ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Retrocognitie

Mogelijk ook bekend als retroscopie.

'Retro' betekent 'terug' of 'achteruit', en 'cognitie' staat voor 'kennen' - en, 'scopie' kan worden vertaald als 'zien' of als 'kijken'. In plaats dus van naar in de toekomst te kijken, wordt er achteruit gekeken en hebben we het hier over het verleden.

Frederic W. H. Myers (1843-1901), de stichter van de 'Society for Psychical Research', is de man die de term 'retrocognitie' bedacht. Maar tot op heden heeft men er weinig onderzoek naar gedaan; gewoonweg omdat bepaalde dingen niet kunnen worden geverifieerd, tenzij men ze in boeken of geschriften terugvindt. Wie kan, bijvoorbeeld, nakijken, indien een helderziend persoon iets vertelt over het leven van Napoleon, of van de één of andere Egyptische farao, dat het wel of niet de volle waarheid is?

Maar, indien we het in de wereld van de parapsychologie hebben over retrocognitie, of retroscopie, dan bedoelt men er meestal mee: een kijkje nemen in een vorig leven; uitgaande natuurlijk van de basisgedachte dat er misschien vorige levens zouden kunnen bestaan.

Buiten al hetgeen we in boeken kunnen lezen, of anderen horen vertellen, is er tot op heden geen enkel bewijs van gevonden. "Anders gezegd," beweren wetenschappers: "Je kunt moeilijk kijken naar iets dat er niet is, nooit is geweest, en nooit zal zijn. Waarom tijd en energie aan retrocognitie spenderen?", hetgeen dan ook andere thema's, waaronder 'reïncarnatie', 'psychometrie', 'wedergeboorte', 'een leven aan de andere zijde', en nog vele andere onderwerpen op steile hellingen plaatst.

Met-ter-tijd zal ParaPsychon er misschien de nodige tijd en aandacht aan besteden en mensen aantrekken of opleiden, die aan onderzoek doen. 

Organisaties gespecialiseerd in retrocognitie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in retrocognitie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht