ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

BDE, oftewel bijna-doodervaringen, kunnen misschien worden verklaard door de bloedwaarde

Niemand weet precies of de visioenen die men tijdens een BDE, oftewel bijna-doodervaring, heeft verkregen afdrukken zijn van een soort van realiteit of het product zijn van onze verbeeldingswereld.
door Tsenne Kikke - vrijdag 9 oktober 2020 20:25

Volgens mij zal het niet meer zo lang duren vooraleer men een concreet wetenschappelijk antwoord zal vinden op de vraag: "Zijn de visioenen, die men bij de zogenaamde 'bijna-doodervaringen' verkrijgt, effectief gelinkt aan echte ervaringen?".

Feit is, dat geen enkele mens echt dood is geweest om het ons daarna allemaal te komen navertellen. Over de echtheid van bijna-doodervaringen (BDE) moeten we dus gissen, erover fantaseren, en er zélf een eigen betekenis op kleven - en, wat jij gelooft is weliswaar jouw waarheid, maar daarvoor nog niet dé waarheid. Bovendien is een geloof nog altijd geen écht weten. Het is niet omdat een kind in Sinterklaas, de Paashaas, of in de één of andere godheid gelooft, dat ze wel degelijk bestaan.

Laten we de vraag herhalen...

Zijn hetgeen mensen tijdens zo'n bijna-doodervaring 'zien', en dan ook navertellen, reële beelden gebaseerd op enige vorm van werkelijkheid? Of dingen, ontsproten uit hun fantasiewereld die ze als zogenaamde 'realiteit' hebben ervaren? Ikzelf weet het niet, maar na 50 jaar lezen, mensen te ontmoeten en conclusies uit eigen ervaringen te trekken, weet ik wel wat de beelden - die men tijdens of na een bijna-doodervaring verkrijgt - niet zijn. Om een lang verhaal kort te houden: wat je in boeken, kranten, tijdschriften, of op het internet leest, is hoogstwaarschijnlijk niet dé waarheid.

Mensen, die dissociatieve drugs gebruiken, kunnen ook een uittreding als 'echt' ervaren. Anderzijds worden de beschreven BDE-ervaringen niet bestreden. Maar de ervaring hoeft geen bovennatuurlijk verschijnsel te zijn, noch een bewijs voor het bestaan van iets bovennatuurlijks.

Zo kan men een persoon, die aan delirium tremens lijdt, nooit overtuigen dat al het ongedierte die hij ziet niets anders dan hallucinaties zijn. Maar, dat ze voor hem wel degelijk een bestaan leiden, mogen we niet ontkennen.

Mensen die het bewustzijn hebben verloren en zich langzaamaan bewust worden van opnieuw contact met hun eigen lichaam te hebben, kunnen dat gevoel van intreden vertalen als een effectief 'terug in het lichaam treden'. Aan dat gevoel wordt dus automatisch dat beeld van 'intreding' toegevoegd, opdat ze die sensatie zowel voor zichzelf als voor anderen beter kunnen uitleggen of vertalen.

Een Elektro-encefalografie (EEG) vertoont in de BDE-fase een afnemende activiteit, maar het is niet meteen vlak. En een EEG meet enkel en alleen de activiteit van de hersenschors: het is dus mogelijk dat de neuronen, die daaronder liggen, nog actief zijn op het moment dat het EEG geen activiteit vertoont. Bovendien weten we nog zo weinig af van de werkzaamheden van onze hersenen. Hoogstens een 10% misschien.

Onder hypnose bijvoorbeeld - of, zelfs dankzij zelf-hypnose of autosuggestie - kan men zich eender wat verbeelden. Je kunt jezelf zelfs wijsmaken dat je na de dood in het 'Land der Kippen' terechtkomt, omdat je van jezelf zeker bent dat je je in dat bewustzijnsniveau als een kip gedroeg.

Visioenen hebben namelijk dezelfde 'materialiteit' als de beelden van de (dag)dromen. Ze zijn uit dezelfde bouwstenen opgebouwd - en mensen, die zich met hun lichaam identificeren, zijn zo sterk met hun brein verbonden dat alles wat er zich daarin afspeelt als echt wordt ervaren.

Tenslotte gebeurt dit ook met zowel gedachten en gevoelens. Mensen klampen zich zo sterk aan een gedachte of een gevoel vast dat ze zich ermee vergroeien. Iemand ervaart een gevoel van vreugde of pijn en men wordt die vreugde of pijn.

Kijk maar eens naar één van de 'Ik weet wat jij deed'- afleveringen van indertijd, en dan zult je versteld staan wat jouw hersenen jou allemaal kunnen wijsmaken. Men wordt datgene wat men jou influistert, en in die veranderde bewustzijnstoestand door hypnose teweeggebracht, kan niemand jou overtuigen dat het niet de waarheid is. Als je een man bent en de hypnotiseur zegt jou dat je een vrouw bent, ben je dat ook, bijvoorbeeld.

Zoals ik reeds vermeldde: vroeg of laat zullen we meer aan de weet komen over hoe die visioenen daadwerkelijk ontstaan én dat ze niets te maken hebben met eender welke vorm van werkelijkheid. Het klinkt ontgoochelend voor alle mensen die beter weten - alsof ze het écht weten, natuurlijk... Uiteindelijk is hun weten tenslotte gebaseerd op horen zeggen, van ergens gelezen te hebben, of het product van hun eigen fantasie. Kortom: het is meestal 'geleende, tweedehandse kennis'.

Ik wou dat ik het anders kon beschrijven, want alles wat de menselijke verbeelding streelt, is natuurlijk véél boeiender dan de waarheid die eventueel kwetsten kan. Maar, als je eenmaal aan Zelfkennis doet, is alles wat niet dé waarheid is, onwaarheid.

De werkzaamheden van CO2

Uit een wetenschappelijke studie bleek dat mensen, die tijdens een hartaanval een bijna-doodervaring beleven, dat mogelijk te danken hebben aan een relatief hoog koolzuurgehalte in hun bloed.

Onderzoekers van drie Sloveense universiteiten, twee uit Maribor en een uit Ljubljana, spoorden 52 mensen op die een hartaanval in het ziekenhuis hadden overleefd. Van de ex-patiënten was nog bloed bewaard, dat was afgenomen tijdens het hartinfarct.

De onderzoekers kregen van iedereen toestemming om dat bloed opnieuw te analyseren. Tijdens het onderzoek vonden ze een verband tussen bijna-doodervaringen en het koolzuurgehalte in het bloed van de ex-patiënten.

11 van de 52 deelnemers - 42 mannen en 10 vrouwen - met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar - die aan het experiment deelnamen, hadden tijdens hun hartinfarct een visioen gehad van bijvoorbeeld een wit licht, of een lange tunnel. Juist in hún bloed werd veel meer koolzuur oftewel CO2 aangetroffen.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift 'Critical Care'. Volgens de wetenschappers kan een hoog koolzuurgehalte in het bloed dus een bijna-doodervaring mogelijk verklaren.

"We kunnen niet zeggen dat dit de énige oorzaak is, maar het kan voor een deel het mechanisme van een bijna-doodervaring verklaren. Ik denk dat hogere CO2-waarden in het bloed hallucinaties kunnen veroorzaken. En hallucinaties horen bij een bijna-doodervaring," aldus hoofdonderzoekster Zalika Klemenc-Ketis in het Britse tijdschrift 'New Scientist'.

Eerdere wetenschappelijke studies suggereerden reeds dat bijna-doodervaringen tijdens een hartaanval worden veroorzaakt door een gebrek aan zuurstof, of medicijnen die hallucinaties opwekken. Van de mensen die een hartaanval overleven, zegt achteraf ongeveer 10 tot 20 % dat ze een bijna-doodervaring hebben gehad.

En hier aangekomen, kunnen we gerust teruggaan naar helemaal bovenaan om nogmaals te herlezen: "Zijn de visioenen, die men bij de zogenaamde 'bijna-doodervaringen' verkrijgt, effectief gelinkt aan echte ervaringen?".

Voor de Eclecticus: mensen die aan Zelfkennis doen, weten dat er natuurlijk een tweede mogelijkheid bestaat, die misschien dichter bij de werkelijkheid ligt. Deze mogelijkheid heeft niets te maken met al hetgeen hierboven werd gepubliceerd. Het probleem is (1) dat geen enkele wetenschapper dit ooit zal kunnen bevestigen, en (2) vooraleer een mens kan 'uittreden' moet er iets in hem/haar zijn dat daartoe in staat is, nietwaar?

Wat mensen zich allemaal dankzij hypnose kunnen laten wijsmaken...

Nota: zo beïnvloedbaar is elke mens. Hetzelfde gebeurt natuurlijk via zelfhypnose, autosuggestie, fantasie, dagdromen, verbeelding, leugens over zichzelf waaraan men gelooft hecht, en zo meer. Zo zijn er mensen, die dermate met hun lichaam, met hun diverse persoonlijkheden en met de honderdtallen ikjes zijn vergroeid, dat ze in de veronderstelling leven dat ze dat lichaam en al die persoonlijkheden en veelheid van ikjes zijn. Ongelooflijk, nietwaar? Niet moeilijk dat ze dan de vraag 'Wie ben ik diep in mezelf?' niet kunnen beantwoorden. Wel kan er bij die vraagstelling één ikje de vinger opsteken, om dan enkele seconden later door een ander ikje te worden vervangen. Die mensen 'slapen' zonder dat ze het zélf beseffen, en zullen dan ook niet aan 'de Grote Hypnotiseur' vragen om hen 'wakker' te maken, omdat ze er vast van overtuigd zijn dat ze al klaarwakker zijn.

Over de 'Slaap'...

Gurdjieff: "Hoe te ontwaken? Hoe aan deze slaap te ontkomen? Dit zijn de belangrijkste levensvragen waarvoor een mens zich ooit gesteld kan zien. Maar eerst is het nodig van het feit zelf van de slaap overtuigd te zijn... Een mens kan niet uit zichzelf ontwaken. Zij die willen ontwaken, moeten iemand vinden en hem huren om hen wakker te maken en te beletten weer in slaap te vallen. Anders is het onmogelijk te ontwaken. Er is niets nieuws in het denkbeeld van slaap. Vrijwel sinds het begin van de schepping worden mensen voorgehouden dat zij slapen en dat zij moeten ontwaken. Hoeveel keer wordt dit, bijvoorbeeld, niet in de Evangeliën gezegd: 'Ontwaak!', 'waak!', 'slaapt niet!', 'word wakker!'? Christus' discipelen sliepen zelfs tot driemaal toe toen hij voor de laatste maal bad in de hof van Gethsemane..."

"Vind mensen, die in zichzelf zowel de motivatie als de aangeboren drijfveer hebben om aan hun Innerlijke Zelf te werken, en we zullen hen gidsen."

- DIMschool vzw, gespecialiseerd in Zelfkennis, zijnde: het kennen van het Zelf -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stoppen we ermee op 31/12/2020 ???

Of, voel je je geroepen om deze Spiritualia website te sponsoren, opdat we tóch online blijven?

Dit kan al vanaf 1 euro. Meer info, of interesse?.... Klik op deze link voor meer info.

- Ook kan je in onze webshop iets aankopen, waaronder:

Archetypen vragenlijst
Boeken (sterk afgeprijst)
Kristallen schedels
Pendels
Purperen plaatjes
Wierook & Benodigdheden

En.., voor de 'Zoekers naar hun Innerlijke Waarheid' is er Eclecticus!

Commentaar


Wees de eerste om te reageren!

Reageer


Opgelet: momenteel ben je niet ingelogd. Om onder jouw eigen naam te posten kun je hier inloggen.

Mijn naam:    
Mijn e-mail adres:    
Mijn commentaar:
Verificatie:
Typ de code hierboven in:
 


School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens


Adverteer op Spiritualia
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2022 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht