ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Gewoon geniaal

Originele titel: Simply Genius!

Ervin Laszlo

Gewoon geniaal Type: Paperback
Uitgever: Ankh-Hermes
Gewicht: 370 gram
Aantal Pagina's: 218
ISBN: 90-202-0431-9
ISBN-13: 978-90-202-0431-5
Categorie: Muziek
Richtprijs: € 19,9

Korte Inhoud


Deze unieke autobiografie begint met Ervin Laszlo, als wonderkind op de piano, en zijn optredens met het symfonieorkest van Boedapest. Vervolgens vertelt hij over zijn familie en hoe zij de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd en de bezetting door het Rode Leger hebben ervaren.

Op 27-jarige leeftijd besluit hij tot een drastische wending in zijn leven en wordt hij wetenschapper, filosoof en uiteindelijk lid van het universiteitsbestuur van Yale en Princeton. Hij is dan onder andere verbonden aan het Princeton 'Center of International Studies'; Hij zet zich in voor de Club van Rome en de Verenigde Naties.

Laszlo is op dit moment vooral betrokken bij onderzoek naar het Akasha-veld en ondersteunt projecten over de hele wereld die gericht zijn op een duurzame samenleving.

Uittreksel


Blz. 161: Volstrekt los van alle verhalen over geesten en spoken die de levenden bezoeken, of over mediums die met lichaamloze intelligenties communiceren, is er een indrukwekkend bewijscorpus van spontane ingevingen, ontvangen door uiterst geloofwaardige individuen: kunstenaars en wetenschappers en zelfs een technologisch genie als Edison. In een weinig bekend interview (in The Indiana Gazelle, 1911) verklaarde Thomas Alva Edison: 'Mensen zeggen dat ik dingen heb gecreëerd. Ik heb nooit iets gecreëerd. Ik ontvang indrukken uit het universum zelf en werk ze uit, maar ik ben niet meer dan de beschrijfbare plaat van een opnameapparaat, of een ontvangsttoestel - of noem het maar zoals je wilt. Gedachten zijn in feite indrukken die we van buiten onszelf opvangen.' Ook Einstein heeft zich uitgelaten over het belang in zijn leven van wat in het Nederlands een inval of ingeving heet - iets dat je 'invalt' of wordt 'ingegeven'. Alleen, hoe gaat dit invallen in zijn werk? Bestaat er eigenlijk een wetenschappelijke verklaring voor? Die vraag nam ik serieus en ik begon mij erin te verdiepen. Het eerste raadsel dat ik moest ophelderen, betrof de aard van de intuïties of 'invallen' die de grondslag vormen van authentieke ontdekkingen. Wat zijn intuïtieve ingevingen nu precies? Of ze nu echt of denkbeeldig zijn, zo peinsde ik, één ding hebben ze met elkaar gemeen: ze zijn een vorm van informatie. Kan er echter informatie zijn die je spontaan 'invalt', en niet via de ogen en oren? Dit verdient, zo meende ik, nader onderzoek.

Nader onderzoek veronderstelt dat er een antwoord op een vraag te vinden moet zijn, in dit geval: Wat is informatie?' Is alleen datgene wat we schrijven of zeggen informatie? Of is er 'objectieve informatie' aanwezig in de wereld, of we ons ervan bewust zijn of niet? Algauw ontdekte ik dat er in de frontlinie van de nieuwe wetenschappen ruimschoots bevestigingen voor deze veronderstelling te vinden waren.

Volgens de nieuwe biologie is het menselijk organisme - net als alle levensvormen -veel meer dan alleen een 'machine' van vlees en bloed en chemische substanties. Het is ook een dynamisch systeem dat informatie bevat en daar zelfs totaal afhankelijk van is. Zou de in het organisme - en overal in de rest van de levende natuur - aanwezige informatie op een meer rechtstreekse en spontane manier dan via de zintuigen kunnen worden ontvangen door onze hersenen en ons zenuwstelsel? Als dit zo is, zou het een grote vergissing zijn de opmerkelijke ingevingen van grote wetenschappers, kunstenaars en zelfs gewone mensen af te doen als zinsbegoochelingen en niet meer dan dat.

Tot de opkomst van de eigentijdse kwantumfysica waren serieuze wetenschappers genoodzaakt deze mogelijkheid van tafel te vegen. De verkenning van de kwantumwereld heeft echter een heel nieuw perspectief ontsloten. Tussen kwanta - de kleinst herkenbare eenheden van de werkelijkheid - vindt een rechtstreekse vorm van informatieoverdracht plaats waarvoor de term 'verstrengeling' is ingevoerd. Deze deeltjes van het universum bestaan in zogeheten 'non-lokale' toestanden. Ze bevinden zich niet eenvoudig op een bepaald moment in een specifieke toestand of plaats, maar verkeren tegelijkertijd in meerdere toestanden en zijn tegelijkertijd in meerdere locaties. In het stoffelijk universum lijkt alles non-lokaal - buiten ruimte en tijd - samen te hangen met alles. In de terminologie van de grote fysicus David Bohm zijn alle dingen overal in de werkelijkheid met elkaar verbonden via 'in-formatie': ze 'in-formeren" elkaar wederkerig.

Echter, hoe is deze 'non-lokale' in-formatie in de natuur aanwezig? Het antwoord is, zo werd mij duidelijk: als een veld. Licht - bestaande uit een stroom fotonen - wordt, zoals bekend, gedragen en overgebracht door een elektromagnetisch veld. De aantrekking en afstoting tussen microdeeltjes voltrekt zich in nucleaire en kwantumvelden. De aantrekkingskracht die zware objecten op elkaar uitoefenen, dus het vertrouwde feit van de zwaartekracht (op aarde de aantrekkingskracht tussen objecten van normale grootte enerzijds, en de veel grotere massa van de aarde anderzijds) wordt eveneens gedragen en overgebracht door een veld: het gravitatieveld. De 'in¬formatie' die het ene organisme 'verstrengelt' met het andere wordt eveneens door een veld overgedragen, namelijk een non-lokaal in-formatieveld. Dit veld verbindt ek ding in het universum met alle andere dingen.

Dat wij dit in-formatieveld niet kunnen zien, bewijst niet dat het niet bestaat. We zien het gravitatieveld evenmin; we zien alleen dat objecten naar de grond vallen. Het elektromagnetisch veld zien we ook niet, alleen de stroom energetisch aangeslagen fotonen die wij als licht zien. Velden zijn te vergelijken met visnetten, maar dan zo subtiel dat hun mazen niet zichtbaar zijn; we zien alleen de dingen die erin gevangen zijn. Het vergaren van bewijzen van de aanwezigheid van 'in-formatie' in de natuur wat een enerverende taak. Na deze episode op het strand van de Adriatische kust ben ik er dag en nacht mee bezig geweest. En ik maakte goede vorderingen. De oorspronkelijke ingeving had zich voorgedaan in september 1985, en iets meer dan een jamt later had ik het eerste manuscript ter grootte van een boek in handen. Ik liet het roep vrienden lezen: de Italiaanse filosofen Mauro Ceruti en Gianluca Bocchi. Mauro meteen dat hij het graag wilde opnemen in de boekenreeks waar hij de redactie oom voerde en Gianluca begon het manuscript in het Italiaans te vertalen. Zo kwam bes dat er in juli 1987 een dun boekje van 113 bladzijden het licht zag, getiteld L'Ipotesi del Campo: Fisica e Metafisica dell'Evoluzione (`De hypothese van het Psi-Veld: fysica en metafysica van de evolutie').

Recensie

door Tsenne Kikke
Van pianist tot filosoof, maar pianist zijn, is het gevolg van het Lot, of noem het 'bestemming'. Anders gezegd: omdat het vanaf de geboorte voor hem was gekozen, had hijzelf op latere leeftijd geen andere keuze dan die innerlijke roeping op te volgen. Wat muziek betreft, was hij als kind geïnspireerd door zijn ouders. In zijn tienerjaren werd hij dan weer geïnspireerd door zijn oom, die filosoof was, en hem deed nadenken over het leven in het algemeen. Daar nam hij dus een rode draad op en in zijn autobiografie kunnen we die filosofische draad blijven volgen om uiteindelijk - helemaal achteraan terecht te komen in het hoofdstuk 'Verkenning van het Akasha-veld'.

Indien je zelf een beetje filosofisch bent ingesteld en vragen stelt over het leven in het algemeen, is vooral dat hoofdstuk echt interessant. Hierboven heb ik er dan ook een uittreksel van afgedrukt.

Ook raad ik onderstaand YouTube-filmpje aan, waarin hij, onder andere, aanhaalt dat bewustzijn niets is dat ergens in ons wordt geboren. Bewustzijn heeft dus geen bron, gewoonweg omdat bewustzijn alomtegenwoordig is en dat ons lichaam - als een soort van kanaal - zich daarop kan aansluiten. En zo belanden we in dat Aksaha-veld. George Ivanovitch Gurdjieff zou het C-invloeden noemen.Tot besluit: We hebben er zelfs een nieuwsberichtje aan gewijd.
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht