ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Indien je bezeten bent, moet je beroep doen op een duiveluitdrijver

Iets over bezetenheid en exorcisme, geloof, bijgeloof, verbeelding en diens meer...
door Tsenne Kikke - woensdag 17 oktober 2012 5:38

Over voodooïsme hebben we het reeds eerder gehad. Vooral primitieve, ongeletterde, naïeve, bijgelovige en nog veel andere menstypen hechten er geloof aan. Meestal worden die stervelingen, die zichzelf in trance brengen, door de een of andere 'geest' bezocht, maar die geest is meestal - of altijd - zo vriendelijk en beleefd om het lichaam op het einde van het ritueel zonder al teveel tegen te preutelen te verlaten, en terug naar eigen oorden te trekken.

Maar in onze gewesten zijn de boze geesten soms iets onvriendelijker en kunnen weigeren hun 'nieuwe thuis' te verlaten. In die situaties moet men een exorcist, of een duiveluitdrijver, erbij betrekken.

Exorcisme... Over dit thema kun je het een en ander lezen in Encyclopedia Spiritualia - maar, omdat een wel degelijk een encyclopedie is, kunnen we daarin niet alles schrijven, enkel en alleen beschrijven. Hetzelfde geldt voor het onderwerp 'Bezetenheid', waarvan hier de link.

Op Encyclopedia Spiritualia lezen we, onder andere, dat het lichaam van de mens het bezoek kan krijgen van een entiteit, zoals een duivel, een demon, een boze geest, of zelfs van een reeds eerder overleden persoon. Een geest dus, op zoek naar een nieuwe 'verblijfplaats'.

Anderen worden er niet door bezeten, maar kunnen er wél geslachtsverkeer mee hebben, naar het schijnt. Die mensen hebben dus iets meer geluk, want na de coïtus verlaat de entiteit de ruimte tot aan de volgende zitting, of noem het 'ligging'.

Verder lezen we dat pogingen van geestelijken om de geest, of entiteit uit het lichaam van een bezetene te verdrijven exorcisme, of duiveluitdrijving wordt genoemd. Een priester probeert namelijk - door het uitspreken van bezweringen en handoplegging - de bezetene uit de macht van de entiteit te bevrijden. Bob Larson is zo'n man. Geen echte geestelijke, maar hij spreekt wel in de naam van Jezus Christus en haalt er een houten kruisje bij.

Bob Larson is een Amerikaanse protestantse exorcist. Elke week komen er mensen bij hem die in de veronderstelling, of in de zekerheid leven, dat ze door iets of iemand bezeten zijn. Hieronder kun je hem op foto's aan het werk zien, en in Duitsland is er ook een filiaal van zo'n 'kerk'.

De vragen die zich nu kunnen stellen, zijn, onder andere: Is bezetenheid een ziekte van de geest? Bestaat bezetenheid wel echt? Of, maakt het deel uit van de droom- en verbeeldingswereld van de mens?

Alles hangt af van wie de vraagsteller is, en van welk antwoord die persoon verwacht. Veiligheidshalve kun je het beter eerst aan die mens vragen, en daarna jouw antwoord aanreiken.

Weet, dat mensen graag hebben dat je naar hun mond praat, en dat - van zodra je iets tegenstrijdigs aan hun denken vertelt - de kans groot is dat ze boos worden, of het vertrek verlaten. Let vooral op het nadrukkelijke geluid van de deur, die veel té hard achter hen wordt dichtgeworpen.

Het probleem is, dat geen mens daarop een objectief antwoord kan geven. Bewijs maar eens dat je vannacht een bepaalde droom hebt gehad. Ik bedoel daarmee dat beelden, die in het brein ontstaan, niet kunnen gekend, noch ontkend worden. Lig maar eens op jouw rug in het gras, kijk naar de wolken, en bewijs maar eens dat de leeuwenkop die je daarin ziet, de bloem, of het gevleugelde paard, echt is.

Een ander probleem is, dat de persoon die bezeten is, zijn demon niet naar een andere persoon kan uitsturen teneinde het bewijs te leveren. Ooit heb ik dat eens aan een dame gevraagd, en de demon weigerde haar lichaam te verlaten om in het mijne over te gaan. Over halsstarrigheid gesproken...

Sommige breinen hebben eigenaardige kronkels...

Probeer maar eens aan een persoon, die aan delirium tremens lijdt, te bewijzen dat de insecten, schorpioenen, slangen en hagedissen, die over zijn bed en over de grond van de kamer kruipen, er in wezen niet zijn. Voor die persoon zijn ze er wel écht.

Andere breinen zijn in staat om zó sterk in het lijden van Jezus op te gaan dat ze zijn wonden vertonen. Stigmata worden ze genoemd. Denk aan pater Pio, bijvoorbeeld.

Breng iemand onder hypnose, en je zult die persoon van alles en nog wat kunnen wijsmaken0 Het is een ander voorbeeld van hoe vreemd de hersenen - en de eigenaar ervan - zich kunnen gedragen. Zelfs als we iets als wit zien, en de hypnotiseur suggereert dat het zwart is, zal de gehypnotiseerde bij hoog en laag zweren dat het daadwerkelijk zwart is.

Je snapt nu wel, beste lezer, dat men moeilijk kan bewijzen of bezetenheid ja dan neen daadwerkelijk bestaat en niet het product is van de menselijke verbeelding, zoals een visioen, een fata morgana, of een hallucinatie.

Als besluit zou ik kunnen zeggen: bezetenheid bestaat, indien je er in gelooft. Bezetenheid is het product van overreagerende hersencellen? Ook jij hebt gelijk. De uitspattingen van een zieke geest? Waarom niet!?

Bovendien moet je in de allereerste plaats dan ook nog geloof hechten in het bestaan van entiteiten, demonen, duivels, engelen, en zo meer. Je kunt het zo'n beetje vergeljken met het geloof dat er een godheid bestaat met een lang wit kleed, en een vaderlijke, witte baard; een man, gemaakt naar ons beeld en gelijkenis, die ons met een straffende vinger aanwijst.

Over niveau's van bewustzijn heb ik het reeds eerder gehad. Indien je nog weet wat ik schreef, weet je dat er vier niveaus' zijn en dat de mens in de eerste twee leeft, zijnde de slaaptoestand en de waaktoestand.

Deze laatste leunt sterk aan bij de eerste. Sterker nog: het is er het verlengde van. Om die reden leven mensen niet bewust, en worden ze permanent gecontroleerd door hun gedachten; gedachten, die non-stop voortratelen, alsof hun interne radio dag en nacht opstaat. 's Nachts, tijdens de slaap, zijn er natuurlijk geen bewuste gedachten meer, maar de beelden zijn er nog wel, gewoonweg omdat die gedachten zich nu eenmaal in beelden laten vertalen. Maar wees blij - want, van zodra dat geratel stopt, ben je misschien hersendood.

Bezetenheid is een eigenaardig thema en het is écht, van zodra jij dat beweert.

Weet, dat ik reeds meer dan 30 jaar in dit thema, als onderdeel van de wereld van de parapsychologie, interesse stel. Ik heb reeds meerdere malen in contact geweest met mensen die met de meest eigenaardige kronkels in hun brein rondlopen. Jarenlang heb ik me ooit met de wereld van de magie beziggehouden en dus  zélf daadwerkelijk met energieën gewerkt. Het enige dat ik jou kan vertellen, is dit...

- Alles is energie. Zelfs een tafel, een stoel, of een steen is uit atomen samengesteld, en geen enkel atoom staat stil.

- Alles wat energie is, straalt uit, dankzij het vibreren. Het ene straalt sterker uit dan het andere.

- De draaiing van de Aarde, ondergrondse waterlopen, elektriciteitsleidingen in een muur, en zo meer, kunnen wolken van energie produceren. Sommige mensen, vooral de sensitieven, zwakzinnigen en de mensen met een sterke verbeeldingskracht, kunnen die energieën duidelijk aanvoelen, 'zien', of gewaarworden. Mediums ook, natuurlijk.

Denk nu aan die wolken, terwijl je daar in het gras op je rug lag. Wel, die mensen kunnen in die energetische wolken eender wat zien: een Mariafiguur, een duivel op bokkenpoten, een engel, een alien, de Heilige Geest zelfs... En zeg hen vooral niet dat het onwaar is, want voor hen is het natuurlijk écht!

Kortom: de energievelden zijn er wel degelijk, maar al rest is meestal fantasie; fantasie, die met de dag sterker en sterker kan aangroeien, totdat het voor die persoon een werkelijkheid wordt. En, natuurlijk: indien het op een geloofwaardige manier aan de buitenwereld wordt gebracht, vindt men vrij snel miljoenen aanhangers die het klakkeloos als hun waarheid zullen aanvaarden.

Anders gezegd: een wolk aan de hemel moet als een wolk aan de hemel worden beschouwd, en welk beeld men er ook in heeft 'gezien': dat beeld werd ingebeeld. Natuurlijk bestaan er uitzonderingen, maar ze zijn té uitzonderlijk om hier één voor één besproken te worden.

Dus, indien je denkt bezeten te zijn, had je dit nieuwsberichtje beter niet gelezen, hé! Maar, wees gerust: de woorden richten zich niet tot jou, maar tot al die 'ongelovige' anderen. Is de mooiste list van de duivel niet om ons te doen geloven dat hij niet bestaat?...Jij, bezetene, jij kan het weten.


 

Bob Larson is er 100% van overtuigd dat 50% van de Amerikaanse bevolking door demonen is bezeten... Bekijk onderstaand filmpje en het tweede deel is even interessant als al het voorgaande.

Toch vreemd hoe een mens zich op de kap van bijgelovigen kan verrijken... en, geloof me of niet: hier in onze gewesten lopen er ook zeer veel mensen rond die onwetend, lichtgelovig, gelovig, ongelovig, of bijgelovig zijn. Of, 'geloof' je me niet?...

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht