ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Creatief denken

Creatief denken is: leren hoe je beter met je hersenen kunt omgaan via denktechnieken die meer originele ideeën zullen opleveren. Deze ideeën kan men dan zowel in het privéleven toepassen evenals in de zakelijke wereld.

Creatief denken komt er in wezen op neer om het gewone denken te overstijgen, te brainstormen, om van daaruit oplossingen te bedenken voor de kleine en grote problemen van elke dag. Creatief denken zorgt ervoor dat je geen toeschouwer bent maar een actieve deelnemer met een ontwikkeld, scheppend vermogen. Je leert ageren vanuit jouw creatieve zelf, in plaats van prikkels van buitenaf af te wachten waarop je eventueel zou kunnen reageren.

Kortom: Met Creatief denken leg je jouw denklat een stuk hoger en leer je op een intelligentere manier denken en nadenken, waardoor je - zowel op persoonlijk als op zakelijk niveau - problemen creatiever oplost en succesvoller wordt. Meestal worden deze interactieve cursus didactisch ondersteund door een syllabus of een werkboek.

Organisaties gespecialiseerd in creatief denken


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in creatief denken op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht