ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Ergotherapie

Mogelijk ook bekend als arbeidstherapie.

De term ergotherapie is afkomstig van het Griekse 'ergos' wat 'handeling', 'werk' of 'daad' betekent. Vroeger was ergotherapie bekend als 'arbeidstherapie', maar deze term is ondertussen verouderd geraakt.

Een ergotherapeut helpt op een creatieve en holistische wijze mensen, die door lichamelijke, geestelijke, cognitieve tekorten, of emotionele problemen beperkingen ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Anders gezegd: ergotherapeuten stellen mensen in staat de dagelijkse dingen in de eigen omgeving te doen.

Ergotherapie richt zich vooral op het dagelijks handelen. Het wordt ingezet als activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, zoals aankleden, schrijven, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby's niet meer (volledig) lukken. Allemaal handelingen die eigenlijk heel 'normaal' zijn of zouden moeten zijn. De Ergotherapeut bekijkt samen met de cliënt hoe deze laatste deze activiteiten weer zo normaal mogelijk kan oppakken.

Het werk van ergotherapeuten is onder te verdelen in vier pijlers:

- Geestelijke gezondheidszorg
- Geriatrie
- Ontwikkelingsstoornissen
- Fysieke revalidatie

Organisaties waar ergotherapeuten werken zijn onder meer ziekenhuizen, revalidatiecentra, onderwijsinstellingen, instellingen voor welzijnszorg zoals beschutte werkplaatsen, dagverzorgingscentra, verpleeg- of verzorgingshuizen, woonvoorzieningen voor mensen met een geestelijke beperking of zelfstandig in een eigen praktijk.

In Nederland is Ergotherapie een vier-jarige HBO opleiding, met een HAVO of MBO diploma te volgen aan de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Hogeschool Zuyd en de Hogeschool Rotterdam. Na afstuderen ben je als ergotherapeut Bachelor of Health.

In België gaat het om een professionele bachelor van 3 jaar die men in verschillende Hogescholen kan volgen.

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in ergotherapie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in ergotherapie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht