ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

Mineralenlijst

De mineralen werden hier per familie, of groep, ondergebracht én genummerd. Anders gezegd: het nummer, helemaal vooraan, verwijst dus naar de hoofdgroep, waarvan hieronder de gehele lijst:

1. Nesosilicaten - blz. 2

2. Tectosilicaten - blz. 3

3.  Fylosilicaten - blz. 4

4.  Inosilicaten- blz. 5

5. Sorosilicaten - blz. 6

6. Cycloslicaten - blz. 7

7. Oxiden - blz. 8

8. Sulfiden - blz. 9

9. Sulfaten - blz. 10

10. Fosfaten - blz. 11

11. Carbonaten - blz. 12

12. Boraten - blz. 13

13. Wolframaten - blz. 14

14. Molybdaten - blz. 15

15. Telluriden - blz. 16

16. Seleniden - blz. 17

17. Halogeniden - blz. 18

18. Arsenaten - blz. 19

19. Vanadaten - blz. 20

20. Chromaten - blz. 21

21. Hydroxiden - blz. 22

22. Secundaire - blz. 23

23. Organische verbindingen - blz. 24

24. Elementen - blz. 25

 

 

 

Pagina 1 van 251234...25
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht