ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Pendelen

Pendelen berust op twee oeroude concepten waarvan het eerste is, dat er in de natuur voor het oog onzichtbare stralen bestaan. En het tweede, dat mensen in staat zijn die stralen gewaar te worden.

De Kelten, bijvoorbeeld, eén hun voorgangers, bouwden hun heiligdommen op kruispunten van de zogenaamde Leylijnen. Dit zijn magnetische energiebanen met een positieve energie, die in rechte lijnen over de Aarde lopen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de locatie en de vorm van die heiligdommen, waarvan Stonehenge een goed voorbeeld is, via radiësthesie zijn bepaald. Interessant in dit verband zijn de hieronder afgebeelde Nazca-lijnen in Peru, door de mens op de grond gemaakte lijnen, die enkel en alleen van hoog boven de aarde waarneembaar zijn.

Pendelaars, ook radiësthesisten genoemd, spreken vaak van afstemstraal, horizontale straal, en dergelijke. Vaak bedoelen zij dit figuurlijk. Het is dan een denkbeeldige straal, die enkel bedoeld is om zich beter op de opsporing te kunnen concentreren. Meestal werkt deze persoon met de pendel of met de wichelroede. Indien men in een open veld werkt, gebruikt men beter een wichelroede in plaats van een pendel, omdat een pendel beweegt telkenmale men een stap vooruit zet.

Ook de middeleeuwse kathedralenbouwers plaatsten hun kathedralen, naar het schijnt, met behulp van radiësthetische technieken exact op kruispunten van Leylijnen. Woestijnvolken van alle tijden zochten water met behulp van een wichelroede, en ook in het Europa van de vorige eeuw werd dit nog op grote schaal gedaan.

Binnen het oude China speelde pendelen een belangrijke rol. Er zijn sterke aanwijzingen dat het binnen de traditionele geneeskunde van het Oude China werd toegepast. Zo zouden de ontdekking van het meridianensysteem, de ontdekking van het bestaan van acupunctuurpunten en de bio-energetische principes van de traditionele Chinese geneeskunde, mede op radiësthetisch onderzoek hebben berust. Gedurende vele jaren was de afgifte van bouwvergunningen in China afhankelijk van een voorafgaand radiësthetisch onderzoek van het bouwterrein. Nog steeds is het in, bijvoorbeeld, Singapore, Hongkong en Macau bij bouwprojecten niet ongebruikelijk dat een radiësthesist wordt geraadpleegd.

Bij het pendelen houdt men het uiteinde vast van een flexibele draad, touw of ketting met een lengte van 5 tot 10 centimeter. Aan de andere uiteinde hangt een voorwerp van metaal, glas, hout of ander materiaal, dat als een klein gewicht dienst doet. Dit gewicht kan allerlei vormen en maten hebben en is aangepast aan de zwaarte van de hand. Anders gezegd: een vrouwelijke radiësthesiste zal een lichtere pendel gebruiken dan een zwaargebouwde man.

De pendel kan ook hol zijn, opdat met er een product aan kan toevoegen dat als afstemmer wordt gebruikt. Voorbeeld: men is op zoek naar een soort metaal, of mineraal, en in de holte van de pendel plaatst men dan een klein stukje soortgelijke metaal, of mineraal, als afstemmer.

Het stellen van vragen gebeurt zorgvuldig om een goed antwoord te kunnen verkrijgen. De vraag moet daarom exact worden gesteld en men kan maar één vraag tegelijk stellen. De pendel zou dan door een specifieke manier van bewegen de vraag kunnen bevestigen, met een 'neen' beantwoorden, of een neutraal resultaat aangeven.

Bij het pendelen wordt door de radiësthesist soms een pendelkaart gebruikt, waarop een aantal mogelijke antwoorden, of een alfabet, staan afgebeeld. Aangezien de pendel alle kanten op bewegen kan, biedt de pendelkaart, naast oriëntatie, ook meer mogelijkheden het antwoord gedetailleerder af te lezen.

Pendelen is geen mysterieus iets. Een algemeen aanvaarde verklaring voor de werking van het instrument heeft betrekking op het onderbewustzijn, die vervolgens - middels onwillekeurige spierbewegingen - de pendel op een bepaalde manier laat bewegen. De pendel zou dan reageren op de gedachte, of vraag, die men op dat moment heeft gesteld. Deze wordt opgepikt door de spieren van de mens, waardoor de pendel als gevolg daarop op een bepaalde manier zal bewegen. Dit principe wordt het ideomotorisch effect, of motorisch automatisme, genoemd.

Kortom: pendelen stoelt op een traditie, die vermoedelijk zo oud is als de mensheid zelf. En, net zoals met alle andere disciplines, baart enkel en alleen zeer veel oefening ware kunst.

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in pendelen


ParaPsychon ParaPsychon - (Niel, )
ParaPsychon doet onderzoek naar de zogenaamde 'The Big Five, namelijk: naar de vijf hoofdcategorieën waaronder paranormale verschijnselen vallen.
ParaPsychon ParaPsychon - (Niel, )
ParaPsychon doet onderzoek naar de zogenaamde 'The Big Five, namelijk: naar de vijf hoofdcategorieën waaronder paranormale verschijnselen vallen.
  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in pendelen op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht