ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Wanneer wordt er een BQ, oftewel een Bewustzijnsniveauquotiënt ontworpen?

We kennen een IQ, een EQ, maar waar blijft de BQ?...
door Tsenne Kikke - woensdag 23 oktober 2013 3:16

In plaats van 'er was eens' ... om vervolgens in een droom-, verbeelding- en sprookjeswereld te belanden, begin ik met te schrijven dat er ooit een tijdperk zal aanbreken dat er in de aardse wereld geen godsdiensten meer zullen bestaan. Toch niet godsdiensten zoals we ze nu kennen.

Indien je de reeks 'Dossier Godsdiensten' hebt gevolgd, wetende dat er meer dan 4.000 van bestaan, heb je misschien kunnen inzien dat geloof en bijgeloof momenteel niet van elkaar te scheiden zijn.

Geef de mensheid nog een aantal duizenden jaren de tijd, schreef ik reeds meermaals.

Het bewustzijnsniveau van de individuele mens, als onderdeel en weerspiegeling van de gehele mensheid, is dermate laag dat men eerder de neiging heeft om goden te aanbidden die primitieve mensen eertijds aanbaden; goden, tot zelfs bosgeesten toe, die reeds honderden of duizenden jaren oud zijn en gecreëerd in tijdperken dat mensen nog onwetend en ongeletterd waren.

Anderzijds moet ik wel toegeven dat 5.000 jaar geleden, ten tijde van de Oude Egyptenaren, men meer op de hoogte was van de 'onzichtbare werkelijkheid' dan vandaag.

Het hoofdprobleem is, dat gewone stervelingen de hiëroglyfen, beelden, en zo meer, zijn gaan analyseren, niet beseffende dat ze slechts 'geheugensteuntjes' waren om dingen te 'herinneren'. 'Herinneren' in de ware betekenis van 'opnieuw verinnerlijken'. 'Verinnerlijken', maar natuurlijk niet in het stoffelijke en dus vergankelijke deel van de mens.

Zo is een beeld aanbidden, bijvoorbeeld, niet gelijk aan datgene in onszelf aanbidden, waarvoor dat beeld symbool stond, of staat.

Zo zal ik één dezer dagen in de rubriek Eclecticus een Bijbelse tekst uit 'De brief aan de Romeinen' publiceren. Een tekst, getiteld 'God veroordeelt kwaad en onrecht' en dat vooral handelt over ontucht, vrouwen die overspelig zijn, en mannen die seks met mannen hebben. Natuurlijk zal ik er ook enkele verhelderende 'commentaren' bijvoegen, opdat de inhoud van de tekst duidelijker wordt.

In Eclecticus..., omdat de gewone sterveling onmogelijk mijn woorden zal kunnen begrijpen, tenzij het bewustzijnsniveau hoger is dan die van de gemiddelde mens.

Waarheden kunnen als kwetsend overkomen...
... maar hebben nooit de bedoeling te kwetsen.


Ook Ouspensky had in het jaar 1915 - bijna 100 jaar geleden dus - moeilijkheden met Gurdjieff's woorden, die alle mensen over één kam scheerden. Op bladzijde 30 in het boek 'Op zoek naar het wonderbaarlijke' bijvoorbeeld, lezen we, onder andere:

"De mensen zijn zo verschillend,” zei Ouspensky. "Ik geloof niet dat men ze allemaal onder één noemer kan brengen. Er zijn wilden, er zijn gemechaniseerde mensen, er zijn intellectuelen, er zijn genieën.”

"Zeer juist,” zei Gurdjieff, "de mensen verschillen heel veel van elkaar - maar, dat wat de mensen werkelijk van elkaar onderscheidt, kent u niet en kunt u niet zien. Het verschil waar u over spreekt, bestaat eenvoudig niet. Dat moet u goed begrijpen.

Zelfs nu, op dit ogenblik, terwijl wij hier met elkaar zitten te praten, proberen verscheidene miljoenen mensmachines elkaar te vernietigen. Wat voor onderscheid bestaat er tussen hen? Waar zijn de wilden en waar de intellectuelen? Zij zijn allemaal gelijk..."

Ooit schreef ik eens dat er testen zou moeten worden ontworpen; testen, die - naast IQ (intelligentiequotiënt) en EQ (emotionele intelligentiequotiënt) - ook het BQ, oftewel het bewustzijnsniveauquotiënt zou kunnen bepalen.Maar, wat is 'bewustzijn' precies? Heeft het iets te maken met bewust zijn dat een mens bestaat? Bewust zijn dat men leeft? Bewust zijn dat men ziek is? Bewust zijn dat men honger heeft of dat men moet gaan plassen? Of, heeft het ook iets met het brein en met het IQ te maken?... Geen mens die daar een zinnig antwoord op kan geven - want, elke mens vertaalt het op zijn eigen manier en weet het beter dan al de anderen.

Neem de woorden 'zelf', 'ziel' en 'geest', bijvoorbeeld: weinige mensen op planeet Aarde kennen het wezenlijke verschil, maar toch heeft elke mens er zijn eigen mening over. Gek hé! In elk geval moet ik nog de eerste mens tegenkomen waarmee ik over die onderwerpen een zinnig en leerrijk gesprek kan hebben. Geloof me of niet: ik heb al verschillende werelddelen bezocht, in andere werelddelen jarenlang gewoond, ondertussen duizenden ontmoet, en allemaal één voor één gewikt en gewogen. Als de mythologische Anubis, zou je kunnen zeggen.

Wat het BQ, oftewel het Bewustzijnsniveauquotiënt betreft: ik vermoed dat men vanaf het jaar 3000 er misschien eens zal over gaan beginnen na-denken, want momenteel heeft het bestaan ervan geen enkele zin. Of, denk jij daar anders over?

A propos: indien je je geroepen voelt om jezelf tot een eclecticus uit te roepen, en bereid om het nieuwe aangereikte niet op oude overtuigingen te bouwen, raad ik je aan om lid van Eclecticus te worden.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht