zoals in andere Europese landen. Juist in landen met immense, uitgestrekte natuurgebieden is het nog gebruikelijk om er elk moment van je vrije tijd op uit te trekken. Het is alsof in die landen de roep van de natuur nog steeds en veel harder hoorbaar is. In ons eigen land wordt elk stuk groen opgekocht om erop te bouwen. Zelfs de plekken die op papier beschermd zijn, blijken toch steeds vaker te verdwijnen onder beton of asfalt. Er worden continu stukjes vanaf gesnoept om er wegen en spoor doorheen aan te leggen en er parkeerplaatsen, kantorenparken en huizen op te bouwen. Geen wonder dat we ons hier steeds minder verbonden voelen met de natuur, er blijft almaar minder van over.

Toen aan het einde van mijn tienertijd hekserij op mijn pad kwam, vond ik daarin de weg terug naar de natuur. Ik heb lang het gevoel gehad dat er iets ontbrak in mijn leven en was erg zoekende naar mezelf, wat heel normaal is voor deze levensfase. Het hoort bij het losmaakproces om zo te leren op eigen benen te staan. In dit proces kwam ik erachter dat mijn spirituele vermogens anders waren dan die van mijn vriendinnen, die eigenlijk helemaal niets met spiritualiteit hadden. Dat gaf me nog meer het gevoel dat ik anders was. Nu ik wekelijks mails krijg van jongeren die zich anders voelen, begrijp ik pas dat de zoektocht naar zingeving echt hoort bij het vinden van je identiteit in die jaren van je leven. Maar toen ik er middenin zat leek het wel of ik de enige was die zich over zoiets groots als 'de zin van het leven' en 'wie ben ik?' druk maakte.

Ik vond in hekserij de weg terug naar de natuur en besefte toen pas hoeveel geheimen over de natuur ik nog niet kende. En soms komen de lessen niet direct, maar zie je ze pas tientallen jaren later. Ik heb dat nog geregeld. Nu ben ik tien keer zo oud als het vierjarige meisje dat haar geboortegrond moest achterlaten en nu pas begrijp ik waar mijn liefde en gevoel van thuiskomen vandaan komen als ik in bossen wandel, door de bergen loop of bij een rivier ben. Geboren in Italië en wonend naast een berg en in de buurt van een rivier ben ik in de eerste vier jaar van mijn leven in de natuur opgegroeid. Ik herken onbewust en instinctief de natuur die ik van jongs af aan heb leren kennen en heb aangevoeld. Met het ontdekken van hekserij leek het of er een sluier van de wereld werd getrokken en er een magische wereld onder vandaan kwam. En toen ik me begon te richten op natuurlijke hekserij gebeurde dit voor mijn gevoel opnieuw. Ik had al zoveel magie ervaren en hekserij had mijn leven al op zoveel punten verrijkt, en toch kwamen er weer nieuwe lagen van magie tevoorschijn.

Dit is natuurmagie

Teruggaan naar je eigen natuur brengt je terug naar je oorsprong. En het is best logisch dat wanneer je ver van de natuur bent afgedwaald, je de drang gaat voelen je er weer mee te verbinden. Dat is je eigen natuur die je aandacht trekt omdat ze daar behoefte aan heeft.

Voor iedereen geldt dat je in oerkracht je ware ik vindt, de kern van jezelf. Helaas werpen we al snel onze eigen blokkades op. We denken over alles na en we leven vanuit ons hoofd, wat heel veel onzekerheid met zich meebrengt. Vrijwel iedereen ervaart onzekerheid. De een wat meer dan de ander, maar er zijn maar weinig mensen die geen twijfels hebben over zichzelf of over de keuzes die ze maken. De aarde is er gewoon en denkt niet na over wat ze doet. Er is geen vooruitgedacht plan voor groei, er zijn geen twijfels, er is geen wikken en wegen, er zijn geen achterliggende gedachten. Alles wat in de natuur gebeurt, gebeurt vanuit levensenergie. De kunst is om vertrouwen te hebben in je eigen kracht en het rationeel denken een halt toe te roepen. Door ons steeds weer opnieuw met de natuur te verbinden en aan de aarde te spiegelen, niet te overdenken maar vanuit gevoel te leven, kunnen we onze eigen oerkracht terugvinden. En dan zijn we op ons sterkst. Je hebt de individuele krachten van alles wat natuur is, de krachten van natuurlijke cycli en de algemene overkoepelende energie van gebieden en landschappen. Verbinding met één van deze krachten is al gebruikmaken van natuurmagie, en door te verbinden met ál deze verschillende natuurkrachten maak je van natuurmagie - en deze natuurlijke vorm van hekserij - je levenswijze.

Individuele kracht

Bij het leren aanvoelen van de levensenergie zul je al snel opmerken dat alles een eigen, individuele energie heeft. Bomen, planten, bloemen, dieren, stenen, mensen... niets voelt hetzelfde aan. In hekserij werken we met de symboliek en betekenis van alles wat de natuur ons biedt. Dat is het duidelijkst bij kruiden en edelstenen omdat daarvan bekend is dat elk kruid en elke edelsteen een andere eigenschap heeft. Van elk kruid is bekend waarvoor je het kunt gebruiken: culinair, medisch en magisch. Salie bijvoorbeeld wordt veel gebruikt in de mediterrane keuken, maar gorgelen met saliethee zal ook een keelontsteking afremmen, en de rook van gedroogde salie wordt weer gebruikt bij huiszuiveringen. Hoe mensen achter de culinaire en medische eigenschappen van kruiden kwamen is makkelijk te raden: door simpelweg te proeven en te proberen. Bij de magische eigenschappen ligt dat anders: daar kwam men achter door zich te verbinden met de energie van het kruid. Zo gaan ook natuurlijke heksen te werk.

Hetzelfde geldt voor edelstenen. De eigenschappen die we aan edelstenen toeschrijven zijn ooit ontdekt door verbinding te maken met de steen en een betekenis te koppelen aan het gevoel dat bij de steen omhoogkwam. Het gebruik van edelstenen is al heel oud. Dat ze energie bevatten werd al heel vroeg aangevoeld. Waarschijnlijk was het hun schoonheid die ertoe bijdroeg dat ze bijzondere krachten kregen toegedicht. Er zijn sieraden met edelstenen teruggevonden die al ruim twintigduizend jaar oud zijn!

Bij de symboliek van dieren wordt er naar de veel voorkomende eigenschappen van het dier gekeken. Zo is het duidelijk dat honden trouw zijn aan hun roedel, dus de symboliek van een hond is trouw. Vogels kunnen overal vliegen en kennen geen grenzen, dus staan symbool voor vrijheid. Bij bomen wordt deels gekeken naar de plek en de manier waarop ze groeien, en deels naar hoe ze aanvoelen. Een beuk groeit langzaam maar wordt groot, breed en statig en staat met zijn wortels diep in de aarde. Hij heeft daarom de symboliek gekregen van langzame kracht en macht. Een berk groeit vaak juist in slanke dunne stammen en als eerste boom op braakliggende grond. De slanke stammen worden geassocieerd met vrouwelijkheid. De berk staat dus symboliek voor een nieuw begin, vrouwelijkheid en de maan (de witte kleur).

Heksen gebruiken de specifieke eigenschappen van alles wat bezield is, door voor ieder ritueel materialen te kiezen met een bij het doel passende energie. Wanneer ik rituelen uitvoer, stuur ik deels mijn eigen energie en deels de energie die afkomstig is van de materialen die ik gebruik. Bij bijvoorbeeld een maanritueel werkt de berk met zijn witte bast en waterige energie als extra ondersteuning bij het doel me op te laden met maanenergie. Ik voer mijn ritueel in de nabijheid van een berk uit, met uitzicht op de maan. Door vervolgens ook nog een maansteen vast te houden terwijl ik naar de maan kijk, voeg ik extra bijpassende energie toe aan het ritueel.

In hoofdstuk 2 ga ik uitgebreider in op hoe je individuele energie in je natuurlijke, groene hekserij gebruikt.

Recensie

door Tsenne Kikke

Volgens Lunadea voelen heksen aan dat de natuur en alles dat daaruit voortkomt bezield is en uit energie bestaat. Dat is de energie waarmee heksen werken en die kunnen sturen. Het is een praktijk en geen religie, het heeft geen dogma's of regels en iedereen is vrij om de persoonlijke vorm van hekserij zelf in te vullen.

Pure traditionele hekserij heeft eigenlijk veel weg van de huidige spirituele therapeuten, beweerde ze. Het waren de mannen en vrouwen die anderen heelden, en dat combineerden met vaak christelijke psalmen en spreuken en hun kennis over de sterren en de natuur. Jaarfeesten werden wel gevierd, maar de 8 jaarfeesten, zoals we die nu kennen, bestonden niet. Dat is een samenvoeging van feestdagen uit diverse culturen. De drievoudige godin is ook een samenvoeging uit diverse culturen. Covens onder leiding van een hogepriester en hogepriesteres is ook een toevoeging van Gardner en consorten. Priesterschap gebeurde in aparte ordes. Dat dit in moderne hekserij samengaat met de gebruiken van de helers is nieuw.

Dat moderne hekserij/wicca zoveel andere heksenstromingen heeft beïnvloed is niet per definitie slecht, beweert Lunadea . Gardner en zijn tijdsgenoten hebben gedegen onderzoeken gedaan naar folklore, tradities en gebruiken rondom hekserij. Ieder op zijn/haar eigen manier en allen met de gedachte om dat stukje erfgoed niet verloren te laten gaan. Gardners wicca is groot en bekend geworden, maar hij was niet de enige die zich bezighield met het laten overleven van hekserij.

Kortom: een boek voor échte heksen(-in-wording)!

Ook vind je er iets op onze frontpagina van terug...

Koop dit boek bij


Bestellen
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht