ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Orthomoleculaire Therapie

Orthomoleculaire therapie... De prominente scheikundige en Nobelprijswinnaar Professor Linus Pauling heeft deze term in 1968 gelanceerd. In het tijdschrift 'Science', daterend uit 1968, waar hij de volgende definitie gaf: 'Orthomoleculaire therapie heeft als doel het behouden van een goede gezondheid en het behandelen van ziektes door het veranderen van de concentraties van substanties die normaal in het menselijk lichaam aanwezig zijn.'

Het Griekse 'Orthos' betekent 'juist' of 'gezond'. Met de term 'orthomoleculair' wordt dus bedoeld dat gebruikgemaakt wordt van zogenoemde 'optimale' concentraties van voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen, aminozuren en essentiële vetzuren.

Orthomoleculaire geneeskunde dateert uit de jaren '50. Enkele Amerikaanse psychiaters probeerden hun patiënten te behandelen met hoge doses vitamine B3. Later werden daar andere voedingsstoffen aan toegevoegd, soms in hoge doseringen.

Het centrale idee van de orthomoleculaire geneeskunde is, dat er verschil gemaakt kan worden tussen lichaamseigen stoffen, die het lichaam ondersteunen en het lichaamseigen natuurlijke genezingsproces stimuleren, en lichaamsvreemde stoffen, die afweerreacties van het lichaam zouden oproepen.

Orthomoleculaire therapeuten streven naar zogenoemde 'optimale' concentraties voedingsstoffen in het lichaam, die men probeert te bereiken met doseringen die vaak ver boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden uitkomen. De wetenschappelijke consensus is dat het nut van hoge doseringen vitaminen en mineralen onvoldoende is aangetoond.

Voordat de chirurgie en de antibiotica opgang maakte was de reguliere benadering gebaseerd op voeding en leefstijl. De grondlegger van de geneeskunde, Hippocrates, had immers de stelling 'dat geen enkele ziekte die door dieet kan worden genezen, met andere middelen dient te worden behandeld'. Inmiddels is dit volledig op de achtergrond geraakt doordat de mens gewend is aan het idee dat een ziekte met een pilletje op te lossen is. Dit pilletje heet dan 'medicijn' of 'genees-middel'. Nu is kennis van voeding en voedingsbestanddelen veel meer het terrein geworden van de orthomoleculair adviseur.

In de orthomoleculaire geneeskunde wordt gebruikgemaakt van voedingssupplementen, onder andere mineralen en vitaminen, om herstel van een ziekte te bevorderen. De doseringen die daarbij gebruikt worden overstijgen meestal vele malen de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). Deze extreme doseringen worden gebruikt omdat, volgens orthomoleculaire therapeuten de individuele behoefte sterk verhoogd kan zijn, bijvoorbeeld door ziekte. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van hoge doseringen vitamine C bij griep.

Orthomoleculaire behandelaars gaan er van uit dat voedingsstoffen beter in de stofwisseling passen dan geneesmiddelen. Het argument hiervoor is, dat voedingstoffen stoffen zijn, waar het lichaam in de loop der evolutie mee vertrouwd is geraakt - iets dat niet geldt voor welk middel dan ook dat, bijvoorbeeld, 30 jaar geleden werd ontwikkeld. De orthomoleculaire leer gaat overigens niet voorbij aan het belangrijke adagium van de toxicologie dat alle stoffen per definitie schadelijk kunnen zijn, afhankelijk van onder meer dosis, concentratie, toedieningsweg en fysische toestand. Dit is een gegeven waar iedere geneeskundige altijd rekening mee dient te houden.

Orthomoleculaire behandelaars hebben een heel eigen standpunt inzake milieuvervuiling. Vervuiling van lucht, water en grond zouden resulteren in een toxische belasting van het lichaam, waardoor volgens orthomoleculaire therapeuten meer behoefte bestaat aan bepaalde voedingsstoffen. Bijvoorbeeld: bij stapeling van hormoonverstorende stoffen zoals PCB's, zou het zin hebben het lichaam nader te ondersteunen. Door kunstmest zou vrijwel alle zink uit de bodem verdwenen zijn.  Dus: hoe goed het ook is om veel verse groenten te eten, of iemand daarmee ook voldoende zink binnenkrijgt, is volgens hen de vraag.

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in orthomoleculaire therapie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in orthomoleculaire therapie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht