ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Sterrenwichelarij

Mogelijk ook bekend als astrologie. Iemand die astrologie beoefent is een astroloog.

De mens leeft op Aarde ingebed in een web van zichtbare en onzichtbare krachten, zoals de invloed van de seizoenen, de zwaartekracht, kosmische straling, enzovoort. De aarde is een onderdeel van het zonnestelsel en beweegt volgens een wetmatige cyclische beweging samen met de andere planeten rond de zon. Het zonnestelsel beschrijft op zichzelf een baan rond een grotere ster van de Melkweg, en zo verder.

Mens en Universum zijn - energetisch - één; de planeetposities aan de hemel op een bepaald ogenblik zijn, met andere woorden, een afspiegeling van wat er op dat moment op Aarde gebeurt. Door de cyclische, wetmatige beweging van de planeten kunnen uit zo'n momentopname ook verdere ontwikkelingen afgeleid en voorzien worden. Op de mens betrokken, voert dit tot de geboortehoroscoop: een momentopname van de hemelkaart op het ogenblik van geboorte.

Astrologie is het oeroude stelsel dat via de symboliek van planeten, dierenriemtekens, huizen en aspecten, toelaat om de kosmische gegevens te vertalen naar het leven op aarde: de geboortehoroscoop toont het karakterpotentieel waarmee iemand geboren wordt. Gaven en talenten, maar ook stoorvelden en conflictgebieden in het leven, worden herkenbaar samen met ontwikkelingsmogelijkheden en groeiperioden (waaruit men dan soms voorspellingen pleegt af te leiden).

In omgekeerde beweging toont de horoscoop niet enkel en alleen hoe iemand in elkaar zit, maar ook vanwaar conflictsituaties in het leven afkomstig zijn. Bovendien kan het psychische potentieel (de ziel) dat door de horoscoop weerspiegeld wordt, eveneens vertaald worden naar het niveau van het fysieke bestaan (het lichaam), en het spirituele niveau (de geest).

Als 'Algebra van het leven' is de astrologische leer een uitmuntend instrument om inzicht te verkrijgen in het wezen en de groeiprocessen van het individu.

In de Chinese astrologie is het belangrijkste element het teken uit de Chinese dierenriem. Dat is wat betreft achtergrond en gebruik vergelijkbaar met de westerse dierenriem. In tegenstelling tot de maandelijkse sterrenbeelden wijzigt het teken van de Chinese dierenriem echter eens per jaar. Met de viering van het Chinees Nieuwjaar (afhankelijk van de stand van de maan in januari of februari) wijzigt het teken. Kinderen die gedurende het jaar geboren worden, krijgen het teken van het jaar als sterrenbeeld.

Naast de tekens spelen volgende zaken ook nog een rol:(1) het element: hout, vuur, aarde, metaal en water - (2) de Yin en Yang: even jaren zijn yang, oneven jaren yin - (3) het uur van de dag van geboorte en (4) het seizoen.

De Chinese dierenriem heeft twaalf tekens: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit of schaap, aap, haan, hond, varken. De aan de tekens toegekende eigenschappen zijn:

* Rat: charmant, slim, economisch, efficiënt, diplomatiek, flexibel, maar ook stiekem, opportunistisch, verkwistend en op eigen gewin uit.


* Os: harde werker, principieel, zachtaardig en geduldig, maar ook koppig, excentriek, tegendraads en geen tegenspraak verdragend.


* Tijger: energiek, bewonderenswaardig, revolutionair, leiderscapaciteiten, onverschrokken, recht op het doel af, kent geen nederigheid, maar ook kwetsbaar voor aanval in de flank, alle schepen verbrandend, ijdel en "alles of niets".


* Konijn: rechtschapen, intuïtief, gevoelsmatig en voorzichtig.


* Draak: trots en levendig, enthousiast, eigenwijs, extravert en inspirerend.


* Slang: intelligent, mysterieus, sensueel, discreet, met een scherpe actieve geest, maar ook hypocriet en metend met twee maten.


* Paard: elegant, loyaal, intuïtief, vrijdenkend, populair, sexy, extravert en leergierig, maar ook egocentrisch, onvoorspelbaar en onbevreesd.


* Geit/Schaap: creatief, rustig maar hartstochtelijk, luxeminnend, excentriek, oprecht en grote verbeeldingskracht, maar ook leunend op rijke of sterke partner, kan geen armoede verdragen.


* Aap: nieuwsgierig, onafhankelijk, levendig, behulpzaam en heeft alles in de gaten, maar ook niet erg diepgaand, lomp, huichelachtig en met zichzelf bezig.


* Haan: kleurrijk, onbevangen, beschermend, nauwgezet, nuchter, goed organisatievermogen, maar ook breedsprakig, opschepperig, hebberig en niet subtiel.


* Hond: trouw, loyaal, open, eerlijk, verdraagzaam, kampioen van het goede doel en handhaver van de openbare orde, maar ook bits, negatief en inflexibel.


* Varken: tolerant, begrijpend, sensueel, geestdriftig, aardig, sympathiek en waarheidsgetrouw, maar ook driftig, kleinzielig, lui.

Volgens de legende nodigde Boeddha alle dieren voor een feest uit. Tijdens het feest werd er een race gehouden tussen de dieren. Naar ieder van de dieren zou een jaar genoemd worden. De rat vertelde de kat dat het feest een dag later zou zijn. Zelf reed de rat op de rug van de os mee en kwam als eerste aan. De kat eindigde op de dertiende plaats en was te laat om een jaar naar zich genoemd te krijgen. Daarom achtervolgt hij tot op de dag van vandaag nog steeds de rat om wraak te nemen voor diens bedrog.


 

De Vedische of Indiase astrologie, ook wel Jyotisha genoemd, wordt al sinds vele duizenden jaren in India beoefend. In de Rig Veda, de oudste van de Veda's, de heilige Indiase Sanskrietgeschriften, waarvan wordt aangenomen dat het stamt van enkele duizenden jaren voor Christus, zijn concrete aanwijzingen over de astrologische werkwijze en methodiek beschreven. Vedische astrologie is daarmee wellicht de oudste vorm van astrologie die we kennen. Onderzoek van Project Hindsight onder leiding van Robert Hand heeft aangetoond dat er veel overeenkomsten zijn tussen de astrologie van de Grieken, die wordt gezien als de basis van de Westerse astrologie, en die van India. Het is mogelijk dat de Griekse astrologie voor een groot deel is beïnvloed door de Vedische astrologie.

De Vedische astrologie spitst zich, veel meer dan andere astrologische tradities, toe op wat men concreet kan verwachten in het leven, met name op karma en levensloop, beroep en maatschappelijke positie, rijkdom en armoede. Ook spelen relaties, familiebanden en nageslacht een belangrijke rol, ook omdat men er van de traditie uitgaat dat deze de garantie vormen voor een verzorgde oude dag en levenseinde.

De Vedische astrologie verschilt van de Westerse in het gebruik van een andere dierenriem. Waar de Westerse dierenriem is gebaseerd op de Zon, die bewustzijn en het centrum van de psyche symboliseert, waarbij de planeten de werking van de Zon ondersteunen, is de Vedische gebaseerd op de Maan en de daaraan gekoppelde siderische (sterren-)dierenriem, die laat zien hoe de planeten de energie van de kosmos distribueren. Het 180 gradenpunt van de siderische dierenriem valt samen met de positie van de vaste ster Spica. De sterrendierenriem is verdeeld over 27 Maantekens en de Maan staat 24 uur en 18 minuten in ieder van deze Maantekens. De hele cyclus is 27 1/3 dag lang want na die tijd neemt de Maan weer dezelfde positie in aan het firmament. Zo ontstaat er een Maandierenriem, de oudste in India. Pas later is men er ook met de Zonnedierenriem gaan werken. Ook Chinese, Babylonische, Arabische en zelfs Westerse astrologen hebben overigens de Maandierenriem gebruikt.

De Maandierenriem hielp bij de analyse van de geboortehoroscoop en bij het bepalen van gunstige momenten. Zo is het volgens de Indiase traditie bijvoorbeeld gunstig om een reis te maken als de Maan in het ene teken staat, terwijl het pas goed is om te trouwen wanneer de Maan in een ander teken staat.

Westerse en Vedische astrologie vullen elkaar prima aan en zijn dus tegelijk te gebruiken. In één sessie kan de Westerse astrologie vooral informatie geven over psychologische kwesties en de Vedische astrologie over spiritualiteit en karma. Het Vedische systeem van actualiteitsanalyse is ook een waardevolle aanvulling op wat de Westerse astrologie biedt.

Zo'n 2000 jaar geleden vielen de sterrendierenriem (Vedisch) en Zonnedierenriem (Westers) samen, maar omdat het lentepunt sindsdien verschuift ten opzichte van de sterren verschillen beide inmiddels ongeveer 23 graden. Daardoor zou iemand die volgens de Westerse astrologie Zon in Weegschaal heeft in de Vedische astrologie Zon in Maagd kunnen krijgen. De effecten van dat verschil blijken mee te vallen omdat in de Vedische astrologie de tekens slechts dienen als een middel om huizen, huisheren en de kracht van planeten, waar veel meer waarde aan gehecht wordt, mee te bepalen.

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in sterrenwichelarij


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in sterrenwichelarij op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht