ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Heavy metal kalmeert of maakt agressief, afhankelijk van de innerlijke gemoedgesteldheid

Het oorverdovend lawaai, dat Heavy metal 'muziek' produceert, kan bij bepaalde menstypen op een positieve inwerken.
door Tsenne Kikke - donderdag 26 maart 2020 15:41

Arenden, kraaien en uilen kunnen onmogelijk het prachtige gezang van nachtegalen nabootsen, noch uit zichzelf produceren, maar mensen met ietwat bewustzijn beschikken wel over keuzen. Om die reden is het onvermijdelijk dat er voor elk menstype een bepaalde soort muziek bestaat, overeenkomstig met het innerlijke wezen. Het wordt 'resonantie' genoemd, waarbij een iets dat trilt een ander iets in trilling kan brengen, waardoor het dus meetrilt. Zo kan een bepaald menstype, afhankelijk van de gemoedgesteldheid van het ogenblik, door heavy metal muziek rustig worden, maar dan een moment later hyper-agressief.

Om die reden lijkt het er op dat de resultaten van onderzoekingen elkaar tegenspreken. Niets is dus minder waar: nu is de mens deze, en enkele seconden later een totaal anders iemand. Het veranderlijke menselijke gedrag wordt immers beïnvloedt door prikkels, komende van zowel buitenaf als van binnenuit.

In de vraag: "Hoe betrouwbaar is de mens, die nu de ene is, en uit honderdtallen ikjes is samengesteld?", ligt het antwoord dan ook verscholen. Zo kan de braafste huisvader achter het stuur van zijn wagen in druk verkeer plots een bullebak worden.
 
Muziektherapie: heavy metal kalmeert en inspireert ...

Wie sporadisch een heavy metal-nummer hoort, kan zich waarschijnlijk niet voorstellen dat er mensen zijn die rustig worden wanneer zij luisteren naar muziek van Iron Maiden, Black Sabbath en Megadeth. Toch blijkt uit nieuw onderzoek dat heavy metal sommige menstypen positief kan beïnvloeden.

“Uit ons onderzoek blijkt dat heavy metal de meeste luisteraars inspireert en kalmeert”, beweerde onderzoeker Leah Sharman van de universiteit van Queensland. “Wanneer iemand boos is, luistert een muziekfan graag naar een liedje met dezelfde stemming. Heavy metal kan iemand helpen om het volledige gamma van emoties dat hij voelt te verkennen. Maar dat niet alleen: iemand voelt zich na het luisteren actiever en geïnspireerd.”

De studie werd gepubliceerd werd in het internationaal wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Human Neuroscience. De wetenschappers volgden 39 luisteraars van extreme muziek in de leeftijd van 18 tot 34 jaar. Eerst werden de proefpersonen angstig gemaakt. Zo moesten de deelnemers praten over vervelende gebeurtenissen in hun leven, bijvoorbeeld: over financiële tegenslagen, relatiecrisissen of problemen op het werk. Na zestien minuten mochten de luisteraars een liedje naar keuze luisteren, óf in stilte tot rust komen.

“Opvallend genoeg kozen veel deelnemers liedjes uit met als thema angst of agressie. De overige liedjes gingen over onderwerpen als eenzaamheid, isolatie en droefheid,” zegt Sharman. De proefpersonen werden tijdens het luisteren van de liedjes in de gaten gehouden. Ondanks die donkere onderwerpen gaven de participanten aan dat ze die specifieke liedjes kozen om zich opnieuw blij te voelen, en om positieve gevoelens op te wekken.

Dit onderzoek vormt dus een scherp contrast met eerder onderzoek, waarin luide, chaotische muziek gelinkt werd met agressie en delinquent gedrag. Daarover verscheen, bijvoorbeeld, onderstaand artikel in 2013.

Bron: "Extreme metal music and anger processing" - Frontiers in Human Neuroscience.

Muziekvoorkeur belangrijke voorspeller voor kleine criminaliteit

Wie wil voorspellen of een adolescent op 16-jarige leeftijd aan winkeldiefstal zal doen, moet kijken naar welke muziek dit kind op 12-jarige leeftijd luistert. Kinderen die op deze jonge leeftijd al naar muziek luisteren die als niet-mainstream kan worden getypeerd, zoals harde rock, hip-hop en house-soorten, lopen later meer risico op klein crimineel gedrag. Dat schreven Tom ter Bogt en Loes Keijsers, onderzoekers Jeugd en Gezin aan de Universiteit Utrecht, in het februarinummer 2013 van het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift 'Pediatrics'.

Beide wetenschappers bestudeerden meer dan 300 Nederlandse jongeren, die gedurende een viertal jaren werden gevolgd. De jongeren waren grofweg in twee groepen in te delen: (1) jongeren die op twaalfjarige leeftijd naar mainstreammuziek (top 40, klassiek, jazz) luisterden, en (2) jongeren, die op twaalfjarige leeftijd naar niet-mainstreammuziek - denk aan heavy metal, punk, gothic, hiphop, hardhouse of technoheavy metal, hiphop en punk - luisterden. Kinderen, die op jonge leeftijd een onconventionele muzieksmaak hebben, bleken een grotere kans te hebben om als zestienjarige klein crimineel gedrag te vertonen, vertelde onderzoeker Tom ter Bogt.

Kinderen van 12, die de voorkeur gaven aan top 40-muziek, vertoonden, net als kinderen die het liefst naar klassiek en jazz luisteren, op latere leeftijd weinig of geen probleemgedrag.

Probleemgedrag

De resultaten verrasten ook de onderzoekers. “We verwachtten eigenlijk dat probleemgedrag op jonge leeftijd de grootste voorspeller zou zijn voor probleemgedrag op latere leeftijd. Dat is dus niet het geval: de muziekvoorkeur op jonge leeftijd voorspelt nog beter of een kind later probleemgedrag zal vertonen.” Zelfs wanneer er rekening wordt gehouden met de sociaal-economische achtergrond en de persoonlijkheid van jongeren, blijkt de muzieksmaak nog zeer goed te kunnen voorspellen of een jongeren later de fout in gaat.

Muziek Marker Theorie

Om te verduidelijken hoe de muzieksmaak als voorspeller van later probleemgedrag kan worden geduid, heeft Ter Bogt de ‘Muziek Marker Theorie’ (MMT) opgesteld. “Want dat is wat muzieksmaak op jonge leeftijd blijkt te zijn: een marker, een indicator voor later klein crimineel gedrag, zoals winkeldiefstal, vandalisme of betrokkenheid bij vechtpartijen in het uitgaansleven.” Maar hoe ontstaat die indicatie? Of beter gezegd: hoe ontwikkelen kinderen een voorkeur voor een bepaalde muziek? Ter Bogt heeft daar wel een theorie over.

Volgens hem zijn kinderen op jonge leeftijd nog niet echt in staat om regels te overtreden, omdat hun ouders en docenten ze nauwlettend in de gaten houden. Maar, wanneer kinderen zich op hun eigen slaapkamer bevinden, kunnen ze wel naar muziek luisteren die hun voorkeur heeft. Ze ontwikkelen dan een voorkeur voor muziek die al dan niet mainstream is. Als ze ouder worden, en ouders en docenten ze niet meer zo goed in de gaten (kunnen) houden, ontstaat er voor jongeren ruimte om de regels te overtreden. Met name kinderen die naar muziek luisteren die niet mainstream is, zoeken op dat moment gelijkgestemden op. Die gelijkgestemden gaan elkaar imiteren en elkaars gedrag versterken. Soms is dat gedrag normoverschrijdend. “Dit probleemgedrag dat zich binnen de groep heeft ontwikkeld, werkt besmettelijk: de één steekt de ander aan, waarna de gehele groep voor overlast kan zorgen.”

Verbieden?

Wat te doen met een 12-jarige die de hele dag luistert naar heavy metal, gangsta rap of hardhouse? De muziek die niet mainstream is, verbieden? “We weten uit onderzoek dat verboden zaken bij jongeren juist verboden vruchten worden,” stelt Ter Bogt. Een slecht idee, dus. Te meer omdat naar muziek luisteren jongeren ook goed kan doen. “Luisteren naar muziek heeft ook hele positieve functies, voor je stemming, voor omgaan met problemen en voor je kijk op de wereld en jezelf.”

Bovendien is het goed om te onthouden dat het kleine criminele gedrag waar de onderzoekers het over hebben, tijdelijk van aard is, zo benadrukt Ter Bogt. “Als jonge mensen de volwassenheid naderen is het wel afgelopen met de diefstalletjes of vechtpartijen.” Het criminele gedrag mag dan plaats maken voor verantwoordelijker gedrag, de liefde voor muziek die niet mainstream is, blijft tot op hoge leeftijd. “Mensen verliezen wel hun wilde haren, maar niet de liefde voor muziek.”

Bronmateriaal: "Muziekvoorkeur belangrijke voorspeller voor kleine criminaliteit" - UU.nl

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

(Interesse?... Laat je niet door jouw ego tegenhouden, indien jij je innerlijk geroepen voelt!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het afgelopen 15-jarige bestaan van Spiritualia.be is er online een hoop veranderd. En ook aan deze website wordt er – in reactie op alle online ontwikkelingen – continu geschaafd. Zo hebben we vorig jaar geïnvesteerd in een betere server, waardoor de site nog sneller is geworden. Verder werden we eind december zelfs verplicht om nog meer schijfruimte aan te kopen, en zo meer.

Met al die nieuwe ontwikkelingen hebben we na dertien jaar nog immer een duidelijk doel voor ogen, namelijk: zoveel mogelijk mensen inspireren om aan hun innerlijke zelf te werken, losstaande van hun diverse persoonlijkheden en honderdtallen kleine ikjes.

Bovendien doen we ons best om mensen te laten na-denken - een denken dat na het gewone, automatische denken komt - en ja: soms door een schokje te geven, opdat ogen worden geopend. :-)

Toegegeven: daarmee is niet iedereen gediend. Nochtans is dat meer dan logisch. Waarom?... Wel, omdat we ons richten tot een welbepaalde doelgroep. Indien je het al vergeten bent: tot mensen die aan hun innerlijke zelf willen werken.

Enerzijds kunnen alle bezoekers onze blogs gratis lezen, maar het runnen van een gratis site is niet goedkoop. En daarom doen we regelmatig beroep op onze meest trouwe bezoekers, waardoor Spiritualia online kan blijven.

En?... Voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren? Ja?... Doen & alvast bedankt!

Het kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf gratis via Zoek&Vind aanmelden. -

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht