ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Proscopie

Mogelijk ook bekend als voorschouw.

Voorschouw, of proscopie, is het verkrijgen van informatie over zaken die zich nog in de toekomst zullen of kunnen voordoen, zoals een ramp, een blijde gebeurtenis, of wat dan ook. Een voorschouw kan zowel verkregen worden via onze nachtelijk droomwereld, of dankzij een kijken in een kristallen bol, via het opwekken van een fosfeen, dankzij kaartleggen, enzovoorts. Zolang men maar beelden 'ziet’, die met de toekomst te maken hebben.

‘Scopie’ betekent ‘zien’, en ‘Pro’ staat voor ‘vóór’. De paragnost zal bij voorschouw dan ook spreken over ‘een zien met het derde oog’. De benaming 'derde oog' klinkt geheimzinnig, maar het is gewoonweg de naam gegeven aan het zogenaamde 'oog' waarmee ook jij 's nachts naar jouw eigen dromen 'kijkt', of 'waarneemt'.

Voorschouwelijke of proscopische verschijnselen geven de ontvanger ervan dus de mogelijkheid om via een niet-logische weg voorkennis op te doen, of dingen uit te toekomst te voorspellen en op die manier gebeurtenissen te voorzien. In sommige gevallen kan het ook gaan om gewone impressies, spontane gewaarwordingen, een voorvoelen waaraan beelden zijn verbonden, waarschuwende dromen, profetische visioenen, en zo meer; allemaal zaken, die een mens laten zien wat de toekomst eventueel brengen zal.

We kunnen voorschouw, als paranormaal fenomeen, dan ook gerust als een vorm van 'helderziendheid-in-de-tijd' vertalen, en onderbrengen in de rubriek 'Toekomstvoorspellingen'.

Nochtans mogen we 'Proscopie' niet met 'Precognitie' verwarren. Op de website van ParaPsychon kunnen we daarover het volgende lezen:

Eén van de vormen van paranormale waarneming is de precognitie (pre = voor, cognoscere = kennen): de kennis hebben van een gebeurtenis vóórdat het zich in de toekomst afspeelt. In de volksmond wordt het ook wel 'in de toekomst kijken' genoemd.

Indien de indrukken worden gezien spreekt men van proscopie (voorschouw, vooruitzien). Als synoniem voor precognitie is het echter onjuist, want het woord wekt de indruk dat de paranormale waarneming van de toekomst zich uitsluitend zou voordoen onder de vorm van visuele indrukken. Precognitie omvat namelijk ook indrukken die kunnen worden gehoord, gevoeld, gesmaakt, geroken, of die puur instinctief worden waargenomen.

Precognitie is zo'n onwaarschijnlijk verschijnsel en zozeer in strijd met onze traditionele wetenschappelijke opvattingen, dat elk geval wel aan zeer strenge eisen van authenticiteit moet voldoen om als echte precognitie te worden aanvaard. ParaPsychon hanteert de volgende voorwaarden:

1. De voorspelling moet vóór de gebeurtenis zelf aan ons zijn medegedeeld.
2. De voorspelling moet details bevatten die we achteraf kunnen natrekken.
3. De voorspelling mag niets te maken hebben met zaken die reeds geweten zijn, of van bestaande dingen worden afgeleid.

Organisaties gespecialiseerd in proscopie


ParaPsychon ParaPsychon - (Niel, )
ParaPsychon doet onderzoek naar de zogenaamde 'The Big Five, namelijk: naar de vijf hoofdcategorieën waaronder paranormale verschijnselen vallen.
ParaPsychon ParaPsychon - (Niel, )
ParaPsychon doet onderzoek naar de zogenaamde 'The Big Five, namelijk: naar de vijf hoofdcategorieën waaronder paranormale verschijnselen vallen.
  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in proscopie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht