ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Mineralenlijst

23 - Organische verbindingen

Een organische verbinding is een chemische verbinding waarvan een molecuul minstens een koolstofatoom bevat. Uitzonderingen vormen de carbonaten, cyaniden, cyanaten en thiocyanaten, die, hoewel ze een koolstofatoom bevatten, toch tot de anorganische verbindingen gerekend worden. Organosiliciumverbindingen, die silicium in plaats van koolstof bevatten, worden wel tot de organische verbindingen gerekend. De naam "organische verbindingen" stamt uit de tijd dat deze groep verbindingen alleen in de levende natuur te vinden waren en door organismen gemaakt moesten worden. Tegenwoordig is die term natuurlijk wijd verbreid, heel veel koolstofverbindingen komen helemaal niet in de natuur voor maar kunnen enkel in een laboratorium of fabriek gemaakt worden. Naast koolstof bevatten organische verbindingen vrijwel altijd waterstofatomen.

23.1 - Abelsoniet
23.2 - Barnsteen
23.3 - Evenkiet

Pagina 24 van 251...2122232425
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht