ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Antroposofische geneeskunde

De antroposofische geneeskunde kijkt niet alleen naar de chemische en fysische aspecten van gezondheid en ziekte, maar benadert de mens als een wezen met een levend lichaam, een ziel en een geest. Om de gehele mens aan te spreken wordt naast het gebruik van geneesmiddelen ook gezocht naar middelen die de patiënt actief kunnen betrekken bij de genezing. Daartoe behoren op de eerste plaats de kunstzinnige therapieën. Deze maken dus wezenlijk en integrerend deel uit van de behandeling.

De kunstzinnige therapieën op antroposofische basis worden beoefend door gekwalificeerde antroposofisch-kunstzinnige therapeuten, principieel in samenwerking met een arts. De therapieën zijn onderverdeeld in een aantal vakgebieden, zoals schilderen/tekenen, muziek, plastiek, spraak, euritmie. De grondslagen ervan worden gevormd door de inzichten van de antroposofisch-medische menskunde (fysiologie, psychologie, pathologie).

Antroposofische artsen schrijven zo nodig reguliere geneesmiddelen voor, maar hoofdzakelijk homeopathische, fytotherapeutische en typisch antroposofische middelen. Daarnaast werden een aantal niet-medicamenteuze therapieën ontwikkeld.

De bedoeling van de behandeling is in de eerste plaats gericht op het ondersteunen van het zelfgenezend vermogen van het organisme.

In de antroposofische geneeskunde wordt, wat toepassing van de homeopathie betreft, vooral gewerkt met lagere verdunningen. Voor een antroposofisch arts is bijvoorbeeld een D4 een echt lage verdunning, een D12 een middenpotentie en een D30 een hoge potentie. Homeopathische artsen schrijven ook veel sterkere (hogere) verdunningen voor.

Wanneer de antroposofische arts stofwisselingsprocessen wil aanspreken zal hij eerder een lage verdunning voorschrijven, bijvoorbeeld een D4 of D3 of zelfs een niet-verdund middel. Een zintuigproces behandelt hij eerder met een hoge verdunning van bijvoorbeeld D20 of D30. Of hij kan de keuze maken tussen een middel gemaakt van de bloem of van het bladgedeelte of van de wortel van een plant.

In de homeopathie spreekt men van gedynamiseerde,of gepotentieerde, geneesmiddelen. Het betekent dat de stof stap voor stap, bijvoorbeeld telkens in de verhouding 1/10, wordt opgelost en verdund, én bij elke stap wordt er ook krachtig geschud. Na een aantal van dergelijke stappen is er van de oorspronkelijke substantie nauwelijks of geen meetbare hoeveelheid meer over. Hierbij wordt de 'energie' van deze stof stap voor stap vrijgemaakt uit zijn fysieke binding. Deze vrijgemaakte energie, die via het oplosmiddel - druppels, poeder, korrels - wordt toegediend, kan dan genezend werken op de wezensdelen van het zieke organisme.

Een "D" staat voor een decimale verdunning; dus 'D1' is 1/10 of 10% werkzame substantie op 90% oplosmiddel, 'D2' is 1/10 van de D1 op 9/10 oplosmiddel, enzovoort. Andere dynamisatietechnieken die in de homeopathie gebruikt worden zijn de centesimale ("CH") en de Korsakow ("K") verdunningsmethoden. Voorbeelden: Aconitum D6; Aconitum 4CH; Aconitum 6K.

De idee van dynamiseren staat diametraal tegenover de mening van de reguliere wetenschap, die door middel van meetbare hoeveelheden van een scheikundige stof directe invloed wil uitoefenen op de scheikundige processen in het organisme.

In de homeopathie zijn er van allerlei mogelijke substanties (dierlijke excreties, planten, mineralen, scheikundige stoffen) lijsten met symptomen opgesteld; het geheel daarvan wordt de "Materia medica" genoemd. Ondertussen omvat die hele boekdelen en is in onze tijd zelfs in elektronische vorm gepubliceerd. De homeopaat kijkt bij elke patiënt deze lijsten na, voor zover hij ze niet uit het hoofd kent, op zoek naar die substantie die qua symptomen het beste bij deze patiënt past. Dit noemt men het simile-principe.

In tegenstelling tot de klassieke homeopathie, worden er ook specifieke combinatiepreparaten voorgeschreven vanuit een geheel speciale optiek. Zo kan een arts een combinatie voorschrijven van drie middelen, waarbij het ene voor de stofwisselingspool, het tweede voor de hoofdpool en het derde voor het middengebied bestemd is.

In België wordt de antroposofische geneeskunde voornamelijk door huisartsen beoefend. In het buitenland bestaan er evenwel ziekenhuizen en researchinstituten.

Organisaties gespecialiseerd in antroposofische geneeskunde


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in antroposofische geneeskunde op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht