ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Over menstypen en vrouwtypen die inspireren

Bestaan er vandaag de dag nog hetairen?...
door Tsenne Kikke - zondag 24 augustus 2014 0:47

Ik heb het reeds eerder over 'menstypen' gehad. Het was geen al té diepgaand blogbericht, maar het gaf de lezer toch een klein idee van wat hetgeen ik ermee bedoel. Ook over het thema 'Liefde' vermeldde ik zo nu en dan iets. Indien we de twee met elkaar combineren, verkrijgen we een meest eigenaardige en wereldvreemde combinatie.

Dit doet me een beetje denken aan Socrates, wiens leuze was: 'Ken uzelf', 'Gnothi seauton' in het Grieks, waaraan hij toevoegde: "Hoe kan iemand iets kennen, als hij zichzelf niet kent? Wie kent er dan? En wat is de waarde van zulke ongegronde kennis?".

Verder lezen we op Wikipedia: "Dat opdiepen van kennis moest volgens Socrates gebeuren zoals een vroedvrouw een kind ter wereld helpt komen, door tussen te komen met beurtelings aanmoediging om door te gaan of op te houden, en zijdelings te helpen duwen en masseren. Hij noemde deze gesprekstechniek de 'maieutikè technè', de vroedvrouwtechniek.

Men moest bij de 'leerling', of bij de zoeker naar waarheid, deze techniek toepassen om hem te helpen die waarheid, de échte kennis, in zichzelf te ontdekken. Want alleen in zichzelf heeft men echte kennis. Al het andere van horen zeggen en van zien doen, is namaakkennis. Kennis moest volgens hem helemaal authentiek zijn. Zijn techniek kwam bij de ander over alsof er van de hak op de tak gesprongen werd, maar Socrates was enkel aan het pogen de stevigheid van de reeds verworven kennis te toetsen, en al wat los zat moest worden verlaten.

Op velen kwam Socrates arrogant en pedant over met zijn eeuwige vragen, die er enkel om bedoeld waren de ander uiteindelijk tot zichzelf te laten komen. Maar dit werd hem vaak niet in dank afgenomen, zeker niet door de grotere gevestigde ego's van de maatschappij (die evenmin zichzelf kenden)."

Socrates overleed zo'n 2.400 jaren geleden - en, geloof me of niet: ondanks het feit dat de uiterlijkheden, technologieën, et cetera, drastisch zijn gewijzigd, is de 'inhoud' van de gemiddelde mens totaal onveranderd gebleven. Lees: 'de inhoud van de mens'. Er staat dus niet: 'de inhoud van het brein'.

Zelfs indien een Jezus vandaag de dag zou terugkomen, zouden ze hem vrij snel in een pyschiatrische instelling laten opsluiten, gewoonweg omdat hij, net als een Socrates, of een Gurdjieff, een gevaar voor de maatschappij zou betekenen, gegarandeerd.

Socrates' tweede vrouw, Xanthippe, was in werkelijkheid mogelijk een verstandige en zelfbewuste vrouw, die met lede ogen toekeek hoe haar man de hele dag in Athene rondhing zonder zich om de materiële zorg voor zijn gezin te bekommeren. Maar, volgens de overlevering was zij een lastige en humeurige dame, die steeds maar zeurde en Socrates het leven onmogelijk maakte.

In elk geval bezocht hij regelmatig hetairen, zijnde: hoogopgeleide gezelschapsdames, die in dienst konden worden genomen om een maaltijd met hun sprankelende (filosofische) conversatie te verlevendigen - en, die na afloop ervan, ook seksuele diensten leverden. Doch, vergelijk ze niet met de hedendaagse hoeren, prostituees, sekswerksters, loopse gehuwde vrouwen - of, noem ze zoals je wil. Het vrouwtype 'hetaire' is - volgens mij - vandaag de dag onvindbaar. Onbestaande misschien? Weet jij het? Je kunt ze zo'n beetje vergelijken met de Chinese geisha's van indertijd.

Ten tijde van Socrates waren vooral Aspasia en Theodote de meest bekende hetairen. Je moet al tot een hoger niveau van menstype behoren om te kunnen begrijpen dat, volgens Socrates, vrouwen in het algemeen noodzakelijk zijn om voor de onsterfelijkheid van de mensheid te zorgen, maar als tegenhangers van vrouwen, die zich dus met de biologische reproductie bezighouden, claimde hij dat hetairen eerder gespecialiseerd zijn in soortgelijke processen, maar dan wel op het gebied van de ziel. Op het gebied van de ziel?...

Nog onbegrijpelijker wordt het, indien ik erbij vermeld dat de sekscentra niet enkel en alleen een stoffelijk lichaam kunnen voortbrengen, maar ook een onstoffelijk voertuig, een ander lichaam dus, dat dan natuurlijk voor de ziel is bestemd. Bij de dood is men dan in staat om van het ene 'huis' naar 'het andere' te verhuizen. Denk aan Jezus' woorden: "Breek deze tempel af, en in drie dagen bouw ik hem wederom op". Maar dan moet een mens wél over een persoonlijke ziel beschikken, en niet enkel en alleen bezield zijn, net zoals al het andere in de wereld van Moeder Natuur.

Over een eigen ziel beschikken is dus primordiaal. Of, op z'n minst: een ziel in aanleg.

Ook de Oude Egyptenaren waren daarvan op de hoogte en balsemden om die reden de overledenen. Niet de gewone mensen, natuurlijk - want, die wisten niets af van het bestaan van de zogenaamde 'extra lichamen', noch van de 'ziel'. Zij waren stof, en keerden dan ook tot dat stof terug. Een Jezus zou nu schrijven: "Laat de doden de doden begraven".

Hetairen zijn - volgens mij - een uitgestorven menstype. Anderzijds: wie tenslotte heeft daar vandaag de dag nog nood aan? Tegenwoordig worden zeer veel mensen met onderstaand vrouwelijk menstype geïnspireerd (zie videoclips). Niets verkeerd aan, want reeds in 1980 schreef ik:

Sommige vrouwen vervelen
Anderen inspireren
Een derde groep prikkelt zowel lichaam als geest
Ze doen het mannenlijf ontwaken
En ja, dan is 't feest - feest - ja: feest!

De vrouwen, die vervelen
En zij, die ons prikkelen
Treffen wij vrij vlug en overal aan
Hun lichamen dienen het frivole aardse
En dus het tijdelijke, stoffelijke bestaan.

Maar...,
Wat schreef de Soefi poëet Khalid
Over de tweede groep alweer?

Ken je het verhaal
Van Diogenes
Op zoek naar een 'mens'?

Neem op die lantaarn - en,
Begin aan jouw Zoektocht - doch,
Wees jezelf ervan bewust ...
Dat, vanaf het ogenblik je dé vrouw ontmoet
In al jouw zielenrust
De vrouw..., die jou dagelijks inspireert
Jij daarna misschien
Zeer spoedig zelfs
Terug zult snakken
En, opnieuw hunkeren
Naar de vrouw - qua Zijn: ... niet hoogontwikkeld
Leeg misschien
Maar..., die al jouw zintuigen wel degelijk prikkelt!

Seks is een onderwerp waar zeer veel godsdiensten gebruik van maken. In het Oude Testament vind je er verscheidene passages over. Het is zelfs onvoorstelbaar dat 'grote mensen' in verhalen geloven, waarin wordt beweerd dat ze na hun fysiek overlijden door 72 maagden worden opgewacht. Dat kinderen in sprookjes, de Goede Sint en aan de Paashaas geloof hechten, is begrijpelijk, maar 'grote mensen' gelijkaardige fantasieën op de mouw spelden, en dat ze die bovendien als zoete broodjes slikken, is iets geheel anders.

Anderzijds moeten moslims niet wachten totdat ze dood zijn. Indien je wist hoe ze in oorlogslanden vandaag de dag met vrouwen omgaan, hen verkrachten, of hen als seksslavinnen kunnen aankopen en opnieuw verkopen, gaat mijn petje te boven. Lees, bijvoorbeeld, het eerstvolgende nieuwsbericht...

Commentaar


Sonja Gepost op: 26/08/2014 1:39:10
Sonja

Tsenne Kikke Gepost op: 26/08/2014 4:11:35
Tsenne Kikke

Hartelijk dank voor jouw reactie! En, natuurlijk heb ik alle begrip voor het feit dat je als het ware sprakeloos bent.

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2019 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht