ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Dossier Zelfkennis: Over Uittredingen - Zelfkennis en Extra Lichamen

Bewust uittreden, oftewel een astrale reis ondernemen - vraagt zeer veel voorbereiding en kennis over al hetgeen men in die astrale wereld kan ervaren.
door Tsenne Kikke - woensdag 1 augustus 2012 2:03

Eertijds waren de technieken, om op een bewuste manier uit het lichaam te treden, enkel en alleen voorbehouden aan leden van de zogenaamde ‘Geheime Genootschappen’. Tegenwoordig kan men ze in verschillende boeken aantreffen, doch velen ervan zijn ontsproten uit de menselijke verbeeldingswereld. Op zichzelf is dit geen erg, omdat mensen nu eenmaal in hun verbeelding leven en zich kunnen amuseren met het verbeelden dat ze kunnen uittreden. Nochtans..., indien men daar een gewoonte van maakt, transformeren leugens zich tot ‘waarheden’.

Ik heb datzelfde ook ondervonden met mensen die denken dat ze aan Ware Zelfkennis doen en alsmaar in hun fysieke lichaam blijven hangen - met als gevolg, dat ze hun eigen gedachten geloven. Weet, dat gedachten nooit van onszelf zijn, behalve de gerichte gedachten. Gedachten, zoals: “Wat gaan we vandaag eten?” - “Hoe moet ik dit probleem oplossen?” - “Naar waar gaan we dit jaar op verlof?”, enzovoorts.

Een ander vaststaand feit is dat auteurs elkaar kopiëren – met als gevolg, dat de leugens zich wereldwijd verspreiden. Weet, dat 99,99% van de mensen, die over Uittredingen iets te zeggen hebben, zélf niet in staat zijn om uit hun lichaam te treden. Maar hetzelfde gaat op met andere onderwerpen. Neem het onderwerp ‘Chakra’, bijvoorbeeld.  Chakra’s zijn denkbeeldige voorstellingen van energiecentra in ons lichaam en zeer veel mensen beweren dat ze er alles over afweten en ze zelfs kunnen zien...

Hetzelfde gaat op voor wat aura’s betreft. Herhaal de proef die ikzelf ooit heb gedaan. Plaats iemand op een stoel, nodig een zestal auralezers uit, geef elkeen van hen een blad papier en enkele kleurpotloden en geef hen de opdracht om de aura van die persoon in kleuren weer te geven. Bekijk daarna de resultaten en je komt tot dezelfde conclusie als de mijne. “Oké,” kunnen we dan als dooddoener zeggen: “... elke mens ziet kleuren anders.”

Weet, dat geen enkele sterveling, zonder degelijke begeleiding en instructies, onmogelijk uit zichzelf uit zijn lichaam kan treden – behalve schreef ik al: in zijn of haar verbeelding. Doch dat is een uittreden, maar een intreden in een verbeeldingswereld. En, als men er een jointje bij rookt, zijn de resultaten spectaculairder, gegarandeerd!

In de rubriek ‘eclecticus’ heb ik reeds iets over astraal reizen – een andere uitdrukking voor ‘uittreden’ – afgedrukt. Die gegevens zijn niet van mezelf afkomstig maar van Ophiel, een pseudoniem van Edward C. Peach. Ook staan er andere teksten over buitenlichamelijke ervaringen in die rubriek vermeld .

Volgens G.I. Gurdjieff wordt elke mens met extra lichamen geboren. Alle info daarover vindt je in het boek, getiteld: ‘Op zoek naar het wonderbaarlijke’: een fragmentarische weergave van Gurdjieff’s leer. Ik haal de naam Gurdjieff aan omdat – indien ik in eigen naam spreek – geen mens mij zal geloven.

Dit betekent, dat we doordrongen zijn met ‘andere werelden’, want elk van die lichamen bestaat uit een zeer fijne materie, eigen aan de andere werelden. Zo is ons tweede lichaam, ook wel Astraal Lichaam genoemd, samengesteld uit bouwstenen (of noem het gemakshalve ‘atomen’) eigen aan de Astrale Wereld. Ons derde lichaam, oftewel Spiritueel of Mentaal Lichaam genoemd, bestaat dan weer uit nog veel ijlere bouwstenen. Hetzelfde gaat op voor ons vierde lichaam, dat nog veel ijler is dan al de andere. In de Gurdjieff-filosofie wordt het ‘Het Causale Lichaam’ genoemd. Voor de gelovigen: het ‘Goddelijke Lichaam’.

Natuurlijk hoef je deze dingen niet zomaar klakkeloos aan te nemen, of te geloven. Dat soort zaken laten we aan de godsdiensten en sekten over: die laten ons zelfs in goden geloven; goden, die gemaakt zijn naar menselijk beeld en gelijkenis.

Ik bedoel daarmee dat geloven geen echt weten is. Een kind kan in Sinterklaas geloven totdat het op een leeftijd komt dat het weet dat het een grove, commerciële leugen was, net als de leugens over de Kerstman, de Paashaas, de Ooivaar, en zo meer.

In elk geval: van zodra een mens uit zijn lichaam treedt, kan hij in één van de andere werelden één voor één binnentreden. Anders gezegd: besef, dat men slechts de Causale Wereld kan bereiken nadat men eerst doorheen de Astrale en de Mentale Werelden is getrokken.

Indien je mij nog kunt volgen, zal de logica jou zeggen dat je voor elk van die Werelden een ander ‘voertuig’ nodig hebt; een voertuig, dat bestand is om in die wereld te vertoeven. Net zoals men een ruimtepak moet aantrekken om op onze Maan rond te lopen. Vetrekkende vanuit het fysieke lichaam stapt men over in het astrale, dan in het mentale, en vervolgens in het causale lichaam, indien men de causale Wereld wenst te bezoeken.

Denk, bijvoorbeeld, aan de metaforische beschrijvingen over hoe de ziel van mens, na het afwerpen van zijn lichaam, ‘de overzijde’ bereikt. Men moet ‘een water’ (de astrale wereld) in een boot oversteken waarbij een veerman je helpt. Die ‘boot’ is een symbolische weergave van ons tweede lichaam. Het is het voertuig waarin ‘de ziel’ overstapt. Maar men moet wel een ziel hebben, natuurlijk. Ik bedoel: een persoonlijke ziel. Nochtans is alles bezield. Planten, stenen, vissen, vogels, dieren, manen, sterren, planeten, enzovoorts, zijn allen ‘bezield’. Maar een uitgekristalliseerde, persoonlijke ziel is iets dat een mens moet verwerven.

Tussen haakjes: mij hoef je niet te geloven, zelfs een Gurdjieff niet, die net hetzelfde beweerde. Tracht jezelf los te maken van je lichaam. ‘Onthechten’ wordt dat genoemd. En tracht op de een of andere manier te ervaren of je ja dan neen of een eigen ziel beschikt. Ofwel heb je het, ofwel niet, en als je niets ervaart ken je het antwoord.

Wist je, bijvoorbeeld, dat geen mens het verschil kent tussen de Ware Ik, het Zelf, het Hoger Zelf, de Ziel, de Geest, en zo meer? Een tip: bij het overlijden geeft een mens – tezamen met zijn laatste ademtocht – de geest en niet de ziel. Hopelijk was dit een nadenker. Zo niet: lees rustig verder.

Om terug bij het thema ‘uittreden’ te belanden... Vooraleer een mens zijn eerste astrale reis kan ondernemen, moeten er jaren opleiding aan voorafgaan. Bovendien is zulk een reis niet ongevaarlijk – want, de Astrale Wereld wordt bewoond door Astrale Wezens, gekend onder de naam ‘Elementalen’.

Om die reden geef ik velen, net als bij de theoretische uitleggingen over Zelfkennis, de wijze raad om op de stoel te blijven zitten waarop ze momenteel zitten. Of, indien ze dan tóch blijven aandringen, raad ik hen de boeken aan die men in elke boekenwinkel kan aantreffen. Tenslotte zijn het allemaal reisgidsen, net als het boek 'Op zoek naar het wonderbaarlijke'.

Het is dus niet omdat je een boek over het Amazonegebied hebt gelezen dat je er alles over 'afweet'. Met andere woorden: je moet er zélf, in levende lijve, naartoe gaan en niet jarenlang dat boek blijven bestuderen. Met 'levende lijve' bedoel ik: niet vanuit de droom- of verbeeldingswerelden, hoe 'echt' die ook mogen lijken.

Een hypnotiseur kan jou, eenmaal onder hypnose, als een kip op het podium doen rondkakelen. Maar daarom ben je nog geen echte kip. In de ogen van de toeschouwers in de zaal, bedoel ik. Zo sterk werkt zelfhypnose, auto-suggestie, of noem het: 'sterke verbeelding'...

Commentaar


Tsenne Kikke Gepost op: 27/09/2013 15:51:51
Tsenne Kikke

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2021 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht