ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Zelfkennis: Over 'ZIJN'

1.Voorwoord

Vooraleer je deze tekst volledig kunt be-grijp-en, ik bedoel: met je beide handen en met je beide hersenhelften, om daarna nooit meer los te laten, moet je best de basiscursus Zelfkennis bij ons hebben gevolgd, of toch op zijn minst het boek 'Op zoek naar het wonderbaarlijke', gebaseerd op de leer van G. I. Gurdjieff en geschreven door P.D. Ouspensky, hebben gelezen, én begrepen. Hebben begrepen, in de betekenis van: toepassen in de dagelijkse praktijk. Dit is dan ook één van de hoofdredenen dat de wezenlijke teksten enkel en alleen tot onze abonnees zijn gericht, tot de zogenaamde 'eclectici'

Andere websitebezoekers zijn hoogstwaarschijnlijk niet in deze materie geïnteresseerd, en opdringen mogen we onszelf ook niet. Bovendien zijn het de eclectici, die onze toekomstige projecten zullen steunen en helpen opbouwen. Eclectici zijn mensen, op zoek naar de waarheid in zichzelf' - maar, dit klinkt dan misschien ietwat hoogdravend en een beetje verwaand. In elk geval: niet iedereen die onze website bezoekt wordt een 'eclecticus. Anderzijds richten wij ons dan ook niet tot iedereen. Op het internet is er meer dan genoeg om aan de wensen van elk type mens te voldoen.

De tekst die hierna volgt is van een bepaald niveau. Het overstijgt ons gewone denken. Om die reden begonnen we dit voorwoord met de vermelding dat je best aan bepaalde voorwaarden kunt voldoen vooraleer hieraan te beginnen. Nu kan in het brein van de argwanende denker de automatische gedachte opborrelen dat dit advies één of andere commerciële verkoopsstunt is. Maar dat is het niet, of misschien toch wél, en dan enkel en alleen in jouw (argwanend) denken. Als je anderzijds het nodige vertrouwen kunt opbrengen - en, vertrouwen is een basisvoorwaarde in elke vorm van samenwerking of relatie; zo niet, kan je er beter niet aan beginnen - dan volg je gewoonweg onze raad op en handel je niet naar de instructies van een eventueel minder heilzaam of onrustig denken; een denken, dat toch maar vanuit je ego is ontsproten.

In de toekomst, en op voorwaarde dat alles meevalt natuurlijk, starten we elk jaar met nieuwe werkgroepen Zelfkennis. We kijken vanaf september 2015 zelfs uit naar een centrum, een school. Een school voor Ontwikkeling van de Innerlijke Mens. 'Ontwikkeling', oftewel 'jezelf van de wikkels ontdoen',  is geen verrijking, maar eerder over een verarming, gewoonweg omdat het nieuwe nooit op het oude mag worden gebouwd.

De langste weg begint met de eerste stap. Neem de stappen, één voor één. Begin met de cursus Zelfkennis, verspil geen tijd, en sla dus geen stap over. Je kunt niet 'zijn' zolang je niet écht weet wie je bent, en deze tekst handelt over het thema 'zijn'. Zolang je nog niet weet wie of wat je bent, en zolang je jezelf nog met jouw voertuig, met jouw lichaam - dat je hebt, maar niet bent - identificeert, is 'Zelfkennis' het onderwerp waar je jezelf in zou moeten verdiepen. Zie, zoals je weet, bestaat elke meter uit 100cm en als je één centimeter overslaat, meet je aan het einde te kort - met als gevolg, dat je terug van vooraan zult moeten herbeginnen. In dat geval is zelfs de cursus Zelfkennis vergelijkbaar met de jaarlijkse seizoenen, die elkaar onverbiddelijk opvolgen en zich tegelijkertijd herhalen. Houd de rusteloze paardjes in jezelf in toom en doe enkel het noodzakelijke, nooit het overbodige. En doe het 'totaal', met je ganse wezen.

Anderzijds is stappen overslaan een normale, biologische reactie. Het ego zoekt altijd de meest prettige, aangename en boeiende dingen op en wil er - vooral met het gloednieuwe - direct mee aan de slag gaan. Het zal een boek ergens in het midden openslaan, gewoonweg uit gretige nieuwsgierigheid. Het streeft alsmaar naar 'hebben' en 'bezitten' en naar meer, nog meer en nog eens meer. Als de wereld van zelfkennis nieuw voor je is, wil jouw ego meer kennis bezitten. Maar, stel jezelf dan ook de eerlijke vraag: 'Als je de Kennis nu al zou bezitten, wat ga je ermee aanvangen?' Ik herhaal: stel jeZelf die vraag, niét aan jouw ego: die weet zich altijd te rechtvaardigen. Het heeft altijd een gepast antwoord klaar, omdat het talrijke excuses in pacht heeft. Maar, ken je het verschil tussen jouw Zelf, en jouw Ego?

Je zult merken, dat het verlangen om meer te weten, om kennis te bezitten, hoogstwaarschijnlijk van je ego afkomstig is - want, jouw Ware Zelf wil méér Zijn, niets bezitten of méér bezitten, niets vergaren of méér vergaren. Elk bezit kan men verliezen, en om deze reden zal het ego het 'angst'-vallig beschermen; maar Zijn - dat wat je écht Bent - verlies je nooit. Met andere woorden: jouw ware, innerlijke zelf wil méér zijn - of, weten - om de dingen, die het in wezen reeds weet, beter te kunnen begrijpen om er daarna iets mee aan te vangen, er iets mee te 'doen', en dit is een totaal ander en een veel gezonder uitgangspunt. Kom dus in het reine met je Zelf en stel het dié eerlijke vraag: 'Als Ik over die Kennis beschik, wat zal ik ermee aanvangen?' Nogmaals: stel de vraag aan jouw Zelf, aan je Ware Zelf. Ben je daartoe reeds in staat?... Nogmaals: tenzij je aan Zelfkennis hebt gedaan, ben je daar natuurlijk niet voor in staat. Tenslotte: wie is die 'jij' die deze tekst aan het lezen is? Jouw Ware Ik? Dat Zelf, waaraan je de vraag had moeten stellen? Of, één van jouw lichaamsgebonden 'ikjes'?... Kijk even naar die 'ik'. Is het dezelfde 'ik' van enkele minuten geleden, dezelfde 'ik' van vanmorgen, nadat je gewekt werd? Natuurlijk niet, dat weten we allemaal. Gurdjieff zou je ook de raad hebben gegeven om deze tekst te lezen met een 'ik' uit jouw magnetisch centrum, en dat kost inspanning, zoals je zou moeten weten.

De teugels van jouw innerlijk paardje strak houden, is geen gemakkelijke, maar dan ook geen onmogelijke opdracht. 'Eerst vliegenwerk, daarna komt het olifantenwerk,' zou dezelfde Gurdjieff zeggen. Ofwel blijft het onpersoonlijke ego baas over jou spelen, ofwel ben je hét de baas. Weet, dat al jouw persoonlijkheden goede dienaars kunnen zijn, maar heel slechte meesters. In de veronderstelling dat jij het bent die de baas is: wat is jouw keuze? Onze raad is: houd de teugels strak vanaf het eerste begin en bedwing die rusteloze paardjes in jezelf, hoe moeilijk deze taak op het eerste gezicht ook lijkt; zo niet, loop je de kans - ik verbeter: loop je gegarandeerd de kans - helemaal van voren af aan te moeten herbeginnen, ooit - zelfs na jaren van vlijtig werken, diep wroeten en moeizaam ploeteren. Natuurlijk moet je me niet geloven. Waarom zou je?  Indien jij je eigen onrustige paardjes niet kunt bedwingen, wie zal ze dan tegenhouden?...

Ook aan hen, die reeds vertrouwd zijn met het thema Zelfkennis, gebaseerd op de Gurdjieff-filosofie, schrijven we: lees rustig verder. De dingen zullen duidelijk herkenbaar in de oren klinken.

Deze tekst is tevens gebaseerd op levenswaarheden, zoals ik ze vandaag de dag zie, zoals ik ze ervaar, tracht te vertalen, en over te dragen. Nochtans zijn de woorden reeds eerder geschreven, door anderen: door veel, véél grotere Meesters dan ikzelf. Ter verduidelijking: ikzelf ben geen Meester en ik ben ook niet van plan dat ooit te worden. Laten we zeggen, dat ik een gids ben, zoals een reisgids, bijvoorbeeld. Anders uitgedrukt: stel je voor dat je naar een onbekend land gaat. Sommigen vertrekken onvoorbereid; anderen schaffen zich een reisgids aan. Als je mij inhuurt, kan ik je misschien in een tijdspanne van een jaar dingen vertellen en tonen waar anderen, op zichzelf, er tientallen jaren over kunnen doen, en het nog niet vinden, noch aan de weet komen.

Ik schreef: 'misschien'

 

Pagina 1 van 512345
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht