ProfielWie ben ikMijn interessesMijn poëzieBerichtenVriendenBeheer

De Innerlijke Mens: Een introductie

De School voor Ontwikkeling van de Innerlijke Mens richt zich, zoals de woorden het zelf zeggen: tot de Innerlijke Mens. De School is er niet voor jou, de School richt zich niet tot jouw persoon, maar richt zich tot dat 'iets' in jezelf. Hoogstwaarschijnlijk begrijpen we elkaar (nog) niet. Om deze reden raden we eenieder aan om de hoofdvraag 'Wie Ben Ik?' aan zichzelf te stellen. Ben jij dat lichaam? Of, heb jij een lichaam, en ben jij 'iets of iemand totaal anders' dan dat lichaam? Een 'iets', of een 'iemand', die los kan staan van dat lichaam?...

Weet, dat velen onder ons 'denken' dat zij dat lichaam zijn, en zolang zij dat denken, zolang zij zich met dat lichaam blijven identificeren, hebben ze 'gelijk'. Tenslotte, wie ben ik om deze mensen tegen te spreken, ze eventueel te ontnuchteren met 'mijn waarheden', die toch niet de hunne zijn?

Doch..., eeuwenoude boeken durven beweren, dat jij een schepper bent, ook de schepper van jezelf, gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis.

Oeps!... Dit klonk ietwat té 'religieus', misschien. We komen hier onmiddellijk op terug.

Anderzijds kunnen we ons nu al de vraag stellen: 'Is de mens - jij inclusief - daadwerkelijk gemaakt naar Zijn Beeld en Gelijkenis?'

Het antwoord is zowel 'ja' als 'neen'.

Het is 'ja' in de letterlijke betekenis van het woord 'religieus', want het is ontstaan uit het woordje 'religare', dat 'opnieuw verbinden' betekent. De ware Mens, legt verbindingen aan. Verbindingen tussen zijn Ware Zelf, dat 'iets' in hem, met de wereld buiten hemzelf.

Het lichaam is slechts een tussenschakel, een tussenstation, een doorgeeftehuis, een vertaalcentrum.

Met de 'wereld buiten hemzelf' bedoelen we niet de tijdelijke en vergankelijke wereld van het driedimensionale. De reden ervan is, omdat de wereld zoals wij haar kunnen observeren maar een miniscuul klein deeltje is van een véél groter geheel. Als we spreken over 'de wereld buiten onszelf', duiden we ook op de hogere werelden, die de wereld van drie dimensies hebben gecreëerd, ons doordringen, en ons bovendien nog dagdagelijks in stand houden. Nu lijkt het alsof we 'nog religieuzer' zijn geworden. Nogmaals: 'ja' en 'neen'.

Het klinkt helemaal niet religieus...

Laten we eerst de eerste uitspraak: 'Dit klinkt religieus' met een 'neen' beantwoorden, maar vooraleer wij dat kunnen doen, moeten we wél eerst weten wat jij met 'religieus' bedoelt, hoe jij dat woordje voor jezelf definieert.

Wegens het feit dat deze tekst nu eenmaal een éénrichtingsverkeertekst is, met als gevolg dat we op dit ogenblik niet weten tot wie we ons richten, en hoe jij op die vraag zou kunnen antwoorden, moeten we gissen. Gissen? Is dat mogelijk?... Natuurlijk niet! Plaats duizenden mensen op een rij en ieder van hen zal het woordje 'religieus' op zijn of haar manier vertalen. Om deze reden moeten we het Scheermes van Ockham gebruiken, en de dingen tot hun eenvoudigste eenvoud reduceren.

Pagina 1 van 512345
Volgende pagina >
Adverteren
Zoek&Vind
Meer
Spiritualia
Contact
Copyright © 2008-2024 Spiritualia. Alle rechten voorbehouden. | Privacy Statement | Gedragscode | Algemene Voorwaarden | Auteursrecht