ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De Grote Grimoire wordt ook het Evangelie van Satan, of Rode Draak genoemd

De inhoud van de 'Grote Grimoire' is voeding voor mensen die in demonen en zo meer wensen te geloven
door Tsenne Kikke - vrijdag 27 april 2018 19:23

Men vermoedt dat het woordje 'grimoire' afgeleid is uit het Oud-Franse 'grammaire', en refereerde meestal naar boeken die in het Latijn waren geschreven.

Maar, over de eeuwen heen verkreeg 'grimoire' een occult karakter. Om die reden wordt het woordje 'grimoire' aan magische handboeken toebedeeld; meestal boeken met een duistere inhoud, en opgevuld met diverse recepten om bepaalde kwalen te genezen, met spreuken om overledenen, engelen, demonen en andere bovennatuurlijke wezens te bezweren of op te roepen, met afbeeldingen voor het maken van magische talismannen en amuletten, voor het uitspreken of verwijderen van vervloekingen, en zo meer.

Het 'Evangelie van Satan', ook wel 'Grote Grimoire' of 'Rode Draak' genoemd, is één van de vele Middeleeuwse manuscripten met een griezelige inhoud. Het Vaticaan beweerde het origineel ervan te bezitten, maar geen mens mag er een blik in werpen. Daardoor kunnen we geen vergelijkingen maken, en zeggen dat de inhoud van al de boeken met dezelfde titel wel degelijk kopijen daarvan zijn.

In elk geval wordt beweerd dat de inhoud ervan over immense krachten beschikt. Volgens de legende werd het geschreven door een apocrief figuur met de naam Honorius van Thebe, waarvan beweerd wordt dat hij bezeten was door Satan zelf. De 'Grote Grimoire' is naar verluidt één van de krachtigste occulte boeken die er bestaan, en bevat instructies voor het oproepen van demonen.

Deze grimoire zou - naar het schijnt - in de 16e eeuw geschreven zijn geweest. Tijdens de 18de eeuw, toen er in Frankrijk een 'goedkope grimoire-explosie' voordeed, werd er een versie van de 'Grote Grimoire' geproduceerd, en vervolgens in de daaropvolgende eeuw gepubliceerd. De oorspronkelijke 'Grote Grimoire' (of: een kopie van het origineel) zou echter - zoals ik reeds vermeldde - vandaag de dag in de archieven van het Vaticaan worden bewaard, maar niet ter inzage voor het publiek.

Veel bronnen beweren dat deze grimoire in 1520 werd geschreven, en later in 1750 werd ontdekt in het 'Graf van Solomon'. Verder zou deze grimoire in het Bijbelse Hebreeuws of Aramees geschreven zijn geweest. Deze vermeende band met de Bijbelse koning Salomon, en de oude taal waarin men beweerde dat het geschreven zou zijn geweest, zouden de reputatie van de 'Grote Grimoire' zeker hebben versterkt, waardoor het tot een krachtig magisch boek werd uitgeroepen.

Deze grimoire bestaat uit vier delen - en, volgens de legende geschreven door die Honorius van Thebe, waarvan wordt gezegd dat hij door de duivel bezeten was. Het originele occulte manuscript zou magische spreuken bevatten, evenals een gedetailleerd verslag van hoe nieuw gekozen pausen langzamerhand gecorrumpeerd geraakten, en aldus in de macht van Satan terechtkwamen.

Eén van de meest beruchte paragrafen van de 'Grote Grimoire' zijn vooral de instructies, die een persoon zouden moeten toestaan om Lucifer - of: Lucifuge Rofocale, op te roepen. Eén van de instrumenten die nodig zijn voor dit ritueel is een allesvernietigende toverstaf, die gebruikt wordt om Lucifer te verslaan en te onderwerpen van zodra hij wordt opgeroepen. Hierna kan er een overeenkomst, of pact met de duivel worden gemaakt. Daarom bevat de 'Grote Grimoire' ook een sectie met de titel 'Onvervalste Sanctum Regnum - of: 'De Ware Methode om Pacten af te sluiten'.

Naast enkel andere zaken zou de persoon die dit ritueel uitvoert, onder andere, een welbepaalde steen, 'Ematille' genaamd en twee gezegende kaarsen nodig hebben, die allebei worden gebruikt om een 'Driehoek van Pacten' te vormen, zodat hij kan worden beschermd tegen de geesten die hij daarna oproept.

Nogmaals: terwijl de originele 'Grote Grimoire' (of een kopie ervan) wordt bewaard in het Archief van het Vaticaan, werd een versie ervan in de 18e eeuw geproduceerd, toen er een hausse was in de productie van goedkope grimoires in Frankrijk. Deze versie van de 'Grote Grimoire' werd voor het eerst gepubliceerd in de 19e eeuw en verspreidde zich naar de verschillende koloniën die de Fransen in die tijd hadden. Als gevolg hiervan wordt de 'Grote Grimoire' nog steeds op grote schaal gebruikt in de Caribische landen die er ooit deel van uitmaakten. En, het zijn vooral de voodoo-beoefenaars in Haïti die het nog immer als hun bijbel aanschouwen, gekend onder de naam 'Le Véritable Dragon Rouge'.

Om van te huiveren...

Maar..., hebben mensen uit onze gewesten, zoals een Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, bijvoorbeeld, een véél gezonder denken? Lees mijn blog, getiteld 'Over het 'gezonde denken' van Rudolf Steiner', en concludeer voor jezelf.

Jarenlang heb ik me met de boeiende wereld van de Magie beziggehouden, en mijn ervaring is dat duivels, kwelgeesten, demonen, en zo meer - net als weerwolven en vampiers - daadwerkelijk bestaan, maar dan wel enkel en alleen indien men er vanuit de eigen verbeeldingswereld geloof aan hecht, en men dus in de beelden leven heeft ingeblazen. En, van zodra er aan die ingebeelde wezens een echt bestaan wordt toegekend, kunnen ze moeilijk uit het menselijke brein worden verwijderd.

Toch moet ik toegeven, dat - ondanks het feit dat die bovennatuurlijke wezens geen écht bestaan leiden - men beïnvloed kan worden door personen die er in hun hoofd mee rondlopen, omdat hun lichamen de meest negatieve vibraties naar jou kunnen uitzenden. "Mijd hen als de pest," zou ik durven schrijven.

Alles is energie

Doch, nu komt het: die menstypen doen nochtans, vanuit hun toestand van slaap, aan Ware Magie. Ik bedoel: totaal onbewust, godzijdank!

Veel ga ik hierover nu niet publiceren - maar weet, dat er in de wereld van Magie met energieën wordt gespeeld, met niets anders. Iemand, die zich er speciaal voor aankleedt, en er de aanverwante attributen bijhaalt, laadt zichzelf op, en vibreert tijdens het ritueel op een totaal andere manier dan overdag. Eenmaal het ritueel achter de rug is, vervalt hij alweer in zijn gewone doen, en kan - noch zal hij - schade aan een medemens aanrichten, hetgeen niet het geval is met de ietwat 'geestesgestoorde' menstypen waarover ik zonet schreef.

En?... Vind je deze Spiritualia website ietwat interessant?...

Interessant genoeg om die te sponsoren; dankzij een bijdrage van 2 euro/maand, zijnde: 24 euro? Meer mag ook, natuurlijk! Laat het ons in elk geval weten door naar 'Berichten' te gaan, - of, door op deze link te klikken. Alvast bedankt - want, daarmee blijft Spiritualia online!

Nota: Van de duizenden maandelijkse bezoekers zijn er tot op heden reeds 21 lezers die bereid waren te sponsoren. Joepie!  Ben jij de 22ste? :-)

En, indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht