ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Godsdiensten: Het Luciferianisme

Zou Lucifer ooit écht hebben bestaan?…
door Tsenne Kikke - zondag 1 april 2018 2:02

Als Lichtbrenger kan Lucifer gerust vergeleken worden met Prometheus, die het Licht in de vorm van Vuur, zijnde 'Bewustzijn', van de goden stal, en het aan de mensheid bracht. Zo was de door God geschapen metaforische slang in het Paradijs degene die de ogen van Adam en Eva opende, en daardoor 'Lucifer' wordt genoemd, maar door anderen 'Satan'. Alles hangt dus af van hoe je het in jouw brein wenst te vertalen, zolang je maar beseft dat er nooit een Lucifer, noch een Satan, noch een duivel daadwerkelijk heeft bestaan. Maar ja, de ongeletterde mens van duizenden jaren geleden had die metaforen wél nodig om (1) bepaalde zaken te kunnen begrijpen, en (2) in het gareel te blijven lopen.

In de rubriek 'Encyclopedia Spiritualia' lezen we, onder andere, dat de naam 'Lucifer', alias 'de Lichtbrenger' nergens in de Bijbel voorkomt. Wel wordt in Jesaja 14: 12-15 gesproken over de koning van Babel, die op een spottende manier wordt vergeleken met een morgenster - een woord, dat via de Griekse vertaling, de Septuagint - als 'Lucifer' in de Latijnse Bijbel - in de Vulgaat, is terechtgekomen.

Ook waarschuwt de apostel Paulus in 2 Korinthe 11: 4, dat de duivel zich voor kan doen als een 'engel des lichts' (metaforisch bedoeld, natuurlijk).

In de Griekse mythologie is er sprake van Phosphorus, alias 'De Morgenster', waarbij ook naar de planeet Venus werd verwezen; dit, in tegenstelling tot Hesperus, 'De Avondster'. En, op Wikipedia lezen we dat het Latijnse woord, dat met het Griekse 'Phosphorus' overeenkomt, 'Lucifer' is, zowel op astronomisch gebied als in de proza.

In de Bijbel wordt de koning van Babel dus 'de Morgenster' genoemd. Zo staat er in Jesaja Hfst. 14, verzen 12 tot 15 het volgende afgedrukt: "Hoe zijt gij uit de hemel neergestort, Morgenster, zoon van de dageraad! Daar ligt gij neergesmakt in de onderwereld, overwinnaar der volken! Gij hebt bij uzelf gedacht: Ik klim naar de hemel, hoog boven Gods sterren plaats ik mijn troon; zetelen zal ik op de berg waar de goden samenkomen, op de hoogste toppen van de Safon. Ik stijg hoog op de wolken, en word aan de Allerhoogste gelijk. Maar nu zijt gij in het dodenrijk geworpen, in het diepst van de afgrond. Et cetera..."

De inhoud van de gehele Bijbel was indertijd, meer dan 2.000 jaar geleden, vooral gericht tot mensen, die niet konden lezen of schrijven, en wel in een taal 'van appelen en peren' dat iedereen kon begrijpen. Anders gezegd: met mythen, parabelen, metaforen, vergelijkingen, et cetera - en, het waren de priesters en schriftgeleerden die het aan de man moesten brengen door de dingen voor te lezen en erover te (s)preken, opdat mensen dus in het gareel bleven lopen. In dat opzicht beogen zeer vele godsdiensten nog altijd die doelstellingen.

En, voor sommigen leiden mythologische figuren, en zo meer, in hun hoofd nog immer een écht bestaan, en durven er soms een godsdienst of leerstelling rond breien. Maar, over de mythologische Lucifer valt er naar het schijnt nog veel te vertellen. Daarom laat ik nu het woord over aan de Nederlander Hans Willem; een man, die zelfs beweert dat hij weet waar al de bestaande samenzweringstheorieën vandaan komen...

Ook Hans Willem is een sterveling, die denkt 'het allemaal te weten', ook wat 'verlicht zijn' is, bijvoorbeeld. :-)

En?... Vind je deze Spiritualia website ietwat interessant?...

Interessant genoeg om die te sponsoren; dankzij een bijdrage van 2 euro/maand, zijnde: 24 euro? Meer mag ook, natuurlijk! Laat het ons in elk geval weten door naar 'Berichten' te gaan, - of, door op deze link te klikken. Alvast bedankt - want, daarmee blijft Spiritualia online!

En, indien je een zelfstandige bent, kan je jezelf via Zoek&Vind aanmelden.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht