ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Antropologie

Antropologie, ook wel etnologie of volkenkunde genoemd, is de wetenschap van de mens, die zich bezig houdt met zowel alle mensen als met alle dimensies van menselijkheid. Antropologie wordt tot de gedragswetenschap en de sociale wetenschap gerekend.

In de moderne antropologie staat het begrip dat de menselijke aard 'cultuur' is centraal. Anders gezegd: dat onze soort de capaciteit heeft ontwikkeld om onze wereld in symbolen te zien, en dat we deze symbolen sociaal kunnen leren en onderwijzen en dat we de wereld (en onszelf) op basis van dergelijke symbolen kunnen transformeren.

In de antropologie sprak men ooit, met name in navolging van het werk van Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840), over 'menselijke rassen'.

Antropologie bestaat tegenwoordig uit verschillende deelgebieden, zijnde:

- Biologische antropologie, of antropobiologie

- Linguïstische antropologie

- Fysische antropologie

- Archeologie

- Sociale antropologie, of Culturele antropologie

- Economische antropologie

- Criminologische antropologie

- Maritieme antropologie

- Medische antropologie

- Politieke antropologie

- Religieuze antropologie

- Wetenschapsantropologie

- Wijsgerige antropologie, en

- Organisatie antropologie.

Een opleiding tot Master in de antropologie is een universitaire studie. Soms vindt men in de afstudeerrichtingen onderverdelingen terug zoals hierboven aangehaald. In andere gevallen is antropologie een afstudeerrichting binnen de hoofdstudie sociologie - of, kan het als keuzevak gevolgd worden. Het kan ook gevolgd worden als een Master-na-Master, als men reeds over een basisdiploma (psychologie, geografie, economie, sociologie, ...) beschikt.

Master in de antropologie kan men onder meer studeren aan de universiteiten van: Amsterdam (UvA, VU) - Leiden - Nijmegen - Utrecht - Leuven en aan die van  Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Bron: Wikipedia

Organisaties gespecialiseerd in antropologie


  • Vind nog meer organisaties gespecialiseerd in antropologie op Zoek&Vind.
  • Jouw organisatie er nog niet tussen? Voeg ze toe op Zoek&Vind!
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht