ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Esoterische kunst

Allerlei kunstvormen, waarbij uit de mystieke, spirituele, esoterische of magische wereld geput wordt om de nodige inspiratie te verwerven, kunnen onder de noemer 'esoterische kunst' worden ondergebracht.

Natuurlijk moet er, net als bij alle andere kunstvormen, een onderscheid worden gemaakt tussen kunst, iets dat kunstig is, en Kunst, met de hoofdletter 'K'. Iets kan mooi ogen, maar daarvoor hoeft het nog niet als een kunstwerk te worden aanzien.

De begrippen 'esoterie' en 'esoterische kunst dekken veel ladingen en duiden zowel op individuele belevingen als op mystieke stromingen en scholen uit het Oosten en het Westen, die een of andere vorm van esoterische kennis en lering claimen.  

Er zijn zeer vele esoterische scholen, of stromingen en doctrines met een esoterisch karakter, die van zichzelf beweren een esoterische inhoud te bevatten en over een eigen, specifieke kunstrichting menen te beschikken, waaronder: Antroposofie - Druïden - Esoterisch boeddhisme - Gnosticisme - Golden Dawn - Hermetische Kabbala - Hermetisme - Kabbala en de Boom des Levens - de Leerstellingen van Gurdjieff - Magie - Mysteriecultus - New Age - Reiki - Occultisme - Rozenkruisers - Satanisme - Scientology - Soefisme - Swedenborgianen -Taoïsme - Theosofie - De Vierde Weg - Vrijmetselarij - Wicca - Yoga, en nog vele, vele anderen...

De Nederlander Johfra, bijvoorbeeld, wiens werkelijke naam Franciscus Johannes Gijsbertus van den Berg was, was als esoterische kunstschilder bij het grote publiek vooral bekend om zijn 12 Zodiak-posters die hij in 1973 uitgaf.

Hij schilderde, net als zijn eerste echtgenote Angèle Thérèse Blomjous - beter bekend als Diana Vandenberg - in de traditie van het magisch surrealisme, met veel symboliek en onder toepassing van de ambachtelijke schildertechniek van de Oude Meesters.

Hoewel de kunstkritiek niet in hem geïnteresseerd was, is Johfra nog altijd zeer in trek bij verzamelaars. Op 79-jarige leeftijd overleed hij eind 1998 in Frankrijk - waar hij leefde en werkte - aan de gevolgen van darmkanker.

Organisaties gespecialiseerd in esoterische kunst


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in esoterische kunst op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht