ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

I Tjing

De I Tjing, uitgesproken als Yi King, wordt in het Nederlands ‘Het Boek der Veranderingen’ genoemd. Het is een klassiek werkstuk uit het oude China. Op de dag van vandaag wordt het boek gebruikt als orakel- of als wijsheidsboek. Anders gezegd: niet om dingen te voorspellen. Om aan waarzeggerij te doen, bestaan er andere hulpmiddelen.

Ook Carl Gustav Jung werkte met de I Tjing en in de Wilhelm-vertaling schreef hij zelfs het voorwoord.

De huidige versie van het boek bestaat uit twee delen, namelijk: uit de basistekst en de commentaren. De basistekst bestaat uit twee onderdelen, zijnde:

• een korte uitleg van elk van de 64 hexagrammen, ‘het Oordeel’ genoemd,
• en, een uitleg voor elk van de horizontale lijnen van elk hexagram, ‘het Beeld’ genoemd.
 
Er zijn twee manieren om de I Tjing te raadplegen: ofwel werkt men met de duizendbladstelen, ofwel werpt men de drie munten.

In totaal zijn er 50 duizendbladstelen, maar men houdt er één terzijde en men werkt met de 49 anderen.

Indien men met de munten werkt – ook  verreweg de gemakkelijkste methode – dan werpt men ze zesmaal.  Elke munt heeft twee zijden: een yang- of kopzijde, en een yin- of muntzijde. Telkenmale men de drie munten heeft gegooid, nadat men de vraag in zichzelf duidelijk heeft geformuleerd, schrijft men het resultaat neer.

Elke zijde van de munt heeft dan ook een getalwaarde. Aan de mannelijke yang-zijde geeft men de waarde 3, en aan de vrouwelijke yin-zijde het cijfer 2. Op deze wijze verkrijgt men dus verschillende resultaten, vier in totaal.

Men verkrijgt, ofwel een vaste, mannelijke lijn - een vaste, vrouwelijke lijn – een beweeglijke, mannelijke lijn en een beweeglijke, vrouwelijke lijn.

Het eindresultaat is een hexagram, bestaande uit twee trigrammen. Afhankelijk van het resultaat verkrijgt men ofwel één hexamgram, ofwel twee, waarvan de uitleg van beide moet gelezen worden.

In het geval dat men twee hexamgrammen moet lezen, geeft het eerste hexagram het nodige advies, maar opdat die in vervulling kan gaan, moet men het advies van het tweede hexagram lezen.

Anders gezegd: het is niet dat het eerste hexagram iets over het heden vertelt, en het tweede over de toekomst. Het tweede hexagram beschrijft voorwaarden waaraan men kan voldoen opdat het advies, dat in het eerste hexagram werd weergegeven, van enig nut is.

Kortom: van zodra men met de I Tjing leert werken – zo moeilijk is het niet, echt waar – dan kan men in wezen geen betere raadsman vinden. Moest Carl Jung nog leven, zal hij voorzeker deze woorden met hart en  ziel beamen.

Organisaties gespecialiseerd in i tjing


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in i tjing op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht