ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Violette vlam

Mogelijk ook bekend als violette vuur.

De Violette Vlam is naar het schijnt de essentie van een van de zeven stralen van het spirituele licht, en wel de zevende. Volgens aanhangers van deze leer daalt ze neer als een straal van spirituele energie wanneer men ze aanroept in de naam van God en barst uit in een spirituele vlam in het hart als de kwaliteit van genade, vergeving, rechtvaardigheid, vrijheid en transmutatie.

Net zoals het gewone licht uit zeven stralen bestaat van zodra het witte licht door een prisma wordt gejaagd, is het spirituele licht eveneens uit zeven stralen samengesteld - en volgens hen, die er geloof aan hechten, is Saint Germain gekend als de 'Heer van de Zevende Straal'. Verder wordt beweerd dat telkenmale we naar hem toe bidden, hij vele gaven van Geest brengt, zoals zijn vreugde, diplomatie en creativiteit. Hij zou in staat zijn ons te inspireren met zijn innovaties in wetenschap, literatuur, religie, regering, filosofie, opvoeding, healing, alchemie en andere gebieden.

Verder wordt gezegd dat hij ons gedurende zeventig jaren heeft voorbereid om het Aquarius Tijdperk binnen te gaan, een tijdperk van vrede, vrijheid en verlichting. Hij verscheen aan Guy Ballard in de vroege jaren van 1930 en gaf hem de eerste leringen over de violette vlam. Saint Germain zei toen, dat na eeuwen de kennis van de violette vlam geheimgehouden te hebben, de Meesters besloten hadden om haar gebruik voor het publiek vrij te geven gedurende deze cruciale tijd.
 
Diezelfde Saint Germain zei ook het volgende: "Het gebruik van de violette, consumerende vlam is waardevoller voor jullie en de hele mensheid dan alle weelde, al het goud en juwelen van deze planeet."

Zo lezen we verder op het internet, dat wanneer we de violette vlam aanroepen er zich een polariteit vormt tussen de nucleus van het atoom en de witte-vuur kern van de vlam. De nucleus, hetgeen materie is, neemt de negatieve pool aan; de witte-vuur kern van de violette vlam, hetgeen Spirit is, neemt de positieve pool aan.

De interactie tussen de nucleus van het atoom en het licht in de violette vlam vormt een trilling. Deze trilling maakt de densiteit los, die gevangen zit tussen de elektronen die rond de nucleus draaien. Wanneer deze verharde substantie, die het atoom belast gelost wordt, wordt het in de violette vlam geworpen en weggedragen.

 In de fysica is vibratie de snelheid waarop iets vooruit en achteruit vibreert, of trilt. Op spiritueel niveau is vibratie ook de snelheid van rotatie van de elektronen terwijl ze rond de nucleus van het atoom bewegen.

De violette vlam, en het daaruit voortspruitende violette vuur, maken deel uit van een soort van religieus stelsel dat heel sterk aanleunt bij de esoterie.

Mensen merken een spiritueel en fysiek verschil op wanneer ze de violette vlam gebruiken. Elk van ons heeft vier lichamen, die de envelop van onze ziel zijn: (1) het fysiek lichaam, dat wij kunnen zien en aanraken; (2) het verlangen, of astraal, lichaam, dat onze emoties omvat; (3) het mentale lichaam, dat onze bewuste geest is; en (4) het etherisch, of herinneringlichaam, dat de herinneringen van al onze vorige levens omvat. De violette vlam werkt op deze vier lagere lichamen door de snelheid van hun vibratie te veranderen. Saint Germain heeft ons het violette vlam decreet gegeven, zijnde: "IK BEN een wezen van violet vuur! IK BEN de zuiverheid die God wenst!"

Wanneer men dit en andere violette-vlam decreten opzegt, doordringt de violette vlam elke cel en atoom van het lichaam, in de geest, de emoties, het onderbewustzijn en in de herinnering.

Zo lezen we verder dat we allemaal weten dat atomen meestal lege ruimte zijn. Als een atoom de grootte van een basketbal zou hebben zou haar nucleus nog steeds te klein zijn om met het blote oog te zien. Toch is 99.9 procent van de massa van het atoom geconcentreerd in de nucleus en laat de rest van de basketbal als lege ruimte, enkel bewoont door elektronen die heel weinig wegen. Al die lege ruimte tussen de nucleus en de rand van het atoom is waar de wanklank en negatieve energie kan blijven vastzitten.

Op cellulair en moleculair niveau verschijnt deze substantie als stof, roet, teer of zelfs cement. De Meesters hebben de illustratie gebruikt van iemand die een emmer gesmolten teer neemt en het over een vat vol knikkers giet. De ruimte tussen de knikkers wordt vastgekoekt door het aflopende teer en spoedig is de hele massa samengelast.

De Meesters vertellen ons dat wanneer onze fysieke en spirituele lichamen vastkoekt worden door negatieve energie en karma, het de vibratie van de elektronen in onze vier lagere lichamen vertraagt. Dan beginnen we meer met negativiteit te resoneren en minder met de pure kosmische energie dat van onze God-Aanwezigheid komt, en uiteindelijk kunnen we ziek worden. Hoe meer substantie er in onze lagere vier lichamen is, hoe lager onze vibratiesnelheid en hoe meer belast wij geraken. Spiritueel is dit waarom mensen sterven.

Als je acupunctuur en yoga gestudeerd hebt, schrijft men, weet je dat optimale gezondheid komt wanneer spirituele energie vrijelijk door onze lichamen stroomt. Wanneer karmische substantie verhardt, is het alsof de slagaders van onze spirituele lichamen verharden. Wanneer we met deze negativiteit resoneren, zullen we het geleidelijk aan worden tenzij we er iets aan doen om onszelf om te draaien.

Het violette vuur transmuteert al wat negatief is overal waar het vastzit in het spiritueel of fysiek wezen. Dit houdt alles in van kernen van zelfhaat tot fysieke virussen. Wanneer de violette vlam aan het werk gaat, passeert het door de vastzittende ruimtes tussen de elektronen en de nuclei. Het verdrijft deze deeltjes dichte substantie uit je lichaam en lost ze op. Dit proces transmuteert de negatieve energie in positieve energie en herstelt ze in haar natuurlijke zuiverheid.

Amethist, de bekendste steen uit de minerale kwartsgroep, is de 'Steen van het Aquarius Tijdperk', en verspreidt naar men zegt, de genezende en transmuterende kracht van het violette vuur.

Verder wordt er beweerd dat de violette kleur in het menselijke aura een teken kan zijn van de aanwezigheid van de violette engelen, of van de priesters van de Violette Planeet in het energieveld van de desbetreffende persoon. Ook het gebruik van de mantra’s die het violette vuur aantrekken kan magenta-roze-violette kleuren in de aura veroorzaken.

Organisaties gespecialiseerd in violette vlam


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in violette vlam op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht