ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Leerproblemen

Zowel jonge kinderen, evenals studenten en volwassenen, kunnen te kampen krijgen met leerproblemen. Wel dient men onderscheid maken tussen en leerproblemen  en leerstoornissen. Met leerstoornis bedoelt men leerproblemen die in eerste instantie inherent zijn aan de persoon zelf.

  • Leerproblemen treden op wanneer er onvoldoende stimulatie is in de omgeving of er sprake is van een ondergemiddelde intelligentie. Men noemt deze ook wel secundaire leerproblemen. De persoon in kwestie vertoont leermoeilijkheden op allerlei vlakken. Wat leerproblemen betreft, kan fosfenisme hulp bieden, waarbij er met fosfenen, ook weleens als phosphenen geschreven, wordt gewerkt.
  • Leerstoornissen daarentegen zijn primaire leerproblemen. Men vermoedt dat ze erfelijk zijn en personen met leerstoornissen bepaalde neurologische 'afwijkingen' bezitten. Kinderen met leerstoornissen beschikken gewoonlijk over een normale intelligentie. Belangrijke kenmerken van leerstoornissen zijn dan ook dat ze persisterend en specifiek zijn.
  • Persisterend: de leerstoornis zal nooit 'weggaan'. Mits goede hulpverlening kan de persoon met een leerstoornis geslaagd functioneren in het onderwijssysteem, maar hij/zij zal altijd problemen ondervinden op een specifiek vlak. In de regel moet dus het leerproces, de didactiek, de leerdoelen aanpassen aan de persoon.
  • Specifiek: de stoornis is specifiek voor taal, rekenen...

Er zijn een aantal problematieken die co-morbiditeit vertonen met leerstoornissen. Voorbeelden hiervan zijn ADHD en SLI.

Leerstoornissen kunnen een ingrijpend effect hebben op de persoon in kwestie. Vaak vertonen kinderen met een leerstoornis secundaire gedragsproblemen, bijvoorbeeld depressie, faalangst, agressie. Bij een foute aanpak en het aanhoudend verplichten van oefenen op de vaardigheid waarmee het kind problemen heeft en bij het telkens opnieuw wijzen op de talrijke fouten wordt het kind vaak schoolmoe. Het kan zelfs zo ver ontwikkelen dat er een schoolfobie ontstaat. Hierbij komt ook dat kinderen met leerstoornissen een gemakkelijk slachtoffer voor pesterijen vormen. Essentieel is hulpverlening die de aanpak van de stoornis in goede banen stuurt en een optimale communicatie tussen de hulpverlener en de ouders met de school.

Ook de ouders en het gezin kunnen ingrijpend veranderen. De zorgen rondom het kind kunnen het gezin domineren en spanningen creëren tussen de verschillende gezinsleden. Hierbij komt nog eens dat een leerstoornis veel tijd kan opslorpen door het maken van huiswerk samen met het kind of het vervoeren van het kind naar een therapeut. Broers of zussen voelen zich soms op een tweede plaats geschoven en kunnen op hun beurt ook gedragsproblemen vertonen. Het is belangrijk dat de ouders ook nog tijd vrijmaken voor zichzelf en voor eventuele broers of zussen.

Kinderen met leerstoornissen kunnen indien nodig aangepast onderwijs volgen, zoals in Vlaanderen: Buitengewoon onderwijs Type 8.

Enkele voorbeelden van leerstoornissen zijn, onder andere: dyslexie, dyscalculie en NLD.

Ook is het interessant om meer aan de weet te komen over Fosfenisme, soms ook als Phosphenisme geschreven, oftewel: werken met Kleurlichtschijven, ook wel 'fosfenen' of 'phosphenen' genoemd. Deze methode werd door de Franse arts Francis Lefebure ontwikkeld, en in België kun je de techniek bij de vzw DIMschool aanleren.

Organisaties gespecialiseerd in leerproblemen


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in leerproblemen op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht