ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Equitherapie

Mogelijk ook bekend als hippotherapie.

Equitherapie, wordt ook wel EAT genoemd, of 'hippotherapie'. 'Equi' is afgeleid van het Latijnse 'Equus', hetgeen paard betekent, terwijl 'therapie' het Griekse woord is voor 'de behandeling van gezondheidsproblemen', als opvolging van een diagnose.

Paardrijden als therapie is het therapeutisch en orthopedagogisch werken met het paard als partner, om mee te helpen aan een verbetering van de levenskwaliteit van kinderen en volwassenen met specifieke noden. Er wordt doelgericht gewerkt aan problemen van fysieke, psychische, orthopedagogische en sociale aard. De behandeling maakt deel uit van een breder revaliderend of therapeutisch behandelplan voor de cliënt.

Er zijn verschillende vormen van therapie met behulp van paarden, die echter alle onder 'Equine Assisted Therapy' (EAT) kunnen worden samengevat. Wereldwijd zijn er echter ook vele andere benamingen in gebruik.

Het paard wordt in de behandeling gezien als medium binnen een therapeutisch proces. Doordat een paard neutraal is en geen kritiek levert maar juist altijd eerlijke feedback geven, zorgt ervoor dat ze mensen nemen zoals ze zijn en dit maakt dat cliënten de therapiepaarden snel vertrouwen. Het (leren) paardrijden is bij EAT niet het doel van de interventie, maar kan eruit volgen. De relatie mens-dier, de omgang en het contact met het paard, het berijden, de bewegingsimpulsen en de symboliek van het paard kunnen worden ingezet om de verschillende behandeldoelen te bereiken.

Voor de therapeut is het therapiepaard een belangrijke partner: hij dient namelijk als brug tussen cliënt en therapeut, hij neutraliseert situaties waarin actie van de cliënt en reactie van de therapeut plaats vind en kan voor een groot scala aan doeleinden en functies worden ingezet tijdens de oefeningen zoals motivator, stimulator, corrigerend, een communicatiemiddel en als spelpartner.

Om een goede therapie te kunnen geven is het van belang dat de therapeut zelf over bepaalde kwaliteiten beschikt om het rijden en behandelen op een verantwoorde wijze te laten verlopen. Een goede therapeut heeft kennis van paarden en heeft mensenkennis en kan zich goed inleven. Ook kan de therapeut om op een kwalitatieve en methodische wijze cliënten te begeleiden en dit rapporteren. Verantwoorde therapeutische behandelingen met paarden voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • uitvoering door voor dit werk opgeleide en gediplomeerde therapeuten/orthopedagogen.
  • een aangepaste omgeving.
  • een verantwoord handelen volgens de beroepsethiek van de therapeut.
  • een aangepaste infrastructuur.
  • een optimaal veiligheids- en risicomanagement.
  • geschikte, gezonde en goed getrainde paarden.

Organisaties gespecialiseerd in equitherapie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in equitherapie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht