ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Psychoanalyse versus psychoanalytische psychotherapie

Psychoanalyse gaat ervan uit dat men zich doorgaans niet bewust is van de vaak vergeten of verdrongen emoties die aan ons gedrag ten grondslag liggen.
door Tsenne Kikke - zondag 31 maart 2013 0:25

Psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse zijn beiden gebaseerd op de theorie dat psychische problemen vaak het gevolg zijn van emotionele conflicten uit de kindertijd. Deze conflicten ontstaan vaak in relatie tot belangrijke personen, zoals verzorgers en gezinsleden - of, met betrekking tot het eigen geweten.

Een kind dat een innerlijk conflict ervaart, bijvoorbeeld: door een gebrek aan liefde, of door een gevoel van afwijzing, kan op de negatieve gevoelens daarvan reageren met afweermechanismen, zoals ontkenning en projectie.

Dergelijk gedrag met betrekking tot emotionele conflicten, die men als kind niet heeft verwerkt, kunnen onderdeel worden van de persoonlijkheid. Wanneer men volwassen is, kunnen de gedragspatronen uit de kindertijd zich tijdens conflictsituaties weer doen gelden. In periodes van stress, of in crisissituaties, reageert de volwassene dan op dezelfde manier als in de kindertijd.

Zowel psychoanalyse, evenals psychoanalytische psychotherapie, gaan ervan uit dat men zich doorgaans onbewust is van de vaak vergeten of verdrongen emoties die aan ons gedrag ten grondslag liggen. Tijdens psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse worden deze emoties bewust gemaakt. Door de verdrongen emoties met de psychotherapeut opnieuw te beleven, kunnen zij alsnog worden verwerkt. Zo kunnen de in de kindertijd aangeleerde reacties op conflicten worden vervangen door aangepaste, gezondere manieren van omgaan met conflictsituaties.

Ondersteund door de psychotherapeut verdiept de cliënt zich in zijn of haar verleden. Door emotionele reacties van vroeger en van nu te analyseren, gaat de cliënt de confrontatie met zichzelf aan. Deze confrontatie maakt psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse een inspannende en soms pijnlijke vorm van therapie. De weerstand die deze psychotherapie bij de cliënt oproept, weerspiegelt vaak de intensiteit van de onderliggende onverwerkte conflicten.

Psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse zijn beiden gericht op inzichtgeving en zelfontdekking. Beide psychotherapieën stellen zich tot doel de cliënt te laten beseffen dat psychische klachten voortkomen uit de eigen levenshouding en dat oude gedragspatronen kunnen worden doorbroken.

Sigmund Freud (1856 - 1939) is de grondlegger van de theorie waarop psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie zijn gebaseerd. Freud geraakte geïnteresseerd in het onbewuste toen hij in aanraking kwam met hypnose als therapeutische methode. Hij verving hypnose door de 'vrije associatie' methode. Bij vrije associatie vertelt de cliënt alles wat bij hem of haar op komt. Het model van de dynamiek van psychische klachten dat Sigmund Freud ontwikkelde, heeft vrijwel alle vormen van psychotherapie beïnvloed. Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie staan nog het dichtst bij de theorie van Sigmund Freud, hoewel ook binnen deze psychotherapieën de theorie is aangepast op nieuwe inzichten.

Aan het therapeutische deel van psychoanalytische psychotherapie gaan een aantal oriënterende gesprekken vooraf. Hierin worden tussen cliënt en psychotherapeut afspraken gemaakt over, onder andere, de te behandelen problematiek en de frequentie van de therapiesessies.

Tijdens de werkelijke psychoanalytische psychotherapie vertelt de cliënt wat hem of haar bezighoudt en welke emoties hij of zij ervaart. Er wordt er stilgestaan bij welke herinneringen en associaties deze emoties oproepen met vroegere ervaringen. Ook gevoelens met betrekking tot de relatie met de therapeut worden onderzocht. Al deze gedachten, emoties en associaties worden geanalyseerd. Waar nodig vraagt de therapeut verder naar bepaalde emoties of associaties en kan daarop interpretaties geven. Zo wordt het therapeutisch proces op gang gehouden. De therapeut komt echter niet met kant en klare oplossingen voor problemen.

Hoewel psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse werken vanuit dezelfde theorie, zijn er toch wezenlijke verschillen in aanpak van beide theorieën te benoemen. Het voornaamste verschil met psychoanalytische psychotherapie is dat psychoanalyse nog een stuk intenser is. Een psychoanalyse heeft een frequentie van vier a vijf keer per week en duurt enkele jaren lang. Daarbij vertelt de cliënt tijdens de psychoanalyse liggend alles wat er in hem of haar omgaat, terwijl de analyticus achter de cliënt zit. Door deze houding is er geen oogcontact. Dit zou het proces van vrije associatie vergemakkelijken. Bij psychoanalyse stelt de therapeut zich nog terughoudender op dan bij psychoanalytische psychotherapie en laat vooral de cliënt aan het woord.

Door de lange duur en intensiviteit van de therapie zullen psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie niet iedereen aanspreken. Ook moet de cliënt voldoende draagkracht hebben om, ondanks zijn of haar psychische problemen, de confrontatie met zichzelf en het eigen verleden aan te kunnen. Ook zijn beide therapieën inzichtgevend in plaats van oplossingsgericht. Verder wordt er binnen de wetenschappelijke psychologie getwijfeld aan de achterliggende theorie van het 'Freudiaanse onbewuste'.

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie worden ingezet bij diverse langdurige psychische problemen, waaronder: eenzaamheid, depressiviteit, lusteloosheid, een algemeen gevoel van onvrede en problemen in relaties.

Zowel psychoanalytische psychotherapie als psychoanalyse zijn dus vormen van langdurige psychotherapie: beide therapieën duren enkele jaren. Bij psychoanalytische psychotherapie vinden de sessies plaats met een frequentie tussen de twee keer per week, en eens per twee weken. Psychoanalyse sessies vinden gemiddeld vier tot vijf keer per week plaats.

Nota: We zijn volop onze Encyclopedia Spiritualia aan het aanvullen... Heb je ooit zélf op de één of andere manier persoonlijke ervaringen opgedaan met psychoanalyse, of met psychoanalytische psychotherapie? Of, weet je er iets meer over te vertellen? Laat het ons weten via 'Mijn Commentaar' hier onderaan.

Interessante, reclameloze bijdragen, met een encyclopedische inhoud, en bijgevolg: een meerwaarde voor onze lezers, komen in onze rubriek Encyclopedia Spiritualia terecht, waarvan hier de link!

Eender wat op reclame lijkt, wordt automatisch verwijderd. Hopelijk kun je hier enig begrip voor opbrengen. Want, indien jij het doet, zullen de duizenden anderen het ook doen, nietwaar?

Stel je interesse in doelgerichte reclame, en/of streef je naar meer naambekendheid? Klik dan even op deze Zoek&Vind link.

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht