ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Henochiaans

Henochiaans, oftewel 'de taal der engelen', is gebaseerd op een alfabet dat door engelen, waaronder Nalvage en Uriël, op het einde van de 16de eeuw aan Dr. John Dee en aan Edward Kelley werd doorgegeven. Dit is evenwel een zeer moeilijk te begrijpen metafysische materie, en daardoor eerder gericht tot mensen die voorafgaand een studie hebben gemaakt van de Kabbala en van de Magie in haar totaliteit.

Dr. John Dee (1537-1608), de Elizabethaanse filosoof, ontwikkelde dus samen met Edward Kelly het systeem van de 'Henochiaanse magie', 'Enochian magic' in het Engels, dat later in de 19e eeuw zou worden uitgebreid door MacGregor Mathers, hoofd van 'The Order of The Golden Dawn', waarvan Aleister Crowley tijdlang lid was.

Deze 19e-eeuwse organisatie hield zich bezig met ceremoniële magie waarbij zij kabbalistische concepten - zoals, bijvoorbeeld, de kabbalistische levensboom en de sefirot versmolt met elementen uit de Egyptische en Griekse godsdienst. Zij breidde het systeem van de engelenmagie van John Dee verder uit en liet ook oosterse concepten (vooral Hindoeïstische en Boeddhistische) toe. Dit alles binnen de structuur van een esoterische orde, geïnspireerd op de vrijmetselaars en de Rozenkruisers

Aleister Crowley is de belangrijkste, en zeker de bekendste exponent van de hermetische magie - door hem 'Magick' gespeld. De 'k' staat voor 'kteis'. Veel van de rituelen van de Orde werden door hem gepubliceerd en later in een boek verzameld door Israel Regardie.

Wikipedia: "In de Bijbel komen twee personen voor die Henoch heten. Eén is de zoon van Kaïn. De ander is een voorvader van Noach, die 365 jaar oud werd. Deze laatste Henoch is volgens de Bijbel één van de weinige mensen die niet is gestorven.Genesis 5:24 vermeldt: 'En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen'."

Het is dankzij die Henoch dat de naam 'Henochiaans' ontstond. Velen schrijven, vanuit onwetendheid 'Enochiaans', afgeleid van het Engelse 'Enoch'. Bovendien ontstond de term 'Henochiaans' veel later, omdat John Dee en Edward Kelley die taal gewoonweg 'Engelentaal' noemden.

Organisaties gespecialiseerd in henochiaans


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in henochiaans op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht