ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Bill Wiese was iedereen voor en bracht reeds een bezoekje aan de Hel

Bill Wiese bezocht de hel, schreef er een boek over en predikt nu van 's morgens vroeg tot 's avonds laat dat iedereen Jezus in hoofd en hart moet aanvaarden. Op zichzelf is dit dus geen slechte boodschap...
door Tsenne Kikke - dinsdag 10 augustus 2010 17:41

Bill Wiese onthult via zijn boek wat zijn persoonlijke ervaringen waren na zijn bezoek aan de hel; een bezoek, dat slechts 23 minuten duurde. Hij schreef er een boek over dat door miljoenen en miljoenen stervelingen werd aangekocht. Je moet je dus niet afvragen hoe sterk mensen in fantasieën van anderen geloof hechten; gewoonweg, omdat ze er hun eigen overtuigingen in herkennen.

Wiese beweert dus dat Hemel, zowel als de Hel, oorden zijn die écht bestaan. Het zijn dus geen metaforische gebieden. Hoe hij dit aan de weet kwam? Wel, Bill had een bijna-dood ervaring, BDE afgekort, en toen hij terug bij volle bewustzijn kwam herinnerde hij zich elk onderdeel van zijn meer dan huiveringwekkende belevenis. Hij bevond zich in een gevangenis, aanhoorde het oorverdovende geschreeuw en gehuil van miljoenen mensen, hij ontmoette de meest gruwelijke, demonische entiteiten en hij zag mensen branden in helse vuurhaarden. Jij en ik waren en naar het schijnt (nog) niet bij.

Uiteindelijk werd Bill Wiese uit die Hel gehaald... dankzij de sterke hand van God. De gelukzak !

Hij was geen dus gewone toeschouwer, zoals veel mensen geweest zijn in visioenen, maar hij onderging de folteringen van de Hel voor een dikke 23 minuten lang. "De Hel bestaat echt," zei hij, "en het bevindt zich in het centrum van onze Aarde." Daarbij waarschuwt hij ons met de woorden: "Zij, die niet in Jezus geloven gaan automatisch naar daar van zodra ze zijn overleden." 't Is maar dat je het nu al weet ...

Na deze afschuwelijke ervaring spendeerde hij een volle 12 maanden aan de bestudering van het Heilige Schrift teneinde antwoorden te vinden op de vragen die er ondertussen waren opgerezen. Hij verzamelde meer dan 300 Bijbelverzen die naar die Hel verwijzen. En, nu wil hij - dankzij de uitgave van zijn werk - zijn bevindingen met anderen delen. Zijn succes was zelfs zó enorm dat hij er een vervolg op schreef ...

Op de vraag: "Hoe weet je dat het niet gewoon een nachtmerrie is geweest?" was het antwoord: "Allereerst had ik mijn lichaam verlaten. Ik zag mijn lichaam op de vloer liggen toen ik terugkwam. Ik weet dus zeker dat het een ervaring was buiten mijn lichaam. Sommige christenen hebben gezegd dat een christen zijn lichaam niet kan verlaten. Maar dat is niet waar. In de Bijbel in 2 Korinte 12 vers 2 staat over Paulus een verhaal dat hij in de derde hemel was. Paulus zegt daar: "of het in het lichaam was weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was weet ik niet." Dus, als hij het niet wist, moet dat betekenen dat het mogelijk is. In het eerste vers zegt hij ook dat het een visioen is.

Daarom geloof ik dat ook mijn ervaring onder de classificatie van een visioen valt. Na mijn terugkomst uit deze ervaring heb ik een jaar nodig gehad om weer rustig te worden en een normaal persoon te worden. Ik was zo ontdaan, en getraumatiseerd door de angst dat het mijn hele standpunt heeft veranderd over hoe te getuigen en te waarderen van waar God ons van heeft gered.

Ik wil mijn vrouw nu vragen om een paar minuten te vertellen over het tijdstip waarop ze mij vond in de woonkamer. Ik wil dat zij dat vertelt omdat ik me dat gedeelte niet kan herinneren..."

Annette: "Dank je schat. Het was ongeveer 3.23 uur in de ochtend toen ik wakker werd. Ik herinnerde me dat omdat ik dat zag op onze digitale klok, en merkte dat Bill niet naast me lag. Er kwam gegil vanuit onze woonkamer. Ik liep door de gang en ik vond mijn echtgenoot in een staat waarin ik hem nog nooit had gezien. Als iemand Bill leert kennen. Hij is van nature een rustig persoon. Een professionele man. Hij is niet het type om heel erg uitbundig te doen. Of om heel erg emotioneel over iets te worden. Tenzij het de Heer is natuurlijk. Ik zag hem daar getraumatiseerd. Letterlijk getraumatiseerd. Hij had zijn hoofd tussen zijn handen, en was aan het huilen en schreeuwen. Hij zat daar op onze huiskamervloer, en ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht dat hij een hartaanval had gekregen. Ik begon te bidden. En hij huilde het uit en zei "Bidt dat de Heer dit uit mijn gedachten wegneemt. De Heer heeft me naar de Hel gebracht. Ik voel dat mijn lichaam aan het sterven is, Ik kan dit niet aan."

"Dus ging ik door met voor hem te bidden. Na ongeveer twintig minuten werd hij rustiger. Maar hij was letterlijk getraumatiseerd. Net zoals iemand die in Vietnam is geweest en een herbeleving heeft. Of iemand die een vreselijk auto-ongeluk heeft gehad en die dat herbeleeft. Het was niet alsof hij een nachtmerrie had gehad en wakker was geworden. Hier wil ik van getuigen."

Bill's verhaal is tamelijk eenvoudig. Op een nacht, terwijl hij aan het slapen was, werd hij naar de hel getransporteerd. Daar aangekomen, toonde God hem al het helse gruwelijke dat men er beleven kan. Bill belandde in een gevangeniscel en werd aldaar door duivels op velerlei manieren mishandeld en gekweld. Ook zag hij door de tralies hoe andere mensen op een wrede manier werden gefolterd. Na een kort bezoekje van Jezus himself, werd hij terug naar Aarde vervoerd met de boodschap dat Jezus vrij snel hier op aarde zal wederkeren en om aan iedereen te vertellen dat de Hel wel degelijk bestaat. Als je Bill's woorden leest, merkt men vrij snel op dat hij sterk is beïnvloed door auteurs zoals Ray Comfort, Mary Baxter en Gary Larson. Anders gezegd: bij tijden is hij Bijbels juist, in andere moment duidelijk onbijbels, en weer in andere momenten: gewoonlijk komisch en opgevuld met theologische blunders. Kortom: literair gezien trekt het op niets. Toch wordt hij door miljoenen gelezen en aanhoord.

Over de Hel kon hij, onder andere het volgende verhalen: "Laat me je dit vertellen. De hitte alleen zou al vreselijke genoeg zijn om te moeten verdragen. Neem die mensen die uit de Twin Towers in New York sprongen. ze hielden elkaars handen vast, en sprongen. Hoe vreselijk moet dat geweest zijn. Als je ooit zo hoog bent geweest, en naar beneden kijkt. Springen zou dan ondenkbaar zijn. Ze deden het toch, vanwege die hitte. Het zou maar vijf seconden geweest zijn in die hitte, en dan zou het hen verteerd hebben. Dat zou ongeveer 2.000 graden Celsius zijn geweest. Wetenschappers zeggen dat het in het hart van de aarde ongeveer 12.000 graden Celsius is. Dat moet je dan eeuwig doormaken. Als je bereidt bent daar heen te willen, dat zou verschrikkelijk zijn. Nu is de tijd!"

Als je de woorden goed begrijpt is Hel een plaats dat door God werd gecreëerd en dat de duivels aldaar zijn onderdanen zijn, die niets beters te doen hebben dan in Zijn opdracht mensen te folteren. En, zoals ik reeds vermeldde: als je niet in Jezus gelooft kom je daar terecht, gegarandeerd. Wil jij zo'n godheid? Och, beter iets dan niets, nietwaar?

Het grote voordeel van dit nieuwsberichtje is, dat je geld bespaart. Als je onderstaande videoclips bekijkt en beluistert, hoef je het boek niet meer aan te kopen. Toch niet het eerste deel ...Bill Wiese eindigt met de woorden: "De Bijbel is duidelijk. Wij zijn zondaren. En degenen die de naam van de Heer aanroepen zullen gered worden. Jezus zei, "als je Mijn naam in het openbaar beleid voor de mensen, zal ik jouw naam belijden voor Mijn Vader, en de heilige engelen, maar als je Mij verloochent voor de mensen, dan zal ik jou verloochenen voor Mijn Vader."

Je hebt nooit in het openbaar gezegd dat Jezus Christus Redder en Heer van jouw leven is, of als je onzeker bent of de Hemel jouw eeuwige verblijfplaats is. Jezus heeft gehangen aan het kruis, Hij heeft daar voor jou gehangen. Hij heeft jouw schaamte doorstaan. Om jou te redden van je zonden en de Hel.

Als jij het volgende gebed bidt vanuit je hart, zal God je redden, en Hij zal je een mogelijkheid geven, in de niet al te verre toekomst om het openbaar te maken. Bidt dus het volgende gebed:

God, Ik geloof in U. U bent mijn Schepper. Ik ben een zondaar. Ik heb gezondigd in vele opzichten, omdat ik het zelf wilde, en ook onbewust. Ik ben tekortgeschoten. Ik heb mijn doel gemist. Ik ben bevlekt met zonde. Jezus, ik geloof in U. Ik geloof dat U de eeuwige Zoon van God bent. U bent het Lam van God, dat de zonden van deze wereld wegneemt. Die mijn zonden wegneemt. Ik geloof dat U gestorven bent aan het kruis.

En ook, dat daar Uw onschuldige bloed is vergoten voor mijn zonden. Ik geloof dat U begraven bent. En op de derde dag bent opgestaan. En dat U nu voor eeuwig leeft. Ik noem U mijn Heer. Ik geef U mijn leven. Ik zal van U houden, Ik zal U dienen, alle dagen van mijn leven. Ik behoor U toe, de goede dingen, de slechte dingen, de zondige dingen, al mijn plannen, al mijn dromen, ik geef alles aan U. Uw wil geschiede in mij. Ik geloof dat ik gered ben. Niet door goede werken, maar door geloof. Door te vertrouwen op U. Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen."

Halleluja! Natuurlijk mag jij geloven wat je wilt. Tenslotte kan je beter daarin geloven, dan alle dagen dingen mispeuteren. Zoals Gurdjieff ooit zei, is godsdienst een politieagent dat het volk in rechte banen houdt. Anderzijds is elk beeld dat iemand van God heeft perfect op zichzelf - want, het is slechts via de leugen dat iemand de waarheid kan aanschouwen. Ik bedoel hier: de Ware God, die niet gemaakt is naar ons beeld en gelijkenis.

Eenvoudig uitgelegd: Er is maar één God, of noem het 'Absolute', maar het heeft zóveel aspecten en hoedanigheden dat je het 1.001 namen en gezichten zou kunnen geven. Dus, hoe je het goddelijke ook voorstelt: je hebt altijd gelijk. Maar, respecteer dan ook de voorstellingen die anderen ervan maken, hé! :-)

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2023 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht