ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zingen

Mogelijk ook bekend als zang.

Van alle instrumenten die er in de wereld van de muziek bestaan is er geen één zo prachtig en perfect als het menselijke lichaam als geheel, waarvan de stem - in dit geval - een belangrijk onderdeel vormt. Alle andere instrumenten begeleiden het gezang dat door de stem wordt voortgebracht.

Het lichaam, als instrument, kan zowel prachtige dingen weergeven, maar ook wanklanken. Anders gezegd: het lichaam, als instrument, is neutraal. Hoe men ermee omspringt, en wat men er uithaalt, hangt dus af van de persoonlijkheid die ermee omgaat.

Net zoals eender welk ander instrument moet men weten hoe men met het lichaam dient om te springen. Daarom zijn de ademhaling, het stemgebruik en de controle over de energieën die zich in het lichaam voordoen, belangrijke zaken die men dient te ontwikkelen.

Elke menselijke zangstem heeft een bepaald bereik. Het bereik is de afstand tussen de laagste en hoogste toon die men kan zingen. Zo bestrijkt een mannenstem een lager gebied dan een vrouwenstem.

Het gemiddelde bereik van een menselijke geschoolde zangstem beslaat omstreeks 2 à 2,5 octaaf, wat overeenkomt met ongeveer 24 à 30 tonen. Er zijn vocalisten met een uitzonderlijk groot stembereik, zoals Whitney Houston (5 octaven) en Ella Fitzgerald (4 octaven).

Een mannenstem valt gewoonlijk binnen 110 en 440 Hertz, een vrouwenstem binnen 200 en 900 Hertz. Het bereik van een stem kan door training wel worden vergroot, maar het centrum van de eigen klankkleur blijft hetzelfde omdat deze vooral afhankelijk is van fysieke afmetingen.

Bij Healing en in Lichaamswerk kan zang naar het schijnt helpen om gevoelens en blokkades los te maken opdat de innerlijke energieën weer vrijelijk kunnen stromen. Zo is psychofonie, bijvoorbeeld, een zingen als therapie. Psychofonie werkt in op de lichamelijke spanningen en maakt stem vrij. Maar opgepast: de term 'psychofonie' wordt ook gebruikt om andere dingen aan te duiden.

Zangpedagogie, of zangtherapie, is een opleiding die tot doel heeft om basisvaardigheden in het zingen bij te brengen. Maar om blokkades los te maken, hoef je natuurlijk geen lessen te volgen. Toch geen lessen die speciaal bedoeld zijn om toekomstige professionele zangers op te leiden. Gewoonweg zingen, op je eentje, bij jou thuis, in het bad, of terwijl je auto rijdt, maakt reeds veel dingen los. Een liedje neuriën tijdens het afwassen maakt ook al blijgezind.

Zingen is leuk en werkt ontspannend. Hoe vaak gebruiken moeders hun gezang niet om hun baby in slaap te wiegen? Zingen laat je ook toe om dingen die je misschien met je meedraagt maar niet woordelijk kunt uiten, los te laten. En ook zang kent, net als in de kleurenleer, zeer vele variaties. Een gewone mantra hardop reciteren, kun je ook reeds bij zang rekenen. De meest bekende zijn, bijvoorbeeld, de Om-mantra en de 'Om mani padme hum'.

Zang kan dus helend op het menselijke lichaam inwerken. Ook het gezang van iemand anders. Liedjes kunnen emoties losmaken, herinneringen oproepen, je ophitsen of jou tot rust brengen, en zo meer.

Organisaties gespecialiseerd in zingen


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in zingen op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!

Boeken over zingen


Jouw ziel wil zingen
Jouw ziel wil zingen
Jan Kortie
10/10
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht