ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Godsdiensten-4: Belangrijk is, dat men de godsdienst die iemand belijdt, respecteert

De Duitse Bondsdag heeft gisteren, 12 december, ingestemd met een wet, die het besnijden van jongetjes opnieuw wettelijk maakt.
door Tsenne Kikke - donderdag 13 december 2012 0:21

We leven in een knotsgekke wereld waarin oude, barbaarse gewoonten en religieuze riten, zoals besnijdenis, door 'moderne, welopgevoede mensen' nog immer worden overgenomen.

De Duitse Bondsdag heeft gisteren ingestemd met een wet die het besnijden van jongetjes weer legaal maakt. De regering maakte het wetsvoorstel na hevige kritiek van de joodse en islamitische gemeenschap.

Eerder bepaalde een rechter in Keulen dat een besnijdenis neerkomt op het toebrengen van lichamelijk letsel. Zijn vonnis zorgde voor heel wat kritiek vanuit de joodse en islamitische gemeenschap. Vooral de joodse gemeenschap ziet het besnijden van jongetjes als een eeuwenoud essentieel onderdeel van hun religieuze traditie.

Onder de nieuwe wet mogen ouders een opgeleide persoon toestemming geven om de besnijdenis uit te voeren. Als het kind ouder is dan zes maanden, moet de procedure uitgevoerd worden door een arts.

Een minderheid in het parlement was van mening dat ouders moeten wachten tot hun zoon veertien jaar is, zodat hij zélf kan beslissen of hij ja dan neen besneden wil worden.

Ook in onze gewesten vindt kindermishandeling onder de dekmantel van religie nog steeds plaats. Een jongetje dat hier geboren wordt met Joodse en islamitische ouders, dient in een aantal gevallen voor de rest van zijn leven rond te lopen met die religieuze verminking waarover zijn ouders hebben beslist. Een pijnlijke ingreep. Met de verdoving gaat het soms mis, en bij Joden dient de besnijdenis daarenboven onverdoofd plaats te vinden. Bovendien zijn er nog altijd landen waar ook meisjes en jonge vrouwen worden besneden... Allemaal in de naam van een oeroude religieuze tradities.
 
Er zijn vele medische verschrikkingen die verbonden zijn aan de besnijdenis, zo blijkt uit het verhaal dat de besneden journalist Fred Krijnen vertelde aan Trouw, waarvan hier de link, en waarvan je hieronder een stukje uit kunt lezen.

Bedplassen, naar binnen geslagen penissen, problemen bij het masturberen (dat was volgens sommige opvoeders juist de rede om het in te voeren, net zoals het bij meisjes in sommige moslimgemeenschappen bedoeld is om vrouwen het seksueel genot te ontnemen), nabloedingen, littekens die hard en pijnlijk worden bij een erectie.

Fred Krijnen: "Ik wil voorkomen dat anderen net zo'n trauma oplopen..."

Als het aan de 60-jarige Fred Krijnen uit Haarlem ligt, wordt er nooit meer een jongen besneden. Zijn eigen ervaringen waren ronduit dramatisch. Lichamelijk en psychisch gaat de freelance-journalist er tot op de dag van vandaag onder gebukt. Zoiets wenst hij niemand toe.

Krijnen onderging de ingreep op driejarige leeftijd, vanwege een te nauwe voorhuid. Van de behandeling zelf herinnert hij zich hoegenaamd niets, maar van alle ellende die volgde des te meer. "Ik kreeg een enorme nabloeding", vertelt hij. "Ik weet nog dat ik gillend op het ouderlijk bed stond. Het bloed droop langs mijn penis. Mijn moeder zei: 'Even wachten, papa komt zo thuis.'"

Papa had een EHBO-diploma. Hij zwachtelde de gewonde peuter stevig in. De ergste paniek was toen voorbij, maar het leed was nog niet geleden.

Zes jaar na de ingreep kreeg de jonge Krijnen er een nieuw probleem bij, ditmaal van sociale aard. Tijdens het schoolzwemmen, in Amsterdam-West, werd hij gepest. 'Wat een raar pikkie heb jij', riepen klasgenoten onder de douche. Dat is hem altijd bijgebleven. "Als volwassen man schaam ik me nog steeds voor hoe het eruit ziet. Vooral in urinoirs. Gelukkig durf ik inmiddels wel naar het naaktstrand. Maar doordat mijn eikel altijd bloot is, denken mensen volgens mij dat ik de hele tijd een erectie heb."

De blijvende schade ligt niet alleen op het psychische vlak. Ook lichamelijk is er het een en ander mis. Zo heeft Krijnen last van jeuk aan zijn penis. Het begon eigenlijk al kort na de operatie. Er ontstond toen kriebelend wondweefsel, mede als gevolg van de hechtingen. Die jeuk is nooit meer helemaal weggegaan.

De oorzaak ligt in het feit dat zich harde littekens hebben gevormd, en die irriteren soms. "Vooral na de geslachtsdaad, als de penis in slappe toestand komt", zegt Krijnen. "Er valt op zich best mee te leven, maar het is wel vervelend."

Nu we het toch over seks hebben: daar ziet Krijnen zowel een voor- als een nadeel van zijn besnijdenis. Doordat zijn ontblote eikel voortdurend langs zijn ondergoed schuurt, is er een dun hoornlaagje op gekomen. Dat maakt de penis minder gevoelig. Dit effect wordt nog versterkt doordat het stimulerende toompje van de voorhuid weg is, en doordat ook de voorhuid zelf - een orgaan met extreem veel zenuwuiteinden - niet meer meedoet. Het gevolg is dat Krijnen de seks langer volhoudt. "Ik heb nooit last van een voortijdige zaadlozing", verklaart hij. "Dat is ook de reden waarom dames op de website van de Viva laatst jubelend waren over besneden mannen."

Daar staat tegenover dat masturberen zonder voorhuid een stuk lastiger gaat. Krijnen vermijdt het meestal. Maar als hij het toch doet, gebruikt hij een zacht damesslipje. Daarmee bootst hij als het ware de verdwenen penishuid na. Vroeger gebruikte hij zijn pyjamabroek. Met de blote hand is het simpelweg te pijnlijk.

Het heeft Krijnen lang gekost voor hij over zijn problemen durfde te praten. Met zo'n verhaal over een damesslipje loop je niet te koop. Mensen denken al snel dat je een perverseling bent. Pas de laatste maanden is hij opener geworden. Hij heeft een soort 'coming-out' beleefd, zegt hij.

Die openheid gebruikt hij nu om te waarschuwen. "Wat mij betreft wordt de besnijdenis absoluut verboden. Je hoeft niet bang te zijn dat het dan naar de illegaliteit verschuift, want het valt eenvoudig te controleren, tijdens het bezoek aan de schoolarts. Ik schrik als ik zie welke complicaties de ingreep met zich mee kan brengen. Ik had deze traumatiserende behandeling liever nooit ondergaan, en ik wil voorkomen dat anderen net zo'n trauma oplopen als ik."

Commentaar


Gepost op: 13/12/2012 12:21:33

Gurdjieff zegt dat je iedere Godsdienst moet respecteren. Maar wat zit er achter deze woorden?

We kunnen het hem niet meer vragen en kunnen zijn antwoord dus hoogstens putten uit wat hij ons heef nagelaten.

Respect moet je verdienen. Maar het is onmiskenbaar zo dat de verschillende Godsdiensten een ‘kwalijke’ tendens in zich dragen om zich na verloop van tijd op te dringen en uiteindelijk te verworden tot een dogmatisch instituut met vastgeroeste rituelen die dan meestal – zoals de besnijdenis – zijn voortgekomen uit verkeerd begrepen en letterlijk opgevatte heilige teksten. Vroeger waren Heilige Geschriften en de eraan verbonden rituelen voorbehouden aan een esoterische school. Maar blijkbaar was zo’n goede tweeduizend jaar geleden de tijd rijp om dit alles openbaar te maken. Maar zoals met alles dat ‘nieuw is en onbekend’, stuit het op weerstand en wordt er eerst enorm verzet aangetekend en zullen uiteindelijk door machtsbeluste mensen handig gebruik maken om dit ‘nieuwe’ te integreren in hun machtstreven en zullen ze er zichzelf van overtuigen dat ze dit ‘nieuwe’ hebben begrepen en er zelfs naar handelen. Met andere woorden: ze doen wat ze denken dat goed is. En het mag nadrukkelijk worden gezegd: in dat laatste verschillen wij nergens van elkaar.        

Zou het kunnen zijn dat Gurdjeff met ‘moet’ bedoeld, dat een bewust mens er beter aan doet iedere Godsdienst te respecteren, want dat het verleden heeft laten zien dat er niets is waar mensen zo overgevoelig aan zijn als aan hun geloof? Geloof wordt letterlijk te vuur en te zwaard verdedigd, en de wijze woorden van Jezus (Matteüs 26: 52),  dat wie het zwaard hanteert door het zwaard zullen omkomen, vind geen gehoor en is dus ‘onbekend’.  En geloof hoeft niet noodzakelijkerwijs geloof in een religie te zijn, maar geld ook voor geloof in de wetenschap, in een bepaalde filosofie, in wensdenken, enzovoort. Anders gesteld: respecteer ieders geloof, want anders trap je op een eksteroog waarvan de pijn zich zal uiten in verwerping en uiteindelijk een of andere vorm van geweld tegen jou.

Voor wie Gurdjieff enigszins begrijpt, is dit ‘respecteren van iedere Godsdienst’ ook verbonden met het begrip ‘externe consideratie’ (zie ‘Op zoek naar het wonderbaarlijke’), het zich kunnen verplaatsen en inleven in de andere. Dit is veel en veel moeilijker dan je denkt en er is niets waarin wij mensen zo gemakkelijk falen, ook al ‘denken’ (!) we van niet. Het falen van het toepassen van ‘externe consideratie’ wordt toegedekt door ‘interne consideratie’ (zie eveneens  ‘Op zoek naar het wonderbaarlijke’), het rechtvaardigen van ons falen.

Het nieuwe is in feite voor de meeste mensen nog een zaadje dat moet sterven (zaad af worden), wil het tot bloei komen. En daar dit zaadje in vruchtbare of onvruchtbare grond kan vallen en afhankelijk is van duizend en een omstandigheden (omgeving en cultuur), kan het nog wel even duren voor het overal zijn weg (Grond!) heeft gevonden.   

Gurdjieff: “‘Doen’ is magie en er is maar één soort ‘doen’. Er kunnen geen twee soorten ‘doen’ bestaan.”

‘Doen’ is ‘Zijn’ en ‘Zijn’ is ‘doen’ wat je werkelijk bent. ‘Zijn’ is ‘Liefde’ voor wat je ten diepste bent.

En ten diepste ben je ‘Niets’ (Niet-iets). En het is ‘Niet-iets’ doordat het nooit jou eigendom kan zijn omdat het de ‘Grond’ is van ‘Alles wat leeft’.


Tsenne Kikke Gepost op: 14/12/2012 13:11:31
Tsenne Kikke

Mooie tekst! Indien je het verhaal kent van de 7 blinden, die elkaar tegenspreken, maar toch hetzelfde ding onderzoeken, besef je dat elke godsdienst een deel van de Waarheid in zich meedraagt. Over de eeuwen is die Waarheid, net als een gebroken hologram, in 1001 stukken uiteengespat, maar als je goed kijkt, zit er in elk stukje een deel van het Geheel in. Doch, zegt Gurdjieff, er is een godsdienst voor menstype-1 tot en met menstype-7... Weet ook, dat zelfs een stilstaande klok elke 24 uur tweemaal het juiste uur aangeeft. Respecteer die klok... :)


Gepost op: 15/12/2012 12:06:56

Het blind zijn betreft dus niet zozeer dat ze ieder een stukje van de waarheid zien, maar dat ze er over redetwisten. Als je schrijft dat in ieder stukje hologram een deel van het geheel zit, is dat dan niet  onopzettelijk verkeerd uitgedrukt? Moet dat niet zijn dat ieder stukje hologram het geheel weerspiegelt in plaats van een stukje van het geheel? Tenzij je bedoelt dat een druppel water nog steeds water is, net als de oceaan waaruit deze druppel voortkwam. Jezus: “Gelooft Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.”

Als de 7 blinden inzicht bereikten (ze hadden ogen en ze zagen er echt mee!), dan zouden ze ieder op zich niet meer naar hun eigen scherf kijken, maar naar het geheel dat erin wordt weerspiegelt en dan zouden ze begrijpen dat ze in wezen één geheel vormen. Een bos bestaat uit afzonderlijke bomen en deze bomen kunnen afkomstig zijn van de verschillende zaden van één boom en deze ene boom is het resultaat van één zaad. En! Alle zaden schieten wortel in dezelfde grond. Vanuit de ruimte is er maar één aardoppervlak en de aarde is dan weer een zaad in haar zonnestelsel …   

Zelfs de gehele Bijbel getuigd van deze eenheid in verscheidenheid. Zo refereert dus ook Genesis naar dit beginsel. Zo is er in Genesis 1: 1-25 alleen sprake van God, maar in Genesis 1: 26 staat er plots: “God prak: Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend.

En in Genesis 2: 4b wordt er plots het woord Jahwe toegevoegd aan God. Zou dit eveneens niet kunnen betekenen dat deze toevoeging wil laten zien dat het eeuwige (God) altijd meegaat (tegenwoordig is!) in het tijdelijke? Of met andere woorden: dat God de stilstaande klok is of de ruimte tussen twee van Zijn Woorden.   

Osho verwoord dit zo: “I speak only to create silence for you. I speak only so that between two words you can feel the gap… that between two words you can fall into the silence.

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht