ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Chakratherapie

Chakra's zijn toegangspoorten en tegelijkertijd energieknooppunten van de menselijke aura en oefenen invloed uit op de organen, orgaanfuncties, bloedsomloop, hormonen, emoties en op onze gedachten.

De aura is dan weer de naam voor de energieën die in en om elk voorwerp en levend wezen aanwezig zijn. De kern van de aura wordt gevormd door het centrale energiekanaal waarlangs de chakra's liggen. Het woord 'chakra' komt uit het Sanskriet en betekent 'wiel' of 'werveling'.

Chakra's zijn zowel energie- evenals bewustzijnscentra in het menselijk lichaam, ook wel krachtcentra genoemd. Beschrijvingen van de chakra's zijn al te vinden in de eeuwenoude heilige Vedische geschriften uit India. De chakra's zijn geen fysieke in het lichaam aan te wijzen centra, maar het zijn fijnstoffelijke centra van energie in de menselijke aura.

Elke chakra doorstraalt het lichaam en heeft een  invloed op de diverse energielichamen, zoals het fysieke, emotionele, verstandelijke en spirituele energielichaam. Daarbij transformeren ze de kosmische levensenergie (prana), waarvan de mens doordrongen is. Deze energie wordt door de chakra's opgenomen, gericht en beschikbaar gesteld voor geestelijke, emotionele en lichamelijke processen.

Alle chakra's zijn traditioneel verbonden met kleuren, symbolen, mantra's  en elementen, die overeenkomen met de  frequentie van een bepaalde energie.

In de chakra's komen de energieën van de diverse energielichamen, die in de menselijke aura te vinden zijn samen, waardoor de link tussen fysieke en emotionele (dis)harmonie wordt gelegd.

Een goed functionerende chakra, beïnvloedt zowel ons fysiek, emotioneel evenals psychisch welzijn. Als een bepaald orgaan niet goed meer functioneert, zal dit de desbetreffende chakra uit balans brengen, of kan de chakra zelfs eventueel geblokkeerd worden. In die gevallen stroomt er weinig of geen energie meer vanuit dit orgaan of klier, naar de chakra, en of de auralagen.

Het kan ook zijn, dat een emotioneel of mentaal probleem, de werking van de chakra verstoort, en hierdoor een lichamelijke klacht wordt. Alle niet leuke ervaringen in ons leven, zoals stress, relatieproblemen, overlijdens, ziektes, en zo meer, laten sporen na binnenin de aura, met als gevolg dat de aura wordt aangetast, of 'vervuild'. Hierdoor kunnen we eventueel klachten krijgen zoals vermoeidheid, lusteloosheid, vage pijnklachten, et cetera.

In ons lichaam bevinden zich verschillende chakra's, maar de meeste tradities hanteren 7 chakra's, zijnde:

  1. Wortelchakra, basischakra, stuitchakra
  2. Heiligbeenchakra
  3. Zonnevlechtchakra, solar plexus
  4. Hartchakra
  5. Keelchakra
  6. Voorhoofdchakra, derde oog chakra
  7. Kruinchakra, Kroonchakra

Volgens het tantrisme, ook shaktisme genoemd, zijn er acht in plaats van zeven chakra's. 'Bindu' wordt een extra, zevende chakra, waardoor Sahasrara, gelegen boven het hoofd, een nummer opschuift en als achtste chakra wordt beschouwd.

Er bestaan ook stromingen die uitgaan van veertien chakra's, waarbij de overige zeven chakra's tot verder in het universum reiken. Verschillende Tibetaans boeddhistische stromingen kennen slechts vijf chakra's.

Volgens 'kenners' leidt de chakratherapie tot een zo optimaal mogelijk gevoel van welzijn op zowel lichamelijk, geestelijk als spiritueel niveau en het heeft een positieve invloed op het immuunsysteem, het ademhalingssysteem, de bloedsomloop en op het lymfesysteem.

Op Wikipedia is er zeer veel over chakra's te lezen, waaronder: "Fysiologische of andere medische invloeden van chakra’s op het menselijk lichaam zijn niet wetenschappelijk aangetoond, noch het bestaan van chakra’s zelf. Het betreft een metafysisch/filosofisch concept.

Afhankelijk van de historische invulling van het chakra-concept is er sprake van vijf,[4] zes, zeven, negen, twaalf of zevenentwintig chakra's, waarbij een chakrastelsel met zeven chakra's het meest bekend is geworden in het Westen.

De klassieke chakrastelsels hadden geen eenduidige kleurdefinitie. De kleuren van het kleurenspectrum (regenboogkleuren) werden pas eind jaren 60 aan chakra's toegekend door Christopher Hills, in zijn boeken 'Nuclear Evolution: A Guide to Cosmic Enlightenment', gepubliceerd in 1968, en het vervolgboek 'Nuclear Evolution: The Rainbow Body' uit 1977."

Organisaties gespecialiseerd in chakratherapie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in chakratherapie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht