ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Systemisch werken

Mogelijk ook bekend als familieopstellingen.

Familieopstellingen, ook wel systemisch werken genoemd, is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger ontwikkeld is. Een familieopstelling laat zonder veel woorden zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie innemen.

Familieopstellingen helpen om tot dan toe onbewuste of half bewuste verbanden te zien, én hoe we ons liefdevol kunnen losmaken uit 'verstrikkingen' die in het dagelijks leven belemmerend werken. Deze verstrikkingen worden onbewust van generatie tot generatie overgedragen.

Deelnemers aan een familieopstelling zijn geen familieleden van elkaar. De representanten spelen geen rollenspel, maar krijgen toegang tot de energie van het systeem dat is opgesteld.

De cliënt is toeschouwer en ziet als het ware zijn (familie)systeem. Dit maakt de kern van de problemen zichtbaar. Dat wat achter ons ligt maar nog niet gezien was.

De familietherapie zoals Bert Hellinger die ontwikkelde, houdt zich dus bezig met de biologische wortels van de hulpvrager. Hellinger gaat ervan uit dat de individuele problematiek niet los kan gezien worden van de familie van herkomst, de sociale structuur en cultuur. Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij, of zij, helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als 'representant'. Deelnemers krijgen door de vragende deelnemer een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut. Zowel deelnemers evenals begeleiders dienen bereid te zijn zich open te stellen voor de energie van de opstelling. De begeleider laat zich leiden door de familieziel en door deemoed.

Ter verduidelijking... Bij familieopstellingen wordt soms uitgegaan van het feit dat een familie een energetisch systeem is waarbinnen leden met elkaar zijn verbonden. De voorouders geven aan hun nakomelingen een bepaalde kracht door die door omstandigheden echter kan worden geblokkeerd. Hierdoor kunnen de nakomelingen problemen krijgen. Door representanten van familieleden in een ruimte in een bepaalde opstelling te plaatsen en hierbinnen veranderingen aan te brengen, kunnen de problemen worden opgelost. De patiënt herstelt omdat de energie van de familie waarvan hij of zij deel is, in balans wordt gebracht.

Een opstelling bestaat uit verschillende fasen, de cliënt duidt representanten aan voor zijn familieleden en plaatst hen vanuit zijn gevoel in de ruimte. Zo ontstaat er een 'levend portret' dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attituden ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht - soms uit eerdere generaties - die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider, brengen de representanten beweging in de stagnatie.

Deze methode kan zeer inzichtelijk en verhelderend werken voor de hulpvrager, waardoor de dagelijkse problematiek hanteerbaar wordt en negatieve gedragspatronen meestal met succes kunnen worden omgebogen naar constructieve nieuwe mogelijkheden.

Het collectief bewustzijn en het collectieve onbewuste streven nu eenmaal naar een nieuw evenwicht. Dit streven naar een groter collectief bewustzijn is mogelijk door een meeromvattende integratie tussen het bewuste en onbewuste waarbij het geheel groter is dan de som van de delen.

Doelgroepen: Iedereen die zich op individueel vlak niet in staat voelt om zijn persoonlijke doelen en ambities te verwerkelijken zonder een bewuste reden of oorzaak. Mensen die zich vervreemd voelen van hun familie, hun wortels, waardoor welzijn voor hen niet te realiseren valt. Iedereen die worstelt met een persoonlijke problematiek die draait rond verslavingen, relatieproblemen, incest, adoptie en ziekten van fysieke en psychische aard. Bij alle aanslepende problemen is er vaak een systemische oorzaak.

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken over een familieopstellingen, maar een organisatie-opstelling.

Organisaties gespecialiseerd in systemisch werken


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in systemisch werken op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht